;

KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2022 - 19:32
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Transferler
10.451.022 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.670.134 2.670.134 2.670.134
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 2.670.134 54.646.825 54.646.825
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432
Transferler
35.058.646 -35.058.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.919.308 15.919.308 15.919.308
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.450 573.765 594.215 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 0 16.642.288 1.095.738 61.691.921 15.919.308 106.070.955 106.070.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.470.330 -580.468
Dönem Karı (Zararı)
15.919.308 2.670.134
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.115.582 1.086.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
201.837 151.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
610.379 199.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
610.379 199.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
473.836 -25.260
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.747 -45.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
477.583 20.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-211.224 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-211.224 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.040.754 761.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.677.321 -3.766.016
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.606.979 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.925.741 -1.911.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.958 -6.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.787.201 -3.316.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.057.871 16.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.105 101.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
49.237 55.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.423.994 -180.213
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.166.611 1.286.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610.812 189.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
610.812 189.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.642.431 -8.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -4.827.899 -571.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-526.039 -203.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -526.039 -203.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.246.632 -20.291
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.130.000 0
Ödenen Faiz
-477.583 -20.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.749.737 -804.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.749.737 -804.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.478.887 5.701.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.729.150 4.897.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 4.729.150 9.478.887
Finansal Yatırımlar
18 8.818.203 0
Ticari Alacaklar
4 41.616.771 30.691.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 41.616.771 30.691.030
Diğer Alacaklar
5 1.316.897 1.344.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.316.897 1.344.108
Stoklar
6 47.658.813 31.871.612
Peşin Ödenmiş Giderler
7 19.303 1.077.174
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.304.477 1.915.289
ARA TOPLAM
105.463.614 76.378.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.463.614 76.378.100
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 35.515.000 35.515.000
Maddi Duran Varlıklar
9 16.970.530 16.622.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
104.735 128.191
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.591.621 52.267.419
TOPLAM VARLIKLAR
158.055.235 128.645.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 8.130.000 0
Ticari Borçlar
4 17.939.872 17.788.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.939.872 17.788.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 235.611 186.374
Diğer Borçlar
37.106 37.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 13.278.844 8.112.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.258.506 4.827.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
515.062 307.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 515.062 307.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 131.398 1.555.392
ARA TOPLAM
45.526.399 32.815.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.526.399 32.815.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.242.012 1.839.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.242.012 1.839.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 4.215.869 4.433.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.457.881 6.272.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.984.280 39.088.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.070.955 89.557.432
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.642.288 16.642.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.642.288 16.642.288
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.642.288 16.642.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.095.738 1.095.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.691.921 26.059.510
Net Dönem Karı veya Zararı
15.919.308 35.058.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.070.955 89.557.432
TOPLAM KAYNAKLAR
158.055.235 128.645.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 73.334.235 14.885.138
Satışların Maliyeti
13 -52.984.909 -12.243.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.349.326 2.641.334
BRÜT KAR (ZARAR)
20.349.326 2.641.334
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.433.764 -762.396
Pazarlama Giderleri
14 -729.921 -294.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.595.070 2.064.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.558.037 -242.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.222.674 3.406.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
214.971 45.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.437.645 3.451.581
Finansman Giderleri
-477.583 -20.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.960.062 3.431.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.040.754 -761.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.258.506 -802.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 217.752 41.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.919.308 2.670.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.919.308 2.670.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.919.308 2.670.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 1,48500000 0,24900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.919.308 2.670.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.919.308 2.670.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023254


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3587 Değişim: 0,06%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3751
Açılış: 16,3488
17,5628 Değişim: 0,02%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,5766
Açılış: 17,5596
974,43 Değişim: 0,19%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 974,92
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.