KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2019 - 19:22
KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287
Transferler
20 0 0 0 0 0 3.953.330 -3.953.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 14.373 0 0 319.309 333.682 333.682
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 319.309 319.309 319.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 14.373 0 0 0 14.373 14.373
Sermaye Arttırımı
1.333.000 0 0 0 0 0 0 1.333.000 1.333.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.438 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969
Transferler
20 0 0 0 0 0 0 319.309 -319.309 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -9.231 240 0 0 13.137.782 13.128.791 13.128.791
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 13.137.782 13.137.782 13.137.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 -9.231 240 0 0 0 -8.991 -8.991
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
20 0 0 0 0 0 0 161.358 0 161.358 161.358
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.026 -789.273
Dönem Karı (Zararı)
13.137.782 319.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.137.782 319.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.138.084 927.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15-22 472.057 623.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
302.578 340.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 302.578 340.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
821.681 -270.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-20 673.350 50.308
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 148.331 -320.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.689 -6.001
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -19.689 -6.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.025.279 -13.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -5.025.279 -13.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 310.568 252.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.807.672 -2.035.691
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.182.256 7.224.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.719.240 -18.230.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-10 -2.326.746 -4.045.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -16.392.494 -14.185.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.285.472 -4.384.489
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-11 -2.323.020 1.234.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 37.548 -5.618.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -107.521 -69.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.775.760 7.135.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-10 0 -453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 19.775.760 7.136.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 107.819 -507.330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.403.688 6.817.144
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-11 -6.700.000 6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 296.312 117.144
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 6.926 -20.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192.026 -789.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.712.423 -220.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.087 77.454
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 92.087 75.021
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-560.689 -298.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -428.585 -214.170
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -132.104 -84.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -121.255 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.122.566 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.537.916 -11.544.352
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.333.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.333.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
161.358 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.376.558 612.667
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.989.225 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -612.667 612.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.490.019
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -13.490.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.017.519 -12.554.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.017.519 -12.554.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.481.619 21.036.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.499.138 8.481.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.499.138 8.481.619
Finansal Yatırımlar
5.717.899 251.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.717.899 251.769
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 5.717.899 251.769
Ticari Alacaklar
88.124.652 69.707.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 6.486.166 4.159.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.638.486 65.548.570
Diğer Alacaklar
4.692.613 5.046.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-11 2.323.020 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.369.593 5.046.360
Peşin Ödenmiş Giderler
303.099 195.578
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 303.099 195.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.654.608 728.841
ARA TOPLAM
114.992.009 84.412.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.992.009 84.412.157
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 6.085.216 488.133
Diğer Alacaklar
1.688.056 974.604
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.688.056 974.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.393.858 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
1.058.686 1.014.606
Taşıtlar
13 384.279 350.653
Mobilya ve Demirbaşlar
13 674.407 663.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.104 284.312
Bilgisayar Yazılımları
14 104.813 47.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 134.291 236.350
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 396.418 216.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.861.338 4.253.519
TOPLAM VARLIKLAR
125.853.347 88.665.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.018.221 12.028.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.018.221 12.028.996
Banka Kredileri
9 19.013.027 12.010.126
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.194 18.870
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 612.667
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 0 612.667
Ticari Borçlar
54.850.839 35.094.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 54.850.839 35.094.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 274.453 166.634
Diğer Borçlar
640.791 7.044.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-11 0 6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 640.791 344.479
Ertelenmiş Gelirler
11.426 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 11.426 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
490.052 1.122.566
Kısa Vadeli Karşılıklar
864.674 278.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 535.799 98.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 328.875 180.544
ARA TOPLAM
76.150.456 56.353.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.150.456 56.353.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
660.335 415.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 660.335 415.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.335 415.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.810.791 56.768.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.042.556 31.896.969
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.049 55.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.049 55.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 46.049 55.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 3.855.678 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 431.380 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 6.148.843 5.668.176
Net Dönem Karı veya Zararı
13.137.782 319.309
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.042.556 31.896.969
TOPLAM KAYNAKLAR
125.853.347 88.665.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.171.886.568 675.880.358
Satışların Maliyeti
21 -1.132.308.904 -655.656.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.577.664 20.224.271
BRÜT KAR (ZARAR)
39.577.664 20.224.271
Genel Yönetim Giderleri
22 -21.224.281 -16.256.650
Pazarlama Giderleri
22 -12.836.180 -8.858.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 23.355.611 11.088.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -14.173.353 -4.891.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.699.461 1.306.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 51.947 22.655
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.922 -2.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.738.486 1.326.246
Finansman Gelirleri
25 2.163.099 1.777.765
Finansman Giderleri
25 -3.675.332 -2.535.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.226.253 568.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.471 -248.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -490.052 -1.122.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 401.581 873.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.137.782 319.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.137.782 319.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.137.782 319.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.231 14.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -11.539 17.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.308 -3.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.308 -3.593
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
240 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
254 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.991 14.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.128.791 333.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.128.791 333.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.