KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.05.2018 - 00:33
KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 1.774.759 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.058 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -6.303 211 0 36.182 -13.206 0 0 0 0 76.210 93.094 0 93.094
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -12.743 1.365 0 230.848 -23.706 249 0 1.209.055 -35.327 76.210 2.118.152 0 2.118.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.617.033 4.495.172 8.112.205 3.584.338 4.094.480 7.678.818
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.445.910 1.096.698 3.542.608 2.441.515 1.199.024 3.640.539
Teminat Mektupları
2.444.723 609.297 3.054.020 2.440.334 568.174 3.008.508
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
54.978 4.157 59.135 53.599 3.925 57.524
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
38.382 2.091 40.473 37.244 1.919 39.163
Diğer Teminat Mektupları
2.351.363 603.049 2.954.412 2.349.491 562.330 2.911.821
Banka Kredileri
0 5.928 5.928 0 11.371 11.371
İthalat Kabul Kredileri
0 5.928 5.928 0 11.371 11.371
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 406.343 406.343 0 513.741 513.741
Belgeli Akreditifler
0 406.343 406.343 0 513.741 513.741
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.187 67.325 68.512 1.181 102.005 103.186
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.805 7.805 0 3.733 3.733
TAAHHÜTLER
669.484 0 669.484 634.571 35 634.606
Cayılamaz Taahhütler
669.484 0 669.484 634.571 35 634.606
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
25.900 0 25.900 17.600 0 17.600
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
158.625 0 158.625 164.761 0 164.761
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
311.378 0 311.378 284.610 0 284.610
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
124.208 0 124.208 113.761 0 113.761
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
689 0 689 693 0 693
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
48.684 0 48.684 53.146 35 53.181
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
501.639 3.398.474 3.900.113 508.252 2.895.421 3.403.673
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
501.639 3.398.474 3.900.113 508.252 2.895.421 3.403.673
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
288.269 832.011 1.120.280 277.786 336.292 614.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
185.983 373.822 559.805 157.344 149.710 307.054
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
102.286 458.189 560.475 120.442 186.582 307.024
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.386 2.325.891 2.329.277 1.726 2.330.001 2.331.727
Swap Para Alım İşlemleri
3.386 1.162.888 1.166.274 0 1.159.663 1.159.663
Swap Para Satım İşlemleri
0 1.163.003 1.163.003 1.726 1.170.338 1.172.064
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
209.984 240.572 450.556 228.740 229.128 457.868
Para Alım Opsiyonları
104.992 120.286 225.278 114.370 114.564 228.934
Para Satım Opsiyonları
104.992 120.286 225.278 114.370 114.564 228.934
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
103.833.875 4.129.797 107.963.672 98.746.785 3.881.195 102.627.980
EMANET KIYMETLER
3.497.443 231.510 3.728.953 3.291.734 210.392 3.502.126
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
440 0 440 252 0 252
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.775 30.396 33.171 2.958 27.184 30.142
Tahsile Alınan Çekler
3.380.373 180.949 3.561.322 3.171.538 166.677 3.338.215
Tahsile Alınan Ticari Senetler
113.855 20.165 134.020 111.444 16.531 127.975
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 5.542 0 5.542
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
100.336.432 3.898.287 104.234.719 95.455.051 3.670.803 99.125.854
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
47.383 16.201 63.584 49.551 13.808 63.359
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
100.265.374 3.882.086 104.147.460 95.381.825 3.656.995 99.038.820
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
107.450.908 8.624.969 116.075.877 102.331.123 7.975.675 110.306.798


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.092
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.976
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.837
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
464.977
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 441.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.772
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 2.344
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
93
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 12.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.558
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.777
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
2.681
FAİZ GİDERLERİ (-)
-307.987
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -300.371
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.253
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.287
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.