Net Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,69
 • Değişim :0,86 %
 • Hacim TL :23.662.443
 • Hacim Adet :5.062.841
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • NET HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : NTHOL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 668.715.520
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 668.715.520
 • NAKİT DEĞERLER 668.715.520
 • 1.1 Kasa 285.673.301
 • A. Hazır Değerler 285.673.301
 • Kasa 285.673.301
 • B. Menkul Kıymetler 89.329.944
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 89.329.944
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 89.329.944
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 205.972.131
 • Acenteler 205.972.131
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 205.972.131
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 4.909.292
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.909.292
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.909.292
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.047.351
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.047.351
 • İkrazlar 5.047.351
 • 6.1 Kısa Vadeli 32.194.484
 • E. Stoklar 32.194.484
 • İŞTİRAKLER 32.194.484
 • 6. Diğer Stoklar 45.589.017
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 45.589.017
 • Menkuller 45.589.017
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 668.715.520
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 668.715.520
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 668.715.520
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.363.931.668
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.363.931.668
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.363.931.668
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.941.992
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.941.992
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.941.992
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.172.986
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.172.986
 • Reasürörler Payı (-) 3.172.986
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 81.864.349
 • 15.3 Diğer 81.864.349
 • Muallak Hasar Karşılığı 81.864.349
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 532.763.448
 • Hayat Matematik Karşılığı 532.763.448
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 532.763.448
 • AKTİF TOPLAMI 1.693.624.117
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.693.624.117
 • Reasürörler Payı (-) 1.693.624.117
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.028.746
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.028.746
 • Ödenmiş Sermaye 3.028.746
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.645.207
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.645.207
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.645.207
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 25.890.823
 • F. Diğer Duran Varlıklar 25.890.823
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 25.890.823
 • A K T İ F T O P L A M I 3.032.647.188
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.032.647.188
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.032.647.188
 • 4.1 Bonolar 252.704.842
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 252.704.842
 • Maliyet Artış Fonu 252.704.842
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 121.448.430
 • A. Finansal Borçlar 121.448.430
 • Özel Fonlar 121.448.430
 • B. Ticari Borçlar 86.307.804
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 86.307.804
 • P A S İ F T O P L A M I 86.307.804
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.745.824
 • 2. Borç Senetleri 12.745.824
 • Alınan Primler 12.745.824
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 4.331.419
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 4.331.419
 • Alınan Komisyonlar 4.331.419
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.467.078
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.467.078
 • XII. KARŞILIKLAR 1.467.078
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.217.558
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.217.558
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.217.558
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 23.484.070
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 23.484.070
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 23.484.070
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 252.704.842
 • 8. Borç Reeskontu (-) 252.704.842
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 252.704.842
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 708.535.883
 • Diğer Gelirler 708.535.883
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 708.535.883
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 445.350.803
 • A. Finansal Borçlar 445.350.803
 • TEKNİK GİDERLER (-) 445.350.803
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 713.895
 • B. Ticari Borçlar 713.895
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 713.895
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 759.516
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 759.516
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 759.516
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 6.638
 • 5. Borç Reeskontu (-) 6.638
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 6.638
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.459.738
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.459.738
 • GENEL GİDERLER (-) 2.459.738
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 259.144.170
 • PASİF TOPLAMI 259.144.170
 • Personel Giderleri (-) 259.144.170
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 101.123
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 101.123
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 101.123
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.071.406.463
 • Faiz Gelirleri 2.071.406.463
 • III. ÖZ SERMAYE 2.071.406.463
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.051.404.074
 • A. Sermaye 2.051.404.074
 • Kar Payı Gelirleri 2.051.404.074
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 563.875.937
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 563.875.937
 • Satış Karları 563.875.937
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.986.162
 • C. Emisyon Primi -7.986.162
 • Kira Gelirleri -7.986.162
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 146.085.110
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 146.085.110
 • MALİ GİDERLER (-) 146.085.110
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -291.426.927
 • 5. Maliyet Artış Fonu -291.426.927
 • Diğer Giderler (-) -291.426.927
 • F. Net Dönem Karı 61.939.450
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 61.939.450
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 61.939.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 256.934.739
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 256.934.739
 • 2. ........... Yılı Zararı 20.002.389
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 20.002.389
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.032.647.188
 • P A S İ F T O P L A M I 3.032.647.188
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 428.232.922
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 428.232.922
 • 1. Satıştan İadeler (-) -295.295.495
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -295.295.495
 • 2. Satış İskontoları (-) 132.937.427
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 132.937.427
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 132.937.427
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 132.937.427
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -16.418.102
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -16.418.102
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -82.919.030
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -82.919.030
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -99.337.132
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -99.337.132
 • 4.1.3 Diğer 33.600.295
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 33.600.295
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.513.898
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -5.513.898
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.233.691
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.233.691
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.280.207
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.280.207
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -2.296.700
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -2.296.700
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.826.882
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.530.182
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.