" />

KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2021 - 19:25
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
254.338 9.051.425 -9.305.763 0 -857.736 -857.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.69 421.108 10.029.914 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.822.188 6.822.188 6.822.188
Kar Payları
-964.953 -964.953 -964.953
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 1.095.738 26.059.510 6.822.188 57.833.926 57.833.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.610.440 3.927.369
Dönem Karı (Zararı)
6.822.188 5.709.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.221.763 2.312.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.663 56.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.246.305 1.613.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.900.468 -2.367.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-938.680 1.086.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.481 528.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.222.547 -3.620.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-81.795 -140.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.700.965 126.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.311 -328.796
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.177.323 -229.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.649 222.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.649 222.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.143.483 5.655.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -302.686 -43.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -2.230.357 -1.684.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-286.807 -397.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-550.557 -645.040
Alınan Faiz
263.750 247.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.048.616 -811.684
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.788
Ödenen Temettüler
-964.953 -857.736
Ödenen Faiz
-83.663 -56.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.017 2.718.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.017 2.718.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.701.063 2.233.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.976.080 4.951.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 5.976.080 5.701.063
Ticari Alacaklar
4 10.060.161 9.121.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.060.161 9.121.481
Diğer Alacaklar
1.088.402 628.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.088.402 628.921
Stoklar
6 Ödenmiş Giderler
7 104.090 22.295
Diğer Dönen Varlıklar
11 619.807 659.456
ARA TOPLAM
38.517.002 26.579.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.517.002 26.579.131
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 22.125.000 22.125.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.636.256 12.611.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.879 42.599
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.846.491 34.780.632
TOPLAM VARLIKLAR
73.363.493 61.359.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 5.406.368 3.705.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.406.368 3.705.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 183.872 133.463
Diğer Borçlar
37.106 28.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.750.052 572.729
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 668.529 571.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.591 179.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 269.591 179.565
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 106.361 280.913
ARA TOPLAM
11.421.879 5.472.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.421.879 5.472.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.543.363 1.265.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.543.363 1.265.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.564.325 2.645.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.107.688 3.910.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.529.567 9.383.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.833.926 51.976.691
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.155.240 13.155.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.155.240 13.155.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 13.155.240 13.155.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.095.738 674.630
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.059.510 16.994.549
Net Dönem Karı veya Zararı
6.822.188 10.451.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.833.926 51.976.691
TOPLAM KAYNAKLAR
73.363.493 61.359.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 57.295.388 33.181.192 24.792.206 11.522.865
Satışların Maliyeti
13 -47.567.410 -24.463.996 -21.051.562 -8.887.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.727.978 8.717.196 3.740.644 2.635.843
BRÜT KAR (ZARAR)
9.727.978 8.717.196 3.740.644 2.635.843
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.247.497 -2.096.443 -846.244 -643.374
Pazarlama Giderleri
14 -1.015.215 -773.468 -385.496 -260.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.618.592 1.633.239 618.885 926.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.197.293 -350.862 -620.785 -143.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.886.565 7.129.662 2.507.004 2.515.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
265.591 249.421 158.016 79.003
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.152.156 7.379.083 2.665.020 2.594.394
Finansman Giderleri
-83.663 -56.160 -26.454 -18.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.068.493 7.322.923 2.638.566 2.575.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.246.305 -1.613.271 -647.455 -571.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.327.396 -1.699.459 -668.681 -596.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 81.091 86.188 21.226 24.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,63600000 0,53300000 0,18600000 0,18700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.822.188 5.709.652 1.991.111 2.003.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972282


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8417 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6679 Değişim: -0,05%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.543,53 Değişim: -0,06%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.