KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 15:23
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 304.950.338 365.249.901 137.347.732 177.999.508
Satışların Maliyeti
-302.805.153 -363.576.921 -136.716.236 -176.587.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732
BRÜT KAR (ZARAR)
2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.805.779 -2.088.967 -1.329.636 -1.027.103
Pazarlama Giderleri
29-30 -303.554 -174.403 -109.895 -67.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.797 49.539 1.127 38.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 -32.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-961.351 -573.038 -806.908 323.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-961.351 -573.038 -806.908 323.465
Finansman Gelirleri
33 7.102.789 1.694.345 5.553.583 94.994
Finansman Giderleri
33 -3.886.976 -979.193 -1.493.253 -363.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.254.462 142.114 3.253.422 54.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -708.731 -64.606 -886.591 -98.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-708.731 -64.606 -901.679 -98.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,53526000 0,02684000 0,81960000 -0,01493000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.736.321 -299.525
Dönem Karı (Zararı)
1.545.731 77.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.545.731 77.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.477.768 -51.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 17.112 104.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.124 114.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 259.124 27.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 87.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-309.333 -483.997
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.363.948 -607.437
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.054.615 123.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.153.402 148.721
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.153.402 148.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 708.731 64.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.360.190 -59.557
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.391.160 2.203.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.825.587 -2.226.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.825.587 -2.226.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -784.220 -3.082.505
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -121.980 49.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-662.240 -3.131.705
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -84.353 -97.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 878.364 3.339.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
878.364 3.339.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 56.739 8.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -110.885 -63.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.885 -63.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.592 -140.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.292.227 -33.741
Alınan Temettüler
32 -301.761 -321.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -9.075 -32.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -133.258 87.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
257.305 301.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -44.456 -19.891
Alınan Temettüler
32 301.761 321.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.213.293 410.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 23.200.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -21.200.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.040 -73.055
Ödenen Faiz
33 -2.054.615 -123.440
Alınan Faiz
2.363.948 607.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.265.723 412.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.265.723 412.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.207.627 750.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.941.904 1.163.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.506.796 36.164.919
Finansal Yatırımlar
7 5.544.012 4.781.770
Ticari Alacaklar
10 20.671.035 14.845.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.671.035 14.845.448
Diğer Alacaklar
11 137.349 15.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 135.560 13.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.789 1.659
Peşin Ödenmiş Giderler
26 98.838 15.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 15.329 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 25.087 33.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.087 33.830
ARA TOPLAM
53.998.446 55.856.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.998.446 11 2.878.513 2.216.403
Maddi Duran Varlıklar
18 80.071 57.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 88.715 184.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 31.506 27.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 31.506 27.031
Peşin Ödenmiş Giderler
26 964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.025.023 4.430.644
TOPLAM VARLIKLAR
59.023.469 60.287.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.123.267 219.307
Ticari Borçlar
10 37.703.441 43.217.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 37.703.441 43.217.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 125.212 0
Diğer Borçlar
11 69.062 248.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 69.062 248.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 117.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 124.748 5.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 124.748 5.087
ARA TOPLAM
40.145.730 43.808.543
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.145.730 43.808.543
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.279 589.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 888.279 589.160
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 739.659 61.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.938 651.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.773.668 44.459.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 17.249.801 15.827.748
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-266.742 -143.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-245.320 -2.258.575
Net Dönem Karı veya Zararı
1.545.731 2.013.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.249.801 15.827.748
TOPLAM KAYNAKLAR
59.023.469 60.287.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
27 509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -6.613 120.614 114.001 114.001
Dönem Karı (Zararı)
120.614 120.614 120.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.613 -6.613 -6.613
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -115.134 2.254.641 -2.258.575 120.614 13.963.037 13.963.037
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Transferler
2.013.255 -2.013.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.678 1.545.731 1.422.053 1.422.053
Dönem Karı (Zararı)
1.545.731 1.545.731 1.545.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.678 -123.678 -123.678
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -266.742 2.254.641 -245.320 1.545.731 17.249.801 17.249.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123.678 12.591 -69.868 19.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -154.598 15.739 -87.335 24.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 30.920 -3.148 17.467 -4.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.678 12.591 -69.868 19.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958268


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2036 Değişim: -0,98%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7348 Değişim: -0,84%
Düşük 10,7205 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,78 Değişim: 0,03%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.