KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.03.2019 - 20:32
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 194.723 -10.500 249 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.866 -8.067 1.134 134.282 -51.445 -79.685 0 0 308.530 295.883 654 296.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 -35.327 308.530 2.320.998 3.476 2.324.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.342.205 7.599.954 10.942.159
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.462.574 1.244.691 3.707.265
Teminat Mektupları
2.460.574 462.782 2.923.356
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.377.367 454.745 2.832.112
Banka Kredileri
0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 457.186 457.186
Belgeli Akreditifler
0 457.186 457.186
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 509.656 54.817 564.473
Cayılamaz Taahhütler
509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 54.817 54.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 54.817 54.817
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-8 369.975 6.300.446 6.670.421
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
369.975 6.300.446 6.670.421
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
136.955 663.305 800.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
80.475 320.941 401.416
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
56.480 342.364 398.844
Para ve Faiz Swap İşlemleri
38.340 5.432.051 5.470.391
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.133.435 2.133.435
Swap Para Satım İşlemleri
38.340 2.117.668 2.156.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 590.474 590.474
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 590.474 590.474
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
213.785.616 5.491.461 219.277.077
EMANET KIYMETLER
94.683.339 240.257 94.923.596
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
14.503.505 0 14.503.505
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.819 38.581 41.400
Tahsile Alınan Çekler
3.254.929 183.333 3.438.262
Tahsile Alınan Ticari Senetler
76.922.086 18.343 76.940.429
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
119.102.277 5.251.204 124.353.481
Menkul Kıymetler
3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
43.284 19.956 63.240
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
189.869 0 189.869
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
118.842.147 5.231.248 124.073.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
217.127.821 13.091.415 230 296.537 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.524.954
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 2.267.327
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
31.437
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 17.445
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.446
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 71.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.433
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
32.137
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
V-IV-1 125.328
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.632.114
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.542.630
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -69.046
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-18.138
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-2.300
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
892.840
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
190.977
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.875
Gayri Nakdi Kredilerden
42.831
Diğer
V-IV-11 182.044
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-33.898
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-33.898
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -258.766
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 181
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -9.275
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.488
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
75.426
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-86.189
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 210.814
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.026.771
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -464.776
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -153.545
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
408.450
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 408.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -99.266
Cari Vergi Karşılığı
-55.998
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
49.432
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-92.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 309.184
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 309.184
Grubun Karı (Zararı)
308.530
Azınlık Payları Karı (Zararı)
654
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXIV 0,00515000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
802.001 3.783.067 4.585.068
Nakit ve Nakit Benzerleri
559.160 2.682.837 3.241.997
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 329.581 1.130.298 1.459.879
Bankalar
V-I-2 29.442 1.479.340 1.508.782
Para Piyasalarından Alacaklar
200.137 73.199 273.336
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 96 1.537 1.633
Devlet Borçlanma Senetleri
96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 5.057 751.737 756.794
Devlet Borçlanma Senetleri
0 532.225 532.225
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.057 7.289 12.346
Diğer Finansal Varlıklar
0 212.223 212.223
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 233.330 330.712 564.042
Devlet Borçlanma Senetleri
233.330 56.315 289.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 274.397 274.397
Türev Finansal Varlıklar
V-I-6 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-648 -2.700 -3.348
KREDİLER (Net)
V-I-7 9.138.977 2.907.167 12.046.144
Krediler
8.522.571 2.927.814 11.450.385
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
8.522.571 2.859.711 11.382.282
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-9 372.373 0 372.373
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
372.373 0 372.373
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
820.950 0 820.950
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-576.917 -20.647 -597.564
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-47.395 -8.012 -55.407
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-82.468 -12.635 -95.103
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-447.054 0 -447.054
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-17 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 201.825 255 202.080
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 9.746 46 9.792
Şerefiye
0 0 0
Diğer
9.746 46 9.792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 1.202 1.202
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 36.432 17.405 53.837
DİĞER AKTİFLER
V-I-18 379.851 27.297 407.148
VARLIKLAR TOPLAMI
10.768.895 6.736.439 17.505.334
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.111.092 5.759.395 12.870.487
ALINAN KREDİLER
V-II-2 251.910 471.026 722.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.011 698.326 718.337
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
V-II-3 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
883 0 883
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 113.725 1.733 115.458
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.156 718 45.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
68.569 1.015 69.584
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 75.346 0 75.346
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 608.841 35.244 644.085
ÖZKAYNAKLAR
2.318.598 5.876 2.324.474
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
3.476 0 3.476
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.508.461 6.996.873 17.505.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-39.344
Alınan Faizler
2.293.301
Ödenen Faizler
-1.589.981
Alınan Temettüler
181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.875
Elde Edilen Diğer Kazançlar
292.944
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
V-I-7 185.576
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-258.766
Ödenen Vergiler
-83.201
Diğer
-1.104.273
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
801.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
108.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
698.383
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.170.252
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-161.262
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-222.763
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-288.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-84.185
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-418.869
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
761.741
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
81.790
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
V-I-13 -2.241
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
V-I-13 4.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 -49.103
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 166.777
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 -89.952
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 57.198
Diğer
-5.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
86.745
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
930.276
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-IV-2 1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-IV-3 2.599.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7574 Değişim: 0,06%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2109 Değişim: 0,16%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2206
Açılış: 9,196
420,77 Değişim: 0,59%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.