KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2021 - 18:22
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
9.305.763 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.341.143 1.341.143 1.341.143
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 18.106.623 1.341.143 43.222.898 43.222.898
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Transferler
10.451.022 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.670.134 2.670.134 2.670.134
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 2.670.134 54.646.825 54.646.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.468 -349.256
Dönem Karı (Zararı)
2.670.134 1.341.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.086.904 624.696
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
151.046 160.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.962 141.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.962 141.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.260 -61.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.551 -81.186
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.291 19.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 761.156 384.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.766.016 -1.690.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.911.824 3.163.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.801 -2.743.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.316.489 -2.949.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.089 573.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.460 735.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
55.333 320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.213 -332.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.286.729 -256.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.700 118.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
189.700 118.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.978 274.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -43.113
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -571.490 -581.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-203.269 -429.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.269 -429.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.291 107.085
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.153
Ödenen Faiz
-20.291 -19.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-804.028 -671.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-804.028 -671.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.701.063 2.233.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.897.035 1.561.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 4.897.035 5.701.063
Ticari Alacaklar
4 11.033.305 9.121.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.033.305 9.121.481
Diğer Alacaklar
5 681.273 628.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
681.273 628.921
Stoklar
6 13.762.404 10.445.915
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.206 22.295
Diğer Dönen Varlıklar
11 469.756 659.456
ARA TOPLAM
30.849.979 26.579.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.849.979 26.579.131
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 40.437 42.599
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.832.855 34.780.632
TOPLAM VARLIKLAR
65.682.834 61.359.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 3.806.863 3.705.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.806.863 3.705.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 188.796 133.463
Diğer Borçlar
28.865 28.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.859.458 572.729
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 802.774 571.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
250.995 179.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 250.995 179.565
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 100.700 280.913
ARA TOPLAM
7.038.451 5.472.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.038.451 5.472.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.393.760 1.265.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.393.760 1.265.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 2.603.798 2.645.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.997.558 3.910.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.036.009 9.383.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.646.825 51.976.691
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.155.240 13.155.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.155.240 13.155.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 13.155.240 13.155.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 674.630 674.630
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.445.571 16.994.549
Net Dönem Karı veya Zararı
2.670.134 10.451.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.646.825 51.976.691
TOPLAM KAYNAKLAR
65.682.834 61.359.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 14.885.138 9.452.518
Satışların Maliyeti
13 -12.243.804 -7.111.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.641.334 2.340.559
BRÜT KAR (ZARAR)
2.641.334 2.340.559
Genel Yönetim Giderleri
14 -762.396 -748.049
Pazarlama Giderleri
14 -294.956 -290.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.064.105 411.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -242.057 -49.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.406.030 1.663.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45.551 81.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.451.581 1.745.172
Finansman Giderleri
-20.291 -19.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.431.290 1.725.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-761.156 -384.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -802.774 -409.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 41.618 25.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.670.134 1.341.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.670.134 1.341.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.670.134 1.341.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,24900000 0,12500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.670.134 1.341.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.670.134 1.341.143



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930277


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7194 Değişim: 0,00%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7215
Açılış: 8,7193
10,4008 Değişim: 0,03%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
500,77 Değişim: 0,73%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 500,83
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.