KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:15
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 0 49.042.556
Transferler
19 0 0 0 0 0 625.628 12.512.154 -13.137.782 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -10.013 0 0 0 4.202.982 4.192.969 0 4.192.969
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 4.202.982 4.202.982 0 4.202.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 -10.013 0 0 0 0 -10.013 0 -10.013
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 4.202.982 53.235.525 0 53.235.525
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 0 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Transferler
19 0 0 0 0 0 0 5.067.249 -5.067.249 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 7.913 0 0 0 60.005.198 60.013.111 0 60.013.111
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 60.005.198 60.005.198 0 60.005.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 7.913 0 0 0 0 7.913 0 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 0 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 60.005.198 125.578.850 0 125.578.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.928.758 -11.222.895
Dönem Karı (Zararı)
60.005.198 4.202.982
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.005.198 4.202.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.554.970 4.298.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 871.078 752.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.260 960.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 108.260 960.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.452.003 -753.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 227.249 -569.363
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.224.754 -184.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.523 -28.874
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -46.523 -28.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
529.001 822.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 529.001 1.257.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 17.641.151 2.545.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.488.926 -19.724.335
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.511.318 -2.032.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.403.042 -31.602.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -53.461 -2.444.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -222.349.581 -29.158.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.237.410 -391.771
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 -1.035.600 317.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.201.810 -709.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 38.602 -365.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.035.901 5.360.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 74.035.901 5.360.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 41.114 -26.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.542.438 9.337.886
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 43.299.850 9.229.523
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.242.588 108.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 4.789 -4.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.928.758 -11.222.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.699.533 -552.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-556.254 -68.458
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -339.584 -28.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -216.670 -39.767
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.143.279 -490.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.910.280 12.737.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.417.060 12.995.610
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.092.471 12.995.610
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 24.324.589 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-506.780 -258.230
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -506.780 -258.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -8.718.011 961.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.718.011 961.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.630.107 13.499.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.912.096 14.460.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.912.096 26.630.107
Finansal Yatırımlar
3.566.256 583.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.566.256 583.939
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 3.566.256 583.939
Ticari Alacaklar
362.925.654 140.630.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 240.194 186.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 362.685.460 140.444.139
Diğer Alacaklar
10.895.862 13.155.841
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 1.062.600 27.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.833.262 13.128.841
Peşin Ödenmiş Giderler
459.021 497.623
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 459.021 497.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 13.975.634 2.687.624
ARA TOPLAM
409.734.523 184.186.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.734.523 184.186.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.041.118 831.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.041.118 831.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.815.000
Maddi Duran Varlıklar
1.072.044 904.399
Taşıtlar
12 372.337 377.455
Mobilya ve Demirbaşlar
12 699.707 526.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.246.001 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
307.302 164.027
Bilgisayar Yazılımları
13 52.507 70.550
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 254.795 93.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 168.478 241.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.735.159 12.706.705
TOPLAM VARLIKLAR
422.469.682 196.892.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 85.824.589 56.407.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.173
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.824.589 56.400.356
Banka Kredileri
7 61.500.000 56.400.356
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
24.324.589 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 412.206 635.049
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
412.206 635.049
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
412.206 635.049
Ticari Borçlar
135.297.900 61.308.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 135.297.900 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 604.207 563.093
Diğer Borçlar
51.029.373 6.486.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 49.006.673 5.706.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.022.700 780.112
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.670 2.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.670 2.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 17.567.873 2.143.279
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.256.471 998.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 298.472 264.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.957.999 733.245
ARA TOPLAM
294.000.289 128.545.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.000.289 128.545.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.202.382 2.279.142
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.202.382 2.279.142
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.202.382 2.279.142
Uzun Vadeli Karşılıklar
688.161 502.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 688.161 502.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.890.543 2.781.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.890.832 131.326.972
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.578.850 65.565.739
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-113.408 -121.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.408 -121.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -113.408 -121.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.364.512 1.364.512
Yasal Yedekler
1.364.512 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.418.879 5.351.630
Net Dönem Karı veya Zararı
60.005.198 5.067.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.578.850 65.565.739
TOPLAM KAYNAKLAR
422.469.682 196.892.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 875.895.994 237.265.299 573.711.236 68.755.428
Satışların Maliyeti
20 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.414.483 30.427.681 29.813.033 11.106.791
BRÜT KAR (ZARAR)
111.414.483 30.427.681 29.813.033 11.106.791
Genel Yönetim Giderleri
21 -23.382.955 -16.788.050 -7.543.550 -5.333.965
Pazarlama Giderleri
21 -19.628.654 -9.397.289 -8.803.883 -3.261.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.918.843 22.757.792 9.575.743 4.320.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.637.887 -16.871.101 -1.765.727 -2.605.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.683.830 10.129.033 21.275.616 4.226.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 44.004 479.892 14.767 21.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -348 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.727.834 10.608.577 21.290.383 4.248.222
Finansman Gelirleri
24 1.846.344 1.051.649 631.709 310.500
Finansman Giderleri
24 -7.929.807 -4.909.406 -3.641.188 -2.073.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.644.371 6.750.820 18.280.904 2.485.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.639.173 -2.547.838 -3.811.146 -1.038.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.567.873 -2.637.592 -3.716.361 -986.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -71.300 89.754 -94.785 -51.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.005.198 4.202.982 14.469.758 1.447.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.913 -10.013 0 -72.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 9.891 -12.516 0 -90.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.978 2.503 0 18.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -1.978 2.503 0 18.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.913 -10.013 0 -72.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.013.111 4.192.969 14.469.758 1.375.064
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.013.111 4.192.969 14.469.758 1.375.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2622 Değişim: -0,12%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0417 Değişim: 0,03%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0848
Açılış: 10,0384
487,72 Değişim: -0,16%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 488,98
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.