" />

KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 16:11
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 304.865.108 188.293.336
Satışların Maliyeti
28 -304.272.820 -187.815.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
592.288 477.438
BRÜT KAR (ZARAR)
592.288 477.438
Genel Yönetim Giderleri
29 -809.150 -775.839
Pazarlama Giderleri
29 -81.851 -54.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 0 127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-99
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.812 -352.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.812 -352.609
Finansman Gelirleri
33 658.718 594.390
Finansman Giderleri
33 -449.803 -279.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-89.897 -37.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.466 -8.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.466 -8.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.363 -45.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.363 -45.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-92.363 -45.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -49.162 1.744.641 -2.992.008 -340.684 12.324.278 12.324.278
Transferler
-340.684 340.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.400 -45.715 -36.315 -36.315
Dönem Karı (Zararı)
-45.715 -45.715 -45.715
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.400 9.400 9.400
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -39.762 1.744.641 -332.692 -45.715 12.287.963 12.287.963
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Transferler
77.830 -77.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.750 -92.363 -59.791 -59.791
Dönem Karı (Zararı)
-92.363 -92.363 -92.363
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.572 32.572 32.572
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -41.198 1.744.641 -3.254.862 -92.363 12.317.709 12.317.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.566 -2.014.530
Dönem Karı (Zararı)
-92.363 -45.715
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-92.363 -45.715
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.188 -158.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.927 5.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.457 82.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 30.302 57.514
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.155 24.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-167.992 -179.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -434.771 -376.888
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 266.779 197.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
72.954 -74.591
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 72.954 -74.591
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.466 8.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
357.195 -1.635.865
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.233.097 -1.040.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 974.843 355.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
974.843 355.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -144.663 -197.594
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-111.063 -197.594
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -76.392 -48.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.861.356 -797.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.861.356 -797.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.207 -11.338
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.207 -11.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.645 104.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.645 104.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
225.644 -1.839.605
Alınan Temettüler
32 -603 -615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -17.734 -54.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -14.741 -120.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.173 615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.776
Alınan Temettüler
32 603 615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
461.228 174.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.944.500 650.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13.944.500 650.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.747.500 -650.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.747.500 -650.000
Ödenen Faiz
33 -170.543 -201.949
Alınan Faiz
434.771 376.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
648.621 -1.838.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
648.621 -1.838.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.456.398 12.539.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.105.019 10.700.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.363 -45.715
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.572 9.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.572 9.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.143 -2.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 40.715 11.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.572 9.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.791 -36.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.791 -36.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.195.296 10.642.912
Finansal Yatırımlar
7 7.970.058 4.809.915
Ticari Alacaklar
10 4.376.350 5.351.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.376.350 5.351.193
Diğer Alacaklar
60.100 26.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 60.100 26.500
Peşin Ödenmiş Giderler
26 79.501 3.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 147.645 108.258
Diğer Dönen Varlıklar
26 24.750 32.750
ARA TOPLAM
23.853.700 20.974.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.853.700 20.974.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 628.027 628.027
Diğer Alacaklar
748.754 637.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 748.754 637.691
Maddi Duran Varlıklar
18 72.980 71.990
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 72.980 71.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.115 43.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 266.347 276.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.755.223 1.657.920
TOPLAM VARLIKLAR
25.608.923 22.632.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.100.000 903.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 11.723.984 8.862.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.723.984 8.862.628
Diğer Borçlar
11 141.042 149.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
141.042 149.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 43.998 29.841
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 43.998 29.841
ARA TOPLAM
13.009.024 9.944.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.009.024 9.944.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
282.190 310.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 282.190 310.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.190 310.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.291.214 10.255.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.317.709 12.377.500
Ödenmiş Sermaye
27 2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
27 11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.198 -73.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.744.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.254.862 -3.332.692
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.363 77.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.317.709 12.377.500
TOPLAM KAYNAKLAR
25.608.923 22.632.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679087


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8278 Değişim: -0,21%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6585 Değişim: -0,60%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.537,23 Değişim: 0,09%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.