Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 120,60
 • Değişim :-2,35 %
 • Hacim TL :588.702.479
 • Hacim Adet :4.819.036
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KOZA ALTIN Hisse Senedi
 • XMADN,XSIZM,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KOZAL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2015 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.481.911.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.481.911.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.481.911.000
 • 1.1 Kasa 1.247.118.000
 • A. Hazır Değerler 1.247.118.000
 • Kasa 1.247.118.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.404.000
 • Acenteler 2.404.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.404.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 21.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 21.000
 • İkrazlar 21.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 190.561.000
 • E. Stoklar 190.561.000
 • İŞTİRAKLER 190.561.000
 • 6. Diğer Stoklar 41.807.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 41.807.000
 • Menkuller 41.807.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.481.911.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.481.911.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.481.911.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 728.900.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 728.900.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 728.900.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 12.007.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 12.007.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.007.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 21.081.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 21.081.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21.081.000
 • AKTİF TOPLAMI 565.397.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 565.397.000
 • Reasürörler Payı (-) 565.397.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 14.701.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.701.000
 • Ödenmiş Sermaye 14.701.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 14.017.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14.017.000
 • Nominal Sermaye 14.017.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 57.384.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 57.384.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 57.384.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 58.330.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 58.330.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 58.330.000
 • A K T İ F T O P L A M I 2.210.811.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.210.811.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.210.811.000
 • 4.1 Bonolar 104.740.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 104.740.000
 • Maliyet Artış Fonu 104.740.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 9.068.000
 • A. Finansal Borçlar 9.068.000
 • Özel Fonlar 9.068.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 471.000
 • Net Dönem Karı 471.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 471.000
 • B. Ticari Borçlar 23.284.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 23.284.000
 • P A S İ F T O P L A M I 23.284.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.000
 • 2. Borç Senetleri 9.000
 • Alınan Primler 9.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 30.004.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 30.004.000
 • XII. KARŞILIKLAR 30.004.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.754.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.754.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.754.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 31.150.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31.150.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 31.150.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 104.740.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 104.740.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 104.740.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 98.945.000
 • Diğer Gelirler 98.945.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 98.945.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.657.000
 • A. Finansal Borçlar 4.657.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.657.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.738.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.738.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.738.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.043.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.043.000
 • GENEL GİDERLER (-) 5.043.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 72.507.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 72.507.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 72.507.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.007.126.000
 • Faiz Gelirleri 2.007.126.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.007.126.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.007.126.000
 • A. Sermaye 2.007.126.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.007.126.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 152.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 152.500.000
 • Satış Karları 152.500.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.579.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.579.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.579.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.579.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.579.000
 • Diğer Giderler (-) -4.579.000
 • F. Net Dönem Karı 61.269.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 61.269.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 61.269.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 137.390.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 137.390.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.407.298.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.407.298.000
 • 1. ........... Yılı Zararı 249.669.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 249.669.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.210.811.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.210.811.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 549.942.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 549.942.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -278.306.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -278.306.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 271.636.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 271.636.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.420.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.420.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -59.029.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -59.029.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -14.882.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -14.882.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -75.331.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -75.331.000
 • 4.1.3 Diğer 196.305.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 196.305.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 304.627.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 304.627.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -54.958.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -54.958.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -53.384.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -53.384.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -1.574.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -1.574.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 249.669.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 249.669.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 249.669.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 249.669.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.