KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:45
KAP ***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
19 13.137.782 -13.137.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.258 -1.065.921 -1.003.663 -1.003.663
Dönem Karı (Zararı)
-1.065.921 -1.065.921 -1.065.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 62.258 62.258 62.258
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 108.307 3.855.678 431.380 19.286.625 -1.065.921 48.038.893 48.038.893
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 65.565.739
Transferler
19 5.067.249 -5.067.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.913 9.032.935 9.040.848 9.040.848
Dönem Karı (Zararı)
9.032.935 9.032.935 9.032.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 7.913 7.913 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 9.032.935 74.606.587 74.606.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.188.149 -4.362.339
Dönem Karı (Zararı)
9.032.935 -1.065.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.032.935 -1.065.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.536.332 180.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14-21 283.738 270.358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.833 1.152.415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.833 1.152.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-296.324 328.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 75.184 299.469
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -371.508 29.430
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.196 -30.014
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -34.196 -30.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.921.079 -2.147.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 4.921.079 -2.147.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.659.202 606.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.381.118 -3.477.262
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -24.374.629 -2.001.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.575.757 -13.143.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -4.142.071 775.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 25.717.828 -13.919.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.763.406 -1.308.045
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 -687.700 -222.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.451.106 -1.085.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -228.471 -215.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.167.596 12.516.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.167.596 12.516.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -213.732 135.746
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.732.972 516.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 -5.684.870 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -48.102 516.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 -2.881 22.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.188.149 -4.362.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.207.464 -494.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.185 -4.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -58.639 -4.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.546 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.143.279 -490.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.692.591 4.150.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.527.542 4.592.930
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -14.527.542 4.592.930
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-165.049 -442.351
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -165.049 -442.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.711.906 -706.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.711.906 -706.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.630.107 13.499.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.918.201 12.793.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.918.201 26.630.107
Finansal Yatırımlar
20.037.489 583.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.037.489 583.939
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 20.037.489 583.939
Ticari Alacaklar
119.052.282 140.630.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 4.328.804 186.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 114.723.478 140.444.139
Diğer Alacaklar
7.397.876 13.155.841
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 714.700 27.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.683.176 13.128.841
Peşin Ödenmiş Giderler
726.094 497.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 726.094 497.623
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 608.678 2.687.624
ARA TOPLAM
167.740.620 184.186.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.740.620 184.186.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
9 905.244 831.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 905.244 831.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.815.000
Maddi Duran Varlıklar
907.682 904.399
Taşıtlar
12 375.749 377.455
Mobilya ve Demirbaşlar
12 531.933 526.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.458.515 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
147.244 164.027
Bilgisayar Yazılımları
13 58.522 70.550
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 88.722 93.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 241.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.318.901 12.706.705
TOPLAM VARLIKLAR
180.059.521 196.892.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.879.987 56.407.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.879.987 56.407.529
Banka Kredileri
7 18.000.000 56.400.356
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 23.862.098 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 17.889 7.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
600.007 635.049
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
600.007 635.049
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 600.007 635.049
Ticari Borçlar
57.106.730 61.308.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.106.730 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 349.361 563.093
Diğer Borçlar
753.963 6.486.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 21.953 5.706.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 732.010 780.112
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 622.510 2.143.279
Kısa Vadeli Karşılıklar
665.581 998.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 303.844 264.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 361.737 733.245
ARA TOPLAM
101.978.139 128.545.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.978.139 128.545.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.149.135 2.279.142
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.149.135 2.279.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.149.135 2.279.142
Uzun Vadeli Karşılıklar
530.724 502.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 530.724 502.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 794.936 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.474.795 2.781.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.452.934 131.326.972
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.606.587 65.565.739
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-113.408 -121.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.408 -121.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -113.408 -121.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.512 1.364.512
Yasal Yedekler
19 1.364.512 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.418.879 5.351.630
Net Dönem Karı veya Zararı
9.032.935 5.067.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.606.587 65.565.739
TOPLAM KAYNAKLAR
180.059.521 196.892.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 157.847.186 65.235.330
Satışların Maliyeti
20 -137.980.030 -56.029.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.867.156 9.205.409
BRÜT KAR (ZARAR)
19.867.156 9.205.409
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.008.390 -7.320.860
Pazarlama Giderleri
21 -5.189.049 -3.504.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.847.736 6.232.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.910.647 -4.017.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.606.806 594.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 15.339 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.622.145 594.791
Finansman Gelirleri
24 422.620 287.537
Finansman Giderleri
24 -2.354.606 -1.357.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.690.159 -474.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.657.224 -591.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -622.510 -1.198.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.034.714 606.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.032.935 -1.065.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.032.935 -1.065.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.032.935 -1.065.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,18070000 0,04260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.913 62.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 9.891 77.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.978 -15.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -1.978 -15.564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.913 62.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.040.848 -1.003.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.040.848 -1.003.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846689


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.