KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2019 - 20:02
KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -56.329 10.288.289 84.187 320.704 688.231 22.026.332 22.026.332
Transferler
42.072 646.159 -688.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.349 -109.046 1.839.175 1.694.780 1.694.780
Kar Payları
-535.062 -535.062 -535.062
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050
Transferler
94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.678 862.095 8.216.511 9.170.284 9.170.284
Kar Payları
-642.075 -642.075 -642.075
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 0 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.796.100 2.372.823
Dönem Karı (Zararı)
8.216.511 1.839.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.118.727 455.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 399.444 287.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
182.405 521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 182.405 521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
263.245 732.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 263.245 732.355
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-447.578 -137.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -648.303 -299.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 200.725 161.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.100.588 -720.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.100.588 -720.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.623.501 301.757
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -39.156 -8.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.891.886 582.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.000.503 -1.199.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-332.256 -91.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.499.288 1.543.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -58.617 106.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.410.026 368.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.909 -6.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.557 -12.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 65.900 166.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.796 -293.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-458.796 -293.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.205.898 2.877.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -42.518 -232.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.367.280 -272.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.849 -1.951.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.630 8.475
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.630 8.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.117.808 -989.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.117.808 -969.497
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -20.328
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.008.372 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.199.167 -1.018.136
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3 2.199.167 -1.018.136
Alınan Faiz
899.232 48.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.137 714.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 75.000 2.030.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -815.871 -590.579
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -42.913
Ödenen Temettüler
3,16 -636.002 -529.992
Ödenen Faiz
-207.264 -151.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.812 1.136.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.812 1.136.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 2.162.429 1.025.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 2.444.241 2.162.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 2.444.241 2.162.429
Ticari Alacaklar
4 4.179.144 3.361.046
Diğer Alacaklar
5 604.933 2.722.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 2.450.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
604.933 272.677
Stoklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
15 907.919 454.864
ARA TOPLAM
15.418.210 13.304.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.418.210 13.304.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 13.148.960 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
9 9.550.590 6.912.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.822 59.953
Diğer Duran Varlıklar
5.836 95
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.753.468 15.013.643
TOPLAM VARLIKLAR
38.171.678 28.317.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
701.932 330.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
701.932 330.549
Banka Kredileri
25 701.932 330.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
Banka Kredileri
25 0 766.846
Ticari Borçlar
4 2.401.738 991.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 147.132 64.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.254.606 926.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 586.875 240.940
Diğer Borçlar
5 14.163 8.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 14.163 8.090
Ertelenmiş Gelirler
7 239.359 173.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 210.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.022 134.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 126.022 134.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 72.855 49.298
ARA TOPLAM
4.142.944 2.905.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.142.944 2.905.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
Banka Kredileri
25 0 351.947
Uzun Vadeli Karşılıklar
580.011 853.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 580.011 853.738
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.734.464 1.020.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.314.475 2.226.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.457.419 5.131.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.714.259 23.186.050
Ödenmiş Sermaye
16 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.041.338 10.087.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.041.338 10.087.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 11.041.338 10.179.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 220.393 126.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.534.767 431.801
Net Dönem Karı veya Zararı
8.216.511 1.839.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.714.259 23.186.050
TOPLAM KAYNAKLAR
38.171.678 28.317.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 31.972.324 21.164.595
Satışların Maliyeti
17 -24.777.277 -17.530.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.195.047 3.634.339
BRÜT KAR (ZARAR)
7.195.047 3.634.339
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.805.489 -1.063.540
Pazarlama Giderleri
18 -1.833.801 -1.773.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.191.899 703.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -457.366 -205.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.290.290 1.295.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.788.047 1.027.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.078.337 2.322.965
Finansman Giderleri
21 -238.325 -182.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.840.012 2.140.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.623.501 -301.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.035.693 -401.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -587.808 99.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.216.511 1.839.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.216.511 1.839.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.216.511 1.839.175
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,76700000 0,17200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
953.773 -144.395
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 965.234 423.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 114.598 -44.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.059 -523.976
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -126.059 -46.917
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 -477.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
953.773 -144.395
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.170.284 1.694.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.170.284 1.694.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740691


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.517 Değişim: 0,49% Hacim : 6.362 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 1.507 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,4833 Değişim: -0,55%
Düşük 9,4610 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0207 Değişim: -0,42%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
545,05 Değişim: -0,89%
Düşük 543,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.