KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.11.2019 - 18:10
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -8.337 2.443 0 231.786 -74.230 -156.070 0 0 0 282.257 277.849 561 278.410
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 0 426.509 -84.730 -155.821 0 1.209.055 -35.327 282.257 2.302.964 3.383 2.306.347
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 441 2.202 0 12.434 22.412 -9.793 0 0 0 308.597 336.437 560 336.997
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 0 341.439 -39.533 -89.229 0 1.505.890 -22.883 308.597 2.658.184 4.036 2.662.220


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.929.129 12.339.816 18.268.945 3.342.205 7.599.954 10.942.159
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.390.240 1.781.262 4.171.502 2.462.574 1.244.691 3.707.265
Teminat Mektupları
2.387.959 469.074 2.857.033 2.460.574 462.782 2.923.356
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
55.894 5.873 61.767 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
32.629 1.079 33.708 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.299.436 462.122 2.761.558 2.377.367 454.745 2.832.112
Banka Kredileri
0 657 657 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 657 657 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 469.326 469.326 0 457.186 457.186
Belgeli Akreditifler
0 469.326 469.326 0 457.186 457.186
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.281 842.205 844.486 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 811.827 2.181.681 2.993.508 509.656 54.817 564.473
Cayılamaz Taahhütler
811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
189.764 2.083.764 2.273.528 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
209.127 4.464 213.591 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
222.195 0 222.195 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
87.946 0 87.946 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
729 0 729 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
102.066 0 102.066 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 93.453 93.453 0 54.817 54.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 93.453 93.453 0 54.817 54.817
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.727.062 8.376.873 11.103.935 369.975 6.300.446 6.670.421
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.727.062 8.376.873 11.103.935 369.975 6.300.446 6.670.421
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
239.818 590.733 830.551 136.955 663.305 800.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
227.017 197.791 424.808 80.475 320.941 401.416
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
12.801 392.942 405.743 56.480 342.364 398.844
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.681.143 6.949.803 8.630.946 38.340 5.432.051 5.470.391
Swap Para Alım İşlemleri
410.165 2.959.316 3.369.481 0 2.133.435 2.133.435
Swap Para Satım İşlemleri
1.085.978 2.374.106 3.460.084 38.340 2.117.668 2.156.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
185.000 723.087 908.087 0 590.474 590.474
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 893.294 893.294 0 590.474 590.474
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
806.101 836.337 1.642.438 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
403.599 417.637 821.236 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
402.502 418.700 821.202 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
234.831.013 6.558.789 241.389.802 213.785.616 5.491.461 219.277.077
EMANET KIYMETLER
99.257.145 280.532 99.537.677 94.873.208 240.257 95.113.465
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.821.411 0 10.821.411 14.503.505 0 14.503.505
Emanete Alınan Menkul Değerler
295.865 86.550 382.415 192.688 38.581 231.269
Tahsile Alınan Çekler
3.045.377 178.871 3.224.248 3.254.929 183.333 3.438.262
Tahsile Alınan Ticari Senetler
85.094.492 15.111 85.109.603 76.922.086 18.343 76.940.429
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
135.573.868 6.278.257 141.852.125 118.912.408 5.251.204 124.163.612
Menkul Kıymetler
1.652 0 1.652 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
39.110 21.357 60.467 43.284 19.956 63.240
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
135.509.431 6.256.900 141.766.331 118.842.147 5.231.248 124.073.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
240.760.142 18.898.605 259.658.747 217.127.821 13.091.415 230.219.236


