" />

KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 11:50
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 414.781.434 571.198.531 109.831.096 205.948.630
Satışların Maliyeti
28 -411.759.428 -569.080.766 -108.954.275 -205.503.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 3.022.006 2.117.765 876.821 444.785
BRÜT KAR (ZARAR)
3.022.006 2.117.765 876.821 444.785
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -4.504.927 -3.238.395 -1.699.148 -1.149.428
Pazarlama Giderleri
29-30 -473.689 -311.338 -170.135 -136.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.283 262.509 486 212.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -230.249 -198.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.953.327 -1.399.708 -991.976 -826.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.953.327 -1.399.708 -991.976 -826.670
Finansman Gelirleri
33 6.411.901 2.342.364 -690.888 648.019
Finansman Giderleri
33 -5.437.086 -1.183.151 -1.550.110 -203.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-978.512 -240.495 -3.232.974 -382.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
170.073 28.477 878.804 93.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 170.073 28.477 878.804 93.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.831.965 -2.993.827
Dönem Karı (Zararı)
-808.439 -212.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-808.439 -212.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.210 -151.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 201.277 155.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
285.573 139.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 285.573 9.918
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 129.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-429.703 -515.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.815.842 -743.751
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.386.139 227.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
172.136 98.042
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 172.136 98.042
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -170.073 -28.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.459.378 -2.363.380
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
645.557 613.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.831.233 -6.403.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.831.233 -6.403.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.321 -1.564.169
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.222.341 -1.564.169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -74.781 -53.393
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.205.974 4.831.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.205.974 4.831.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 96 -142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.156 -64.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.156 -64.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.514 277.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.208.607 -2.727.012
Alınan Temettüler
32 -302.963 -322.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -202.466 -32.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -117.929 87.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
182.429 300.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -120.534 -21.691
Alınan Temettüler
32 302.963 322.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
296.771 3.598.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 27.000.000 3.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -27.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.932 -117.491
Ödenen Faiz
33 -3.386.139 -227.930
Alınan Faiz
3.815.842 743.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.352.765 905.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.352.765 905.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.207.627 750.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 854.862 1.655.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.141.037 36.164.919
Finansal Yatırımlar
7 3.964.077 4.781.770
Ticari Alacaklar
10 17.676.681 14.845.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.676.681 14.845.448
Diğer Alacaklar
11 20.219 15.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 18.560 13.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.659 1.659
Peşin Ödenmiş Giderler
26 87.251 15.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 15.329 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 50.890 33.830
ARA TOPLAM
43.955.484 55.856.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.955.484 55.856.655
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 3.438.744 2.216.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.438.744 2.216.403
Maddi Duran Varlıklar
18 120.831 57.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 46.421 184.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.102 27.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 54.102 27.031
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.979 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 121.838 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.730.169 4.430.644
TOPLAM VARLIKLAR
49.685.653 60.287.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 86.375 219.307
Ticari Borçlar
33.747.182 43.217.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 33.747.182 43.217.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 96 0
Diğer Borçlar
201.264 248.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 201.264 248.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 117.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 5.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 5.087
ARA TOPLAM
34.034.917 43.808.543
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.034.917 43.808.543
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
685.880 589.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 685.880 589.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 61.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
685.880 651.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.720.797 44.459.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.964.856 15.827.748
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-197.517 -143.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-245.320 -2.258.575
Net Dönem Karı veya Zararı
-808.439 2.013.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.964.856 15.827.748
TOPLAM KAYNAKLAR
49.685.653 60.287.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.554 -212.018 -164.464 -164.464
Dönem Karı (Zararı)
-212.018 -212.018 -212.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.554 47.554 47.554
Dönem Sonu Bakiyeler
27 2.887.797 11.073.704 -60.967 2.254.641 -2.258.575 -212.018 13.684.572 13.684.572
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Transferler
2.013.255 -2.013.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.453 -808.439 -862.892 -862.892
Dönem Karı (Zararı)
-808.439 -808.439 -808.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.453 -54.453 -54.453
Dönem Sonu Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -197.517 -197.517 2.254.641 -245.320 -808.439 14.964.856 14.964.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.453 47.554 69.225 34.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.066 59.443 86.531 43.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.613 -11.889 -17.306 -8.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.613 -11.889 -17.306 -8.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.453 47.554 69.225 34.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-862.892 -164.464 -2.284.945 -254.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-862.892 -164.464 -2.284.945 -254.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9881 Değişim: -0,01%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9968 Değişim: 0,00%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.569,60 Değişim: -0,01%
Düşük 2.566,29 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.