KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:24
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
19 625.628 12.512.154 -13.137.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.013 2.755.647 2.745.634 2.745.634
Dönem Karı (Zararı)
2.755.647 2.755.647 2.755.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -10.013 -10.013 -10.013
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 2.755.647 51.788.190 51.788.190
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739
Transferler
19 5.067.249 -5.067.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.913 45.535.440 45.543.353 45.543.353
Dönem Karı (Zararı)
45.535.440 45.535.440 45.535.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 7.913 7.913 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 45.535.440 111.109.092 111.109.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.551.404 9.591.902
Dönem Karı (Zararı)
45.535.440 2.755.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.535.440 2.755.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.591.801 3.278.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 580.987 518.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.737 343.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 68.737 343.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.153.352 -691.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 188.022 -523.267
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.965.330 -168.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.315 -21.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -41.315 -21.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 2.057.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 35 2.057.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 13.830.005 1.507.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -435.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -435.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.678.645 3.558.246
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 583.887 -188.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.773.921 6.247.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -510.162 769.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -125.263.759 5.477.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.035.251 486.056
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 -958.300 2.057.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.076.951 -1.571.464
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 12.500 -322.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.193.532 -2.811.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 16.193.532 -2.811.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -37.824 136.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.381.313 -1.618
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 22.272.465 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 108.848 -1.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -2.881 12.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.551.404 9.591.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.285.864 -534.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-142.585 -50.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -72.938 -18.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -69.647 -31.767
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.143.279 -490.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.838.416 -4.660.219
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.176.022 -4.487.690
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.595.950 -4.487.690
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 24.580.072 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-337.606 -172.529
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -337.606 -172.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.998.852 4.397.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -8.998.852 4.397.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.630.107 13.499.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.631.255 17.896.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.631.255 26.630.107
Finansal Yatırımlar
17 583.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17 583.939
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 17 583.939
Ticari Alacaklar
266.336.056 140.630.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 696.895 186.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 265.639.161 140.444.139
Diğer Alacaklar
25.519.542 13.155.841
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 985.300 27.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.534.242 13.128.841
Peşin Ödenmiş Giderler
485.123 497.623
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 485.123 497.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 522.598 2.687.624
ARA TOPLAM
310.494.591 184.186.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.494.591 184.186.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
668.315 831.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 668.315 831.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.815.000
Maddi Duran Varlıklar
868.774 904.399
Taşıtlar
12 374.043 377.455
Mobilya ve Demirbaşlar
12 494.731 526.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.444.547 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.448 164.027
Bilgisayar Yazılımları
13 65.388 70.550
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 123.060 93.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 263.263 241.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.333.563 12.706.705
TOPLAM VARLIKLAR
322.828.154 196.892.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 84.583.551 56.407.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.583.551 56.407.529
Banka Kredileri
60.000.000 56.400.356
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
24.580.072 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.479 7.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 416.228 635.049
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
416.228 635.049
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
416.228 635.049
Ticari Borçlar
77.460.739 61.308.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 77.460.739 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 525.269 563.093
Diğer Borçlar
28.868.248 6.486.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 27.979.288 5.706.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 888.960 780.112
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 13.851.512 2.143.279
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.034.846 998.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 336.271 264.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.698.575 733.245
ARA TOPLAM
208.740.393 128.545.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.740.393 128.545.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.367.534 2.279.142
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.367.534 2.279.142
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.367.534 2.279.142
Uzun Vadeli Karşılıklar
611.135 502.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 611.135 502.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.978.669 2.781.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.719.062 131.326.972
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.109.092 65.565.739
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-113.408 -121.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.408 -121.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -113.408 -121.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.512 1.364.512
Yasal Yedekler
19 1.364.512 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.418.879 5.351.630
Net Dönem Karı veya Zararı
45.535.440 5.067.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.109.092 65.565.739
TOPLAM KAYNAKLAR
322.828.154 196.892.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 302.184.758 168.509.871 144.337.572 103.274.541
Satışların Maliyeti
20 -220.583.308 -149.188.981 -82.603.278 -93.159.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.601.450 19.320.890 61.734.294 10.115.481
BRÜT KAR (ZARAR)
81.601.450 19.320.890 61.734.294 10.115.481
Genel Yönetim Giderleri
21 -15.839.405 -11.454.085 -9.831.015 -4.133.225
Pazarlama Giderleri
21 -10.824.771 -6.136.007 -5.635.722 -2.631.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.343.100 18.436.948 5.495.364 12.204.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.872.160 -14.265.622 -1.961.513 -10.248.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.408.214 5.902.124 49.801.408 5.307.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 29.237 458.579 13.898 458.579
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -348 0 -348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.437.451 6.360.355 49.815.306 5.765.564
Finansman Gelirleri
24 1.214.635 741.149 792.015 453.612
Finansman Giderleri
24 -4.288.619 -2.836.350 -1.934.013 -1.479.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.