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
164.815 -305.767
Alınan Faizler
2.095.369 1.571.779
Ödenen Faizler
-1.340.516 -1.092.335
Alınan Temettüler
2.869 20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
186.319 164.700
Elde Edilen Diğer Kazançlar
233.823 220.186
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
162.672 129.148
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-222.421 -194.091
Ödenen Vergiler
-87.140 -86.373
Diğer
-866.160 -1.018.801
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-701.793 1.339.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-478 52.077
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-129.528 690.880
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.411.501 -137.617
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-309.951 -408.998
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
75.204 224.984
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.424.125 1.130.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-153.472 116.282
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-196.192 -328.743
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-536.978 1.033.887
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
18.168 116.941
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.456 -3.342
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.953 2.379
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-147.179 -57.938
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
162.925 205.148
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-77.761 -63.479
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
108.219 38.427
Diğer
-4.533 -4.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
144.910 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
168.999 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.089 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-23.077 207.922
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-396.977 1.358.750
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.599.313 1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.202.336 3.027.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
309.157 282.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.840 -4.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.787 -5.894
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
160 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
551 -10.421
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.823 3.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-747 1.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.053 1.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.434 231.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
29.141 -96.306
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-12.241 -195.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.281 61.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.997 278.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
820.844 3.149.516 3.970.360 568.702 3.523.032 4.091.734
Nakit ve Nakit Benzerleri
714.108 2.256.849 2.970.957 558.543 2.682.711 3.241.254
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 370.950 1.178.396 1.549.346 329.581 1.130.298 1.459.879
Bankalar
V-I-2 124.490 986.399 1.110.889 29.442 1.479.340 1.508.782
Para Piyasalarından Alacaklar
220.099 92.067 312.166 200.137 73.199 273.336
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.431 -13 -1.444 -617 -126 -743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 9 67.219 67.228 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
9 3.209 3.218 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 64.010 64.010 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.819 783.439 791.258 5.057 751.737 756.794
Devlet Borçlanma Senetleri
0 546.573 546.573 0 532.225 532.225
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 10.429 18.248 5.057 7.289 12.346
Diğer Finansal Varlıklar
0 226.437 226.437 0 212.223 212.223
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 98.908 42.009 140.917 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
98.908 42.009 140.917 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.683.150 3.658.489 14.341.639 9.372.276 3.167.202 12.539.478
Krediler
V-I-6 10.882.961 3.308.288 14.191.249 9.343.521 2.859.711 12.203.232
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-8 441.648 0 441.648 372.373 0 372.373
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 168.968 370.390 539.358 233.330 330.712 564.042
Devlet Borçlanma Senetleri
168.968 57.579 226.547 233.330 56.315 289.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 312.811 312.811 0 274.397 274.397
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-810.427 -20.189 -830.616 -576.948 -23.221 -600.169
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-10 226.288 0 226.288 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
226.288 0 226.288 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-13 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 289.463 360 289.823 201.825 255 202.080
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-15 12.107 0 12.107 9.746 46 9.792
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.107 0 12.107 9.746 46 9.792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-16 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 11.324 11.324 0 1.202 1.202
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-17 30.828 9.496 40.324 36.432 17.405 53.837
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 334.099 70.314 404.413 379.851 27.297 407.148
VARLIKLAR TOPLAMI
12.396.779 6.899.499 19.296.278 10.768.895 6.736.439 17.505.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 8.107.882 6.303.927 14.411.809 7.111.092 5.759.395 12.870.487
ALINAN KREDİLER
V-II-2 304.471 264.828 569.299 251.910 471.026 722.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.655 400.285 405.940 20.011 698.326 718.337
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
171.666 0 171.666 0 0 0
Bonolar
171.666 0 171.666 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 89.500 68.894 158.394 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89.500 68.894 158.394 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
461 0 461 883 0 883
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 71.148 304 71.452 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 101.871 3.357 105.228 113.725 1.733 115.458
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
51.365 1.523 52.888 45.156 718 45.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
50.506 1.834 52.340 68.569 1.015 69.584
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 70.160 0 70.160 75.346 0 75.346
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 508.152 161.497 669.649 608.841 35.244 644.085
ÖZKAYNAKLAR
2.627.485 34.735 2.662.220 2.318.598 5.876 2.324.474
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 49.413 4.490 53.903 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 252.210 -39.533 212.677 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
215.936 69.778 285.714 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
304.351 4.246 308.597 296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
4.036 0 4.036 3.476 0 3.476
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.058.451 7.237.827 19.296.278 10.508.461 6.996.873 17.505.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.122.842 1.765.881 706.412 699.528
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.837.628 1.592.834 605.670 631.033
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.949 20.992 6.968 8.327
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 28.038 11.479 10.654 4.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
64.119 5.998 27.251 2.499
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 51.845 51.022 16.962 18.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
208 4.872 57 1.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
25.917 22.879 9.049 8.397
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
25.720 23.271 7.856 8.975
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
118.263 83.556 38.907 34.103
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.383.806 -1.134.023 -464.759 -455.954
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.303.666 -1.064.667 -437.274 -429.686
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -43.778 -51.801 -14.269 -20.749
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-18.227 -15.486 -4.948 -4.597
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.667 0 -2.667 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.292 0 -4.049 0
Diğer Faiz Giderleri
-3.176 -2.069 -1.552 -922
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
739.036 631.858 241.653 243.574
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
167.040 148.994 54.355 54.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
186.319 164.700 61.071 59.518
Gayri Nakdi Kredilerden
40.683 30.161 12.957 11.115
Diğer
V-IV-11 145.636 134.539 48.114 48.403
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.279 -15.706 -6.716 -5.098
Gayri Nakdi Kredilere
0 -12 0 24
Diğer
-19.279 -15.694 -6.716 -5.122
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 2.869 20 2.773 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 9.500 4.294 -7.917 27.650
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.088 -288 2.449 418
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.116 83.717 3.740 72.080
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.528 -79.135 -14.106 -44.848
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 212.016 171.085 37.482 19.543
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.130.461 956.251 328.346 345.195
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -358.666 -286.226 -76.606 -113.640
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.271 0 15.502 4.827
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-222.421 -194.091 -75.600 -63.490
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -157.399 -117.971 -66.559 -48.404
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
389.704 357.963 125.083 124.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 389.704 357.963 125.083 124.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -80.547 -75.145 -28.091 -24.173
Cari Vergi Karşılığı
-72.063 -9.025 -30.245 224
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
4.737 44.729 -3.045 1.345
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-13.221 -110.849 5.199 -25.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 309.157 282.818 96.992 100.315
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 309.157 282.818 96.992 100.315
Grubun Karı (Zararı)
308.597 282.257 96.834 100.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
560 561 158 162
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXIV 0,00515000 0,00471000 0,00162000 0,00167000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800172


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3263 Değişim: 0,15%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0149 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
479,47 Değişim: 0,37%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,90
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.