KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2023 - 19:11
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432
Transferler
1.291.453 33.767.193 -35.058.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.673.751 48.673.751 48.673.751
Kar Payları
-1.286.604 -1.286.604 -1.286.604
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.450 573.765 594.215 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 0 16.642.288 2.387.191 59.113.864 48.673.751 137.538.794 137.538.794
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 0 -2.456.824 28.419.482 2.387.191 59.113.864 89.084.857 187.270.270 187.270.270
Transferler
107.217 88.977.640 -89.084.857 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.023.730 54.023.730 54.023.730
Kar Payları
-1.447.429 -1.447.429 -1.447.429
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.000 9.000 9.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
153.552 -1.934.612 -1.781.060 -1.781.060
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 0 -2.303.272 26.484.870 2.494.408 146.653.075 54.023.730 238.074.511 238.074.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.666.948 8.221.692
Dönem Karı (Zararı)
54.023.730 48.673.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.158.166 15.673.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.251.514 684.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.488.394 1.913.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.488.394 1.913.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.431.696 449.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.228 -1.547.718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.456.924 1.997.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.148.047
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.148.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -10.454.282 14.774.519
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-559.156 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.183.229 -41.202.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.369.222 5.277.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.659 -1.401.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.667.747 -31.629.024
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.366.319 -5.885.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-578.598 -1.288.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
334.020 193.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.143.962 -1.304.422
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-974.285 -5.137.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.176.055 -27.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.176.055 -27.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.365.125 23.145.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.477.385 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -6.220.792 -14.923.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.326.690 -4.455.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.756 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.756 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.916.674 -8.150.888
Alınan Faiz
25.228 3.695.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.513.048 15.408.366
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000 594.215
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000 594.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.559.778 17.552.932
Ödenen Temettüler
-1.447.429 -1.286.604
Ödenen Faiz
-11.608.301 -1.452.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.853.306 19.174.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.853.306 19.174.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.535.501 9.478.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.388.807 28.653.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 20.388.807 2.535.501
Ticari Alacaklar
4 53.711.900 26.342.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 53.711.900 26.342.678
Diğer Alacaklar
5 2.853.244 2.622.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.853.244 2.622.585
Stoklar
6 61.326.867 77.994.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 412.105 2.867.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 3.015.438 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 6.926.032 2.749.977
ARA TOPLAM
148.634.393 115.113.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.634.393 115.113.030
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 73.389.000 73.389.000
Maddi Duran Varlıklar
9 139.026.898 38.147.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.763 112.368
Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.525.624 43.436.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.402.171 0
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
232.451.812 155.086.162
TOPLAM VARLIKLAR
381.086.205 270.199.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 83.159.365 25.599.587
Ticari Borçlar
4 17.970.742 18.549.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.970.742 18.549.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 754.984 326.964
Diğer Borçlar
11.832.680 49.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.768.762 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.918 49.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.502.353 2.476.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 405.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.332.191 650.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.332.191 650.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 429.500 1.025.384
ARA TOPLAM
116.981.815 49.082.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.981.815 49.082.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 19.200.000 19.200.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.829.879 5.575.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.829.879 5.575.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 9.071.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.029.879 33.846.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.011.694 82.928.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.074.511 187.270.270
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.181.598 25.962.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.181.598 25.962.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.484.870 28.419.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.303.272 -2.456.824
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.494.408 2.387.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.653.075 59.113.864
Net Dönem Karı veya Zararı
54.023.730 89.084.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.074.511 187.270.270
TOPLAM KAYNAKLAR
381.086.205 270.199.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 249.329.943 263.144.726 91.525.649 83.101.802
Satışların Maliyeti
13 -203.775.164 -203.426.384 -73.865.023 -64.789.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.554.779 59.718.342 17.660.626 18.312.453
BRÜT KAR (ZARAR)
45.554.779 59.718.342 17.660.626 18.312.453
Genel Yönetim Giderleri
14 -10.769.943 -4.993.660 -4.302.109 -2.038.533
Pazarlama Giderleri
14 -4.641.552 -4.448.562 -1.951.007 -2.273.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 27.596.227 13.965.834 5.891.749 3.426.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.261.429 -2.492.003 -2.422.891 -96.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.478.082 61.749.951 14.876.368 17.330.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
584.384 3.695.765 316.831 1.504.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.062.466 65.445.716 15.193.199 18.834.476
Finansman Giderleri
-8.493.018 -1.997.446 -1.785.882 -797.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.569.448 63.448.270 13.407.317 18.036.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.454.282 -14.774.519 16.404.191 -4.170.311
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.800.029 -15.355.678 3.386.841 -4.755.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 13.254.311 581.159 13.017.350 585.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.023.730 48.673.751 29.811.508 13.866.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.023.730 48.673.751 29.811.508 13.866.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.023.730 48.673.751 29.811.508 13.866.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 5,03900000 4,54000000 2,78000000 1,29300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.023.730 48.673.751 29.811.508 13.866.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.023.730 48.673.751 29.811.508 13.866.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208325


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.054 Değişim: 0,35% Hacim : 8.535 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 8.041 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9348 Değişim: 0,13%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4685 Değişim: 0,03%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.931,26 Değişim: 0,37%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.