KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:34
KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -821.914 -254.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 15.186 6.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -76
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-806.804 -248.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 235.228 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-571.576 -248.171
Finansman Gelirleri
22 153.527 8.193
Finansman Giderleri
22 -3.519 -505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-421.568 -240.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
752 -3.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 752 -3.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.816 -243.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.816 -243.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-420.816 -243.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-705.712 -239.020
Dönem Karı (Zararı)
-420.816 -243.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-420.816 -243.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-234.165 -19.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.815 1.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -15.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.193
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -8.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.228 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-235.228 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -752 3.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.731 24.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.589 12.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,13,11 -7.589 12.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -78.301 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -8.776 1.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 42.400 14.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.535 -4.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.535 -4.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-705.712 -239.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-235.022 8.193
Alınan Faiz
8.193
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-803.335
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
568.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.498.185 -1.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.815 -1.262
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -1.815 -1.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.557.451 -232.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.557.451 -232.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.822.775 513.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.380.226 281.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.380.226 3.822.775
Finansal Yatırımlar
6 470.250 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 85.442 7.142
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 16.212 8.622
ARA TOPLAM
5.952.130 3.838.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.952.130 3.838.539
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
12 40.233 42.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.941 3.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.174 45.237
TOPLAM VARLIKLAR
5.996.304 3.883.776
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.944 42.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.944 42.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 40.944 42.759
Ticari Borçlar
104.551 113.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.005 2.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 99.546 110.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 110.287 67.887
Diğer Borçlar
32.682 31.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 32.682 31.147
ARA TOPLAM
288.464 255.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.464 255.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
288.464 255.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.707.840 3.628.656
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 3.500.000
Sermaye Avansı
17 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.871.344 -1.049.128
Net Dönem Karı veya Zararı
-420.816 -822.216
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.707.840 3.628.656
TOPLAM KAYNAKLAR
5.996.304 3.883.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 0 446.602
Transferler
-589.148 589.148 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.274 -243.505 -227.231 0 -227.231
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049.128 -243.505 0 219.371 0 219.371
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 3.500.000 2.000.000 -1.049.128 -822.216 3.628.656 0 3.628.656
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4780 Değişim: 0,63%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5465
Açılış: 32,2736
34,9931 Değişim: 0,26%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9936
Açılış: 34,9034
2.406,16 Değişim: 0,63%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.407,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.