KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:12
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Transferler
19 0 0 0 0 0 5.067.249 -5.067.249 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.913 0 0 0 9.032.935 9.040.848 0 9.040.848
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 9.032.935 9.032.935 0 9.032.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 7.913 0 0 0 7.913 0 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 9.032.935 74.606.587 0 74.606.587
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643
Transferler
19 0 0 0 0 229.448 72.940.130 -73.169.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.076 0 0 0 21.240.513 21.226.437 0 21.226.437
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 21.240.513 21.240.513 0 21.240.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 -14.076 0 0 0 0 -14.076 0 -14.076
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 1.593.960 83.359.009 21.240.513 160.019.080 0 160.019.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.040.081 8.044.870
Dönem Karı (Zararı)
21.240.513 9.032.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.240.513 9.032.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.848.848 6.536.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 384.205 283.738
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.427.524 2.833
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.427.524 2.833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.031 -296.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 334.444 75.184
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -104.413 -371.508
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.252.853 -34.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.252.853
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -34.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 281.299 4.921.079
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 281.299 4.921.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 6.127.984 1.659.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.327.721 -5.381.118
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.488.384 -24.374.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.167.452 21.575.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -245.762 -4.142.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -105.921.690 25.717.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.273.159 7.763.406
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.679.800 -687.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.593.359 8.451.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.346.537 -228.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.172.298 -4.167.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 79.172.298 -4.167.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -88.236 -213.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.365 -5.732.972
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -86.992 -5.684.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 36.627 -48.102
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 367.796 -2.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.761.640 10.188.149
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.687.871 -2.143.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.116 -64.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-503.116 -64.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -454.101 -58.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -49.015 -5.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.462.535 -14.692.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.147.306 -14.527.542
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -45.592.873 -14.527.542
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 42.445.567 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-315.229 -165.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.074.430 -6.711.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.074.430 -6.711.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.639.770 26.630.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.714.200 19.918.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.714.200 16.639.770
Finansal Yatırımlar
8.211.160 6.004.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.211.160 6.004.075
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 8.211.160 6.004.075
Ticari Alacaklar
493.714.710 386.119.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 621.466 375.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 493.093.244 385.744.030
Diğer Alacaklar
9.582.506 25.621.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 3.034.500 6.714.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.548.006 18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler
2.717.372 370.835
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.717.372 370.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 17.708.190
ARA TOPLAM
536.939.948 452.463.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.939.948 452.463.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.467.819 1.702.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.467.819 1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.193.894 2.205.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.397.623 2.060.079
Taşıtlar
12 798.737 811.656
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.598.886 1.248.423
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.243.417 2.449.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 560.485 562.160
Bilgisayar Yazılımları
13 211.249 239.555
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 349.236 322.605
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.948.454 15.063.837
TOPLAM VARLIKLAR
551.888.402 467.527.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.307.006 133.340.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.307.006 133.340.530
Banka Kredileri
7 14.400.000 60.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 118.896.672 73.337.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.334 3.207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 693.982 732.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 693.982 732.047
Ticari Borçlar
207.757.489 128.585.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 207.757.489 128.585.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 872.329 960.565
Diğer Borçlar
37.131.403 37.181.768
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 34.508.347 34.595.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.623.056 2.586.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 370.762 2.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 5.902.001 22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.865.618 2.852.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 558.089 440.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.307.529 2.411.942
ARA TOPLAM
388.900.590 325.928.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.900.590 325.928.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.954.111 2.092.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.954.111 2.092.204
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.954.111 2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
879.480 678.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 879.480 678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 135.141 36.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.968.732 2.806.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
391.869.322 328.735.169
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.019.080 138.792.643
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.071 -63.995
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -63.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -63.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 83.359.009 10.418.879
Net Dönem Karı veya Zararı
21.240.513 73.169.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.019.080 138.792.643
TOPLAM KAYNAKLAR
551.888.402 467.527.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.068.688.697 157.847.186
Satışların Maliyeti
20 -2.013.834.137 -137.980.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.854.560 19.867.156
BRÜT KAR (ZARAR)
54.854.560 19.867.156
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.802.882 -6.008.390
Pazarlama Giderleri
21 -12.404.909 -5.189.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 12.697.233 7.847.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.417.627 -3.910.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.926.375 12.606.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 21.092 15.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.947.467 12.622.145
Finansman Gelirleri
24 1.987.856 422.620
Finansman Giderleri
24 -14.566.826 -2.354.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.368.497 10.690.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.127.984 -1.657.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.025.533 -622.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-102.451 -1.034.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.240.513 9.032.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.240.513 9.032.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.240.513 9.032.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.076 7.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -17.595 9.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 -1.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.519 -1.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.076 7.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.226.437 9.040.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.226.437 9.040.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.350 Değişim: -0,11% Hacim : 7.001 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5629 Değişim: 0,17%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,0993 Değişim: 0,31%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
498,79 Değişim: 0,67%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.