Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,79
 • Değişim :-0,21 %
 • Hacim TL :721.400.995
 • Hacim Adet :149.859.864
* SG: 30.09.2020 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TRAKYA CAM Hisse Senedi
 • XSIST,XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : TRKCM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.800.294.197
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.800.294.197
 • NAKİT DEĞERLER 2.800.294.197
 • 1.1 Kasa 1.258.602.123
 • A. Hazır Değerler 1.258.602.123
 • Kasa 1.258.602.123
 • B. Menkul Kıymetler 35.071.488
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 35.071.488
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 35.071.488
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 671.790.283
 • Acenteler 671.790.283
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 671.790.283
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 64.022.993
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 64.022.993
 • İkrazlar 64.022.993
 • 6.1 Kısa Vadeli 658.899.387
 • E. Stoklar 658.899.387
 • İŞTİRAKLER 658.899.387
 • 6. Diğer Stoklar 111.907.923
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 111.907.923
 • Menkuller 111.907.923
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.800.294.197
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.800.294.197
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.800.294.197
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.645.453.297
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.645.453.297
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.645.453.297
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 262.697
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 262.697
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 262.697
 • 15.2 Menkul Değerlerin 664.929.661
 • C. Finansal Duran Varlıklar 664.929.661
 • Reasürörler Payı (-) 664.929.661
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 439.018.648
 • 15.3 Diğer 439.018.648
 • Muallak Hasar Karşılığı 439.018.648
 • AKTİF TOPLAMI 3.381.537.846
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.381.537.846
 • Reasürörler Payı (-) 3.381.537.846
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 42.892.090
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.892.090
 • Ödenmiş Sermaye 42.892.090
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 29.452.173
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 29.452.173
 • Nominal Sermaye 29.452.173
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 45.061.039
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 45.061.039
 • Kanuni Yedek Akçeler 45.061.039
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 71.751.316
 • F. Diğer Duran Varlıklar 71.751.316
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 71.751.316
 • A K T İ F T O P L A M I 7.445.747.494
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.445.747.494
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.445.747.494
 • 4.1 Bonolar 1.403.079.490
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.403.079.490
 • Maliyet Artış Fonu 1.403.079.490
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 610.626.233
 • A. Finansal Borçlar 610.626.233
 • Özel Fonlar 610.626.233
 • B. Ticari Borçlar 405.877.958
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 405.877.958
 • P A S İ F T O P L A M I 405.877.958
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 162.944.719
 • 2. Borç Senetleri 162.944.719
 • Alınan Primler 162.944.719
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.636.743
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 29.636.743
 • XII. KARŞILIKLAR 29.636.743
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 979.476
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 979.476
 • Diğer Teknik Karşılıklar 979.476
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 145.404.339
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 145.404.339
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 145.404.339
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.403.079.490
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.403.079.490
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.403.079.490
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.993.952.762
 • Diğer Gelirler 1.993.952.762
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.993.952.762
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.829.641.003
 • A. Finansal Borçlar 1.829.641.003
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.829.641.003
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.349.476
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.349.476
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.349.476
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 72.441.783
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 72.441.783
 • GENEL GİDERLER (-) 72.441.783
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 32.275.745
 • PASİF TOPLAMI 32.275.745
 • Personel Giderleri (-) 32.275.745
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 58.244.755
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 58.244.755
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 58.244.755
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.048.715.242
 • Faiz Gelirleri 4.048.715.242
 • III. ÖZ SERMAYE 4.048.715.242
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.726.572.424
 • A. Sermaye 3.726.572.424
 • Kar Payı Gelirleri 3.726.572.424
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.130.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.130.000.000
 • Satış Karları 1.130.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 5.576.528
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 5.576.528
 • MALİ GİDERLER (-) 5.576.528
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -359.634.988
 • 5. Maliyet Artış Fonu -359.634.988
 • Diğer Giderler (-) -359.634.988
 • F. Net Dönem Karı 359.634.988
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 359.634.988
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 359.634.988
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 159.698.693
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 159.698.693
 • 2. ........... Yılı Zararı 322.142.818
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 322.142.818
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.445.747.494
 • P A S İ F T O P L A M I 7.445.747.494
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.042.553.877
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.042.553.877
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.067.956.062
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.067.956.062
 • 2. Satış İskontoları (-) 974.597.815
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 974.597.815
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 974.597.815
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 974.597.815
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -280.536.141
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -280.536.141
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -230.722.167
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -230.722.167
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -21.627.204
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -21.627.204
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -532.885.512
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -532.885.512
 • 4.1.3 Diğer 441.712.303
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 441.712.303
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 531.568.700
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 531.568.700
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -88.583.401
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -88.583.401
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 442.985.299
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 442.985.299
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 442.985.299
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 442.985.299
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 20.062.658
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 422.922.641
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 14,98
  3. 9,99
  1. DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG
  2. 13,69
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 9,85
  3. 9,93

Azalan

  1. INFO INFO YATIRIM
  2. 4,36
  3. -27,09
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 38,54
  3. -5,63
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 5,97
  3. -4,78
  1. ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ
  2. 5,92
  3. -4,52

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,15
  3. 0,00
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,33
  3. 1,14

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,71
  3. -0,34
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,33
  3. 1,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.