KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:18
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218.213 5.796.738 7.014.951 7.014.951
Kar Payları
-750.519 -750.519 -750.519
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 5.796.738 37.978.691 37.978.691
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.705.875 3.705.875 3.705.875
Kar Payları
-857.736 -857.736 -857.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 3.705.875 44.729.894 44.729.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.727.173 1.577.771
Dönem Karı (Zararı)
3.705.875 5.796.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.529.074 -2.958.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
299.925 227.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.886 99.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.886 99.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
219.867 323.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 219.867 323.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-133.206 -245.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -170.418 -333.185
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.212 87.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.311.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -4.311.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.041.602 956.419
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.470.733 -876.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.448 360.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
652.783 268.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.274.319 -976.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
764.480 -92.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.749 -869.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.565 -126.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.135 43.734
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-63.677 219.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.601 295.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-154.601 295.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.764.216 1.962.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -43.588 -152.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -993.455 -231.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-489.697 -454.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-489.697 -346.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -122.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-792.736 -1.161.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.788 -323.633
Ödenen Temettüler
12 -857.736 -750.519
Ödenen Faiz
-37.212 -87.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.740 -38.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.740 -38.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.233.195 2.444.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.677.935 2.405.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.677.935 2.233.195
Ticari Alacaklar
4 7.689.967 7.443.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.689.967 7.443.405
Diğer Alacaklar
784.416 1.266.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 784.416 1.266.781
Stoklar
6 9.248.728 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
7 344.222 1.108.702
Diğer Dönen Varlıklar
11 756.250 601.649
ARA TOPLAM
21.501.518 18.628.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.501.518 18.628.141
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.068.176 11.877.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.180 41.521
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.009.712 30.819.940
TOPLAM VARLIKLAR
52.511.230 49.448.081
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 150.000 47.788
Ticari Borçlar
4 2.333.389 2.271.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.333.389 2.271.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 285.988 308.553
Diğer Borçlar
29.323 21.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 397.269 460.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 690.837 581.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
189.576 221.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 189.576 221.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 318.437 413.649
ARA TOPLAM
4.394.819 4.326.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.394.819 4.326.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.070.303 862.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.070.303 862.145
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.316.214 2.377.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.386.517 3.240.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.781.336 7.566.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.729.894 41.881.755
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.653.590 12.653.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.653.590 12.653.590
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 12.653.590 12.653.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 674.630 420.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.994.549 8.800.860
Net Dönem Karı veya Zararı
3.705.875 9.305.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.729.894 41.881.755
TOPLAM KAYNAKLAR
52.511.230 49.448.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 21.658.327 16.739.492 12.205.809 8.314.395
Satışların Maliyeti
13 -15.576.974 -13.400.791 -8.465.015 -6.482.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.081.353 3.338.701 3.740.794 1.832.291
BRÜT KAR (ZARAR)
6.081.353 3.338.701 3.740.794 1.832.291
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.453.069 -1.005.312 -705.020 -424.101
Pazarlama Giderleri
14 -513.395 -452.010 -222.656 -239.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
706.546 457.138 294.954 130.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-207.164 -151.896 -157.787 -124.854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.614.271 2.186.621 2.950.285 1.175.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 170.418 4.654.136 89.232 4.525.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.784.689 6.840.757 3.039.517 5.700.129
Finansman Giderleri
-37.212 -87.600 -17.450 -45.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.747.477 6.753.157 3.022.067 5.655.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.041.602 -956.419 -657.335 -733.702
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.103.273 -518.585 -693.950 -287.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 61.671 -437.834 36.615 -446.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,34600000 0,54100000 0,22100000 0,45900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.218.213 0 1.218.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 1.378.848 0 1.378.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -160.635 0 -160.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -160.635 0 -160.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.218.213 0 1.218.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.705.875 7.014.951 2.364.732 6.139.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.705.875 7.014.951 2.364.732 6.139.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,00% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5573 Değişim: -0,02%
Düşük 8,5482 28.07.2021 Yüksek 8,5685
Açılış: 8,559
10,1275 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1073 28.07.2021 Yüksek 10,1417
Açılış: 10,1222
496,46 Değişim: 0,26%
Düşük 494,56 28.07.2021 Yüksek 497,41
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.