KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2018 - 23:01
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 1.774.759 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.058 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.624 941 0 73.043 -45.706 -30.617 0 0 0 182.104 174.141 0 174.141
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -12.064 2.095 0 267.709 -56.206 -30.368 0 1.209.055 -35.327 182.104 2.199.199 0 2.199.199


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.949.088 3.318.253 7.267.341
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.695.636 1.075.814 3.771.450
Teminat Mektupları
V-III-1 2.692.996 543.118 3.236.114
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
55.249 4.795 60.044
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
39.383 2.266 41.649
Diğer Teminat Mektupları
2.598.364 536.057 3.134.421
Banka Kredileri
366 9.554 9.920
İthalat Kabul Kredileri
0 9.554 9.554
Diğer Banka Kabulleri
366 0 366
Akreditifler
0 421.344 421.344
Belgeli Akreditifler
0 421.344 421.344
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.274 94.100 96.374
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.698 7.698
TAAHHÜTLER
604.780 0 604.780
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 604.780 0 604.780
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
23.000 0 23.000
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
164.538 0 164.538
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
232.191 0 232.191
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
123.837 0 123.837
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
700 0 700
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
60.514 0 60.514
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
648.672 2.242.439 2.891.111
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
648.672 2.242.439 2.891.111
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
311.262 333.013 644.275
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
139.422 182.617 322.039
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
171.840 150.396 322.236
Para ve Faiz Swap İşlemleri
139.716 1.690.890 1.830.606
Swap Para Alım İşlemleri
3.613 915.901 919.514
Swap Para Satım İşlemleri
136.103 774.989 911.092
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
197.694 218.536 416.230
Para Alım Opsiyonları
98.847 109.268 208.115
Para Satım Opsiyonları
98.847 109.268 208.115
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
107.886.272 4.640.833 112.527.105
EMANET KIYMETLER
3.760.320 238.015 3.998.335
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
441 0 441
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.057 33.895 34.952
Tahsile Alınan Çekler
3.655.657 174.355 3.830.012
Tahsile Alınan Ticari Senetler
103.165 29.765 132.930
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
104.125.952 4.402.818 108.528.770
Menkul Kıymetler
1.211 0 1.211
Teminat Senetleri
36.452 17.839 54.291
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
104.064.614 4.384.979 108.449.593
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
111.835.360 7.959.086 119.794.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
182.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.029
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
73.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-59.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-38.271
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
966.235 501.258
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 915.960 474.622
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.665 6.893
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 5.397 3.053
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.928 2.835
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 24.009 11.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.398 984
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.208 4.650
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.403 5.626
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.276 2.595
FAİZ GİDERLERİ (-)
-641.100 -333.113
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -626.564 -326.193
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -7.094 -3.841
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.351 -3.064
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-91 -15
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
325.135 168.145
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
75.620 38.225
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.555 42.241
Gayri Nakdi Kredilerden
19.061 9.161
Diğer
V-IV-11 64.494 33.080
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.935 -4.016
Gayri Nakdi Kredilere
-21 -5
Diğer
V-IV-11 -7.914 -4.011
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -111.557 -55.231
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 12 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -11.546 11.541
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.144 132
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
23.942 41.583
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-34.344 -30.174
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 153.254 34.104
FAALİYET BRÜT KÂRI
430.918 196.790
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -172.203 -53.751
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -65.662 -28.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
193.053 114.672
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
30.713 15.574
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 223.766 130.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -41.662 -24.352
Cari Vergi Karşılığı
-1.365 -1.365
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
44.775 -5.686
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-85.072 -17.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 182.104 105.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 182.104 105.894
Grubun Karı (Zararı)
182.104 105.894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00304000 0,00176000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
570.206 2.808.445 3.378.651
Nakit ve Nakit Benzerleri
267.612 2.389.618 2.657.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 267.378 1.715.079 1.982.457
Bankalar
V-I-2 234 674.539 674.773
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 55.013 1.363 56.376
Devlet Borçlanma Senetleri
55.013 1.363 56.376
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 4.897 417.464 422.361
Devlet Borçlanma Senetleri
0 389.217 389.217
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.502 11.399
Diğer Finansal Varlıklar
0 21.745 21.745
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 233.012 0 233.012
Devlet Borçlanma Senetleri
233.012 0 233.012
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-6 10.891 0 10.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.891 0 10.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.219 0 -1.219
KREDİLER (Net)
V-I-7 9.970.365 954.435 10.924.800
Krediler
9.960.971 962.605 10.923.576
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.960.971 962.605 10.923.576
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
430.324 0 430.324
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-420.930 -8.170 -429.100
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-68.461 -3.613 -72.074
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-62.245 -4.557 -66.802
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-290.224 0 -290.224
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 183.648 0 183.648
Satış Amaçlı
183.648 0 183.648
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
153.775 470.089 623.864
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 153.775 470.089 623.864
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
153.775 470.089 623.864
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 215.049 0 215.049
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 7.861 0 7.861
Şerefiye
0 0 0
Diğer
7.861 0 7.861
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 30.051 12.092 42.143
DİĞER AKTİFLER
V-I-17 372.821 17.799 390.620
VARLIKLAR TOPLAMI
11.503.776 4.262.860 15.766.636
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.808.751 4.269.992 12.078.743
ALINAN KREDİLER
V-II-2 35.202 395.546 430.748
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
140.137 290.886 431.023
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 2.175 0 2.175
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.175 0 2.175
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 51.879 617 52.496
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.195 0 36.195
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
15.684 617 16.301
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 47.017 0 47.017
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 498.492 26.743 525.235
ÖZKAYNAKLAR
2.188.608 10.591 2.199.199
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 60.137 2.095 62.232
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 237.341 -56.206 181.135
Kar Yedekleri
1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
82.075 64.702 146.777
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
171.240 10.864 182.104
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.772.261 4.994.375 15.766.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-175.187
Alınan Faizler
873.465
Ödenen Faizler
-635.174
Alınan Temettüler
12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.555
Elde Edilen Diğer Kazançlar
201.228
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
85.825
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-111.557
Ödenen Vergiler
-52.548
Diğer
-619.993
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
34.988
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
53.842
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-211.726
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
129.886
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-138.500
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
40.205
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
226.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
133.105
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-197.844
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-140.199
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.547
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-142.537
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.370
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.602
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
125.189
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-29.557
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.137.708
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.108.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700913


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6482 Değişim: 0,43%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2378 Değişim: -0,33%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,31 Değişim: -0,92%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.