KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.03.2022 - 20:07
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 488.704.879 733.773.483
Satışların Maliyeti
28 -484.060.715 -728.541.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.644.164 5.231.914
BRÜT KAR (ZARAR)
4.644.164 5.231.914
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.811.704 -4.532.912
Pazarlama Giderleri
29 -684.295 -518.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.852 69.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 -32.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.845.983 218.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 294.055 301.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.551.928 519.191
Finansman Gelirleri
33 7.168.276 4.202.949
Finansman Giderleri
33 -6.654.276 -2.266.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.037.928 2.455.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
328.252 -442.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -119.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
328.252 -323.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.709.676 2.013.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.709.676 2.013.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.709.676 2.013.255
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.837.693 2.710.681
Dönem Karı (Zararı)
-1.709.676 2.013.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.709.676 2.013.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.623 -656.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 265.584 196.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
263.465 79.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 263.465 79.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-661.719 -938.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.885.326 -1.750.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.223.607 812.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
418.299 -436.917
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 418.299 -436.917
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -328.252 442.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.462.000 1.408.851
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.568.097 2.648.488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.036.237 -9.030.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.036.237 -9.030.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 93.555 -866.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.280 35.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.275 -901.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 12.470 -10.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -237.240 8.464.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-237.240 8.464.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 0 -143
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 83.989 15.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 83.989 15.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.366 187.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.214.299 2.765.241
Alınan Temettüler
32 -302.999 -21.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -202.466 -32.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -117.929 -1.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
62.261 -27.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -240.738 -48.422
Alınan Temettüler
32 302.999 21.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.309.305 773.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 41.940.000 53.596.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -40.040.000 -53.596.850
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.414 -164.646
Ödenen Faiz
33 -4.223.607 -812.061
Alınan Faiz
33 4.885.326 1.750.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.466.127 3.457.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.466.127 3.457.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.207.627 750.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.500 4.207.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.443.283 36.164.919
Finansal Yatırımlar
7 2.795.374 4.781.770
Ticari Alacaklar
10 19.881.685 14.845.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 19.881.685 14.845.448
Diğer Alacaklar
11 28.599 15.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 11.300 13.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.299 1.659
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.979 15.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 63.822 33.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 63.822 33.830
ARA TOPLAM
38.215.742 55.856.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.215.742 55.856.655
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 2.109.488 2.216.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.109.488 2.216.403
Maddi Duran Varlıklar
18 136.027 57.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 863.977 184.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 141.222 27.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 141.222 27.031
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 244.238 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.440.206 4.430.644
TOPLAM VARLIKLAR
43.655.948 60.287.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.146.280 219.307
Ticari Borçlar
10 25.724.834 43.217.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.724.834 43.217.800
Diğer Borçlar
11 332.409 248.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 332.409 248.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 117.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 5.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 5.087
ARA TOPLAM
28.203.523 43.808.543
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.203.523 43.808.543
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 617.697 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 627.993 589.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 627.993 589.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 61.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.690 651.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.449.213 44.459.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 14.206.735 15.827.748
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.401 -143.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-245.320 -2.258.575
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.709.676 2.013.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.206.735 15.827.748
TOPLAM KAYNAKLAR
43.655.948 60.287.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
27 509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -34.543 2.013.255 1.978.712 1.978.712
Dönem Karı (Zararı)
2.013.255 2.013.255 2.013.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.543 -34.543 -34.543
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Transferler
2.013.255 -2.013.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.663 -1.709.676 -1.621.013 -1.621.013
Dönem Karı (Zararı)
-1.709.676 -1.709.676 -1.709.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.663 88.663 88.663
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -54.401 2.254.641 -245.320 -1.709.676 14.206.735 14.206.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.709.676 2.013.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.663 -34.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 110.829 -43.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.166 8.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -22.166 8.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.663 -34.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.621.013 1.978.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.621.013 1.978.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010946


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9526 Değişim: 0,70%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9616
Açılış: 15,8419
16,8847 Değişim: 0,29%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8918
Açılış: 16,8362
945,12 Değişim: 0,49%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 945,67
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.