" />

KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:34
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Transferler
19 5.067.249 -5.067.249 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.913 60.005.198 60.013.111 60.013.111
Dönem Karı (Zararı)
0 60.005.198 60.005.198 0 60.005.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 7.913 0 7.913 0 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 60.005.198 125.578.850 0 125.578.850
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643
Transferler
19 3.846.420 69.323.158 -73.169.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 77.413.183 77.399.107 77.399.107
Dönem Karı (Zararı)
0 77.413.183 77.413.183 0 77.413.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -14.076 0 -14.076 0 -14.076
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 0 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 77.413.183 266.191.750 0 266.191.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.665.685 -34.928.758
Dönem Karı (Zararı)
77.413.183 60.005.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.353.209 21.554.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 2.505.074 871.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.430.024 108.260
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.430.024 108.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.641.347 2.452.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 852.651 227.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.788.696 2.224.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.871.572 -46.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.871.572
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-46.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.423.948 529.001
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.423.948 529.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.349.584 17.641.151
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-160.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.437.026 -116.488.926
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -13.410.877 -3.511.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.365.979 -222.403.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 283.256 -53.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -169.649.235 -222.349.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.944.368 -9.237.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.714.300 -1.035.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 13.230.068 -8.201.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.748.352 38.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.158.625 74.035.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 2.452.040 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 78.706.585 74.035.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -72.959 41.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.753.911 44.542.438
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.652.155 43.299.850
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 101.756 1.242.588
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 304.237 4.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.329.366 -34.928.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-139.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.524.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.363.456 -2.699.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 160.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.523.852 -556.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -24.057.719 -339.584
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -466.133 -216.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.143.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.051.547 28.910.280
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.924.677 24.324.589
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 16.924.677 24.324.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.703.771 5.092.471
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -36.703.771 5.092.471
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.169.359 -506.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.353.776 -8.718.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.353.776 -8.718.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.639.770 26.630.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.993.546 17.912.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.993.546 16.639.770
Finansal Yatırımlar
22.838.900 6.004.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.838.900 6.004.075
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 22.838.900 6.004.075
Ticari Alacaklar
556.915.737 386.119.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 92.448 375.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 556.823.289 385.744.030
Diğer Alacaklar
5.988.951 25.621.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 6.714.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.988.951 18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler
3.119.187 370.835
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.119.187 370.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 17.708.190
Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
617.856.321 452.463.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
617.856.321 452.463.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.390.165 1.702.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.390.165 1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.171.681 2.205.000
Maddi Duran Varlıklar
12 25.462.147 2.060.079
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.153.329 2.449.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 843.638 562.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.106.176 15.063.837
TOPLAM VARLIKLAR
657.962.497 467.527.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 115.710.721 133.340.530
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.710.721 133.340.530
Banka Kredileri
23.299.436 60.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
92.411.285 73.337.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.647.962 732.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.647.962 732.047
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.647.962 732.047
Ticari Borçlar
209.743.816 128.585.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 2.452.040 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 207.291.776 128.585.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 887.606 960.565
Diğer Borçlar
40.935.679 37.181.768
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 38.247.494 34.595.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.688.185 2.586.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
307.203 2.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
307.203 2.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 12.717.596 22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.901.317 2.852.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
700.679 440.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.200.638 2.411.942
ARA TOPLAM
386.851.900 325.928.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.851.900 325.928.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.064.726 2.092.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.064.726 2.092.204
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.064.726 2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.149.489 678.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.149.489 678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 704.632 36.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.918.847 2.806.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
391.770.747 328.735.169
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.191.750 138.792.643
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.071 -63.995
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -63.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -63.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.210.932 1.364.512
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 5.210.932 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 79.742.037 10.418.879
Net Dönem Karı veya Zararı
77.413.183 73.169.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.191.750 138.792.643
TOPLAM KAYNAKLAR
657.962.497 467.527.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.815.025.029 875.895.994 876.586.363 573.711.236
Satışların Maliyeti
20 -3.625.048.066 -764.481.511 -804.177.530 -543.898.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.976.963 111.414.483 72.408.833 29.813.033
BRÜT KAR (ZARAR)
189.976.963 111.414.483 72.408.833 29.813.033
Genel Yönetim Giderleri
21 -41.167.589 -23.382.955 -14.577.446 -7.543.550
Pazarlama Giderleri
21 -28.170.122 -19.628.654 -7.330.132 -8.803.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 28.480.971 22.918.843 6.699.915 9.575.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.313.091 -7.637.887 -1.997.187 -1.765.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.807.132 83.683.830 55.203.983 21.275.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 335.729 44.004 129.192 14.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.142.861 83.727.834 55.333.175 21.290.383
Finansman Gelirleri
24 5.172.480 1.846.344 1.480.023 631.709
Finansman Giderleri
24 -40.552.574 -7.929.807 -13.465.834 -3.641.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.762.767 77.644.371 43.347.364 18.280.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.349.584 -17.639.173 -12.321.776 -3.811.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -27.677.642 -17.567.873 -11.899.116 -3.716.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-671.942 -71.300 -422.660 -94.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 0
Ana Ortaklık Payları
26 77.413.183 60.005.198 31.025.588 14.469.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.076 7.913 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -17.595 9.891 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 -1.978 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.519 -1.978 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.076 7.913 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.399.107 60.013.111 31.025.588 14.469.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.399.107 60.013.111 31.025.588 14.469.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0375 Değişim: 0,70%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9378 Değişim: 0,94%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.510,65 Değişim: -0,73%
Düşük 2.492,52 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.