KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 22:36
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 50.000.000 47.991 -121.321 65.565.739 0 65.565.739
Transferler
5.067.249 -5.067.249 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.326 73.169.578 73.226.904 0 73.226.904
Dönem Karı (Zararı)
0 73.169.578 73.169.578 0 73.169.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.326 57.326 0 57.326
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643
Transferler
3.846.420 69.323.158 -73.169.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 108.969.217 108.955.141 0 108.955.141
Dönem Karı (Zararı)
0 108.969.217 108.969.217 0 108.969.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 -14.076
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 0 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 0 297.747.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.552.165 -84.252.636
Dönem Karı (Zararı)
108.969.217 73.169.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.461.706 25.941.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 3.372.018 1.242.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.430.023 469.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.454.622 2.087.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.001.667 409.247
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.452.955 1.678.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.559.843 -74.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.559.843
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-74.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.997.738 -334.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-390.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.997.738 55.365
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 42.173.899 22.550.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-670.915 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-670.915 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.412.381 -181.220.006
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -38.077.142 -5.475.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.088.876 -245.958.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 361.052 -188.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -270.449.928 -245.769.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.307.094 -28.356.470
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.563.800 -6.687.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 14.743.294 -21.669.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -809.436 126.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.799.088 67.351.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.077.054 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 196.722.034 67.351.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 435.568 397.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.250.593 30.694.833
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -34.259.875 28.888.516
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.009.282 1.806.317
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 271.916 85
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.018.542 -82.109.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-139.296 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.327.081 -2.143.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.337.953 -1.927.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
781.240 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 781.240 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.102.904 -1.927.225
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.199.175 -1.418.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.903.729 -508.880
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.289 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.893.412 76.189.524
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
50.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.514.714 76.933.001
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -38.375.963 3.595.678
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 131.890.677 73.337.323
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.621.302 -743.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.107.624 -9.990.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
122.107.624 -9.990.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.639.770 26.630.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.747.394 16.639.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 138.747.394 16.639.770
Finansal Yatırımlar
51.078.955 6.004.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.078.955 6.004.075
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 51.078.955 6.004.075
Ticari Alacaklar
657.638.633 386.119.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-9 14.652 375.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 657.623.981 385.744.030
Diğer Alacaklar
3.489.822 25.621.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-10 150.500 6.714.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.339.322 18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler
1.180.271 370.835
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.180.271 370.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 17.708.190
ARA TOPLAM
852.135.075 452.463.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
852.135.075 452.463.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
2.526.568 1.702.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.526.568 1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.160.575 2.205.000
Maddi Duran Varlıklar
12 26.055.459 2.060.079
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.840.953 2.449.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.191.880 562.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.860.651 15.063.837
TOPLAM VARLIKLAR
894.995.726 467.527.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
234.523.816 133.340.530
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
234.523.816 133.340.530
Banka Kredileri
7 21.627.244 60.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 212.896.572 73.337.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 3.207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.662.706 732.047
Ticari Borçlar
330.384.279 128.585.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-9 5.077.054 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 325.307.225 128.585.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.396.133 960.565
Diğer Borçlar
3.931.175 37.181.768
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 335.464 34.595.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.595.711 2.586.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 274.882 2.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 12.955.475 22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.670.834 2.852.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 805.937 440.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.864.897 2.411.942
ARA TOPLAM
591.799.300 325.928.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
591.799.300 325.928.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.193.247 678.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.193.247 678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.488.372 36.209
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 2.767.023 2.092.204
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.092.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.448.642 2.806.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
597.247.942 328.735.169
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.747.784 138.792.643
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -78.071 -63.995
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -63.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -63.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.210.932 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 79.742.037 10.418.879
Net Dönem Karı veya Zararı
108.969.217 73.169.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.747.784 138.792.643
TOPLAM KAYNAKLAR
894.995.726 467.527.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.383.344.319 3.258.373.175
Satışların Maliyeti
20 -6.112.774.232 -3.110.426.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.570.087 147.946.379
BRÜT KAR (ZARAR)
270.570.087 147.946.379
Genel Yönetim Giderleri
21 -61.789.730 -35.416.787
Pazarlama Giderleri
21 -40.223.782 -30.188.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 58.460.775 34.991.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -24.979.801 -11.276.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.037.549 106.055.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 777.230 449.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.814.779 106.505.199
Finansman Gelirleri
24 6.930.734 3.252.775
Finansman Giderleri
24 -58.602.397 -14.052.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.143.116 95.705.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.173.899 -22.536.163
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -40.718.217 -22.272.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.455.682 -263.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.969.217 73.169.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.969.217 73.169.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 108.969.217 73.169.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.076 57.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -17.595 71.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 -14.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.519 -14.331
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.076 57.326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.955.141 73.226.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
108.955.141 73.226.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006277


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5814 Değişim: 0,26%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6105
Açılış: 15,5411
16,3014 Değişim: 0,38%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3204
Açılış: 16,2402
915,07 Değişim: 0,45%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 916,19
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.