KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 10:09
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 167.602.606 733.773.483
Satışların Maliyeti
28 -166.088.917 -728.541.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.513.689 5.231.914
BRÜT KAR (ZARAR)
1.513.689 5.231.914
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.476.143 -4.532.912
Pazarlama Giderleri
29-30 -193.659 -518.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.670 69.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-154.443 218.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
301.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-154.443 519.191
Finansman Gelirleri
33 1.549.206 4.202.949
Finansman Giderleri
33 -2.393.723 -2.266.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-998.960 2.455.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
177.860 -442.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.088 -119.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
192.948 -323.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-821.100 2.013.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
-821.100 2.013.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-821.100 2.013.255
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.786.528 3.760.977
Dönem Karı (Zararı)
-821.100 120.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-821.100 120.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
988.096 38.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 68.965 53.124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.144 15.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 190.144 31.529
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -123.232 -200.853
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.205.132 -247.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.081.900 46.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.030.079 136.614
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.030.079 136.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -177.860 33.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.834.459 3.532.922
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.452.976 1.571.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.618.928 684.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.618.928 684.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.871.108 66.111
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.050 -87.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.880.158 153.911
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -131.550 -133.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.893.326 1.593.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.893.326 1.593.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 36.097 -142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -105.860 -118.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -105.860 -118.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.384 -131.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.667.463 3.691.727
Alınan Temettüler
32 -1.136 -18.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -117.929 88.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.510 -1.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -22.646 -19.891
Alınan Temettüler
32 1.136 18.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.923 -9.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.309 -31.183
Ödenen Faiz
33 -1.081.900 -46.605
Alınan Faiz
1.205.132 68.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.723.115 3.750.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.723.115 3.750.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.207.627 750.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.484.512 4.501.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.016.332 36.164.919
Finansal Yatırımlar
7 1.298.715 4.781.770
Ticari Alacaklar
10 11.226.520 14.845.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.226.520 14.845.448
Diğer Alacaklar
11 16.184 15.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 4.530 13.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.654 1.659
Peşin Ödenmiş Giderler
26 146.672 15.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
146.672 15.449
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.087 33.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 33.087 33.830
ARA TOPLAM
41.737.510 55.856.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.737.510 55.856.655
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 7.086.566 2.216.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.086.566 2.216.403
Maddi Duran Varlıklar
18 73.814 57.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 133.350 184.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.955 27.031
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.955 27.031
Peşin Ödenmiş Giderler
26 327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 144.552
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.408.818 4.430.644
TOPLAM VARLIKLAR
51.146.328 60.287.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 180.998 219.307
Ticari Borçlar
10 34.894.953 43.217.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 34.894.953 43.217.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 104.570
Diğer Borçlar
11 74.087 248.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 74.087 248.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 15.088 117.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 131.038 5.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 131.038 5.087
ARA TOPLAM
35.400.734 43.808.543
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.400.734 43.808.543
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
792.756 589.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 792.756 589.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 61.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
792.756 651.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.193.490 44.459.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.952.838 15.827.748
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-196.874 -143.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-245.320 -2.258.575
Net Dönem Karı veya Zararı
-821.100 2.013.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.952.838 15.827.748
TOPLAM KAYNAKLAR
51.146.328 60.287.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.613 120.614 114.001 114.001
Dönem Karı (Zararı)
120.614 120.614 120.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.613 -6.613 -6.613
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -115.134 2.254.641 -2.258.575 120.614 13.963.037 13.963.037
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Transferler
2.013.255 -2.013.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.810 -821.100 -874.910 -874.910
Dönem Karı (Zararı)
-821.100 -821.100 -821.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.810 -53.810 -53.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -196.874 2.254.641 -245.320 -821.100 14.952.838 14.952.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-821.100 2.013.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.810 -34.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -67.263 -43.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.453 8.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 13.453 8.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.810 -34.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-874.910 1.978.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-874.910 1.978.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7803 Değişim: 0,12%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7812
Açılış: 8,77
10,4684 Değişim: 0,11%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4749
Açılış: 10,4571
503,36 Değişim: 0,11%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 503,39
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.