Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 29,96
 • Değişim :0,2 %
 • Hacim TL :518.850.483
 • Hacim Adet :17.257.503
* SG: 09.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KOZA MADENCILIK Hisse Senedi
 • XKAGT,XMADN,XSANK,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KOZAA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2015 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.829.343.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.829.343.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.829.343.000
 • 1.1 Kasa 1.502.853.000
 • A. Hazır Değerler 1.502.853.000
 • Kasa 1.502.853.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 44.961.000
 • Acenteler 44.961.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 44.961.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.377.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.377.000
 • İkrazlar 5.377.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 223.530.000
 • E. Stoklar 223.530.000
 • İŞTİRAKLER 223.530.000
 • 6. Diğer Stoklar 52.622.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 52.622.000
 • Menkuller 52.622.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.829.343.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.829.343.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.829.343.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.140.029.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.140.029.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.140.029.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.113.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.113.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.113.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 12.105.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 12.105.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.105.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 7.423.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 7.423.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7.423.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 21.081.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 21.081.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21.081.000
 • AKTİF TOPLAMI 832.436.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 832.436.000
 • Reasürörler Payı (-) 832.436.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 70.601.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.601.000
 • Ödenmiş Sermaye 70.601.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 15.415.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15.415.000
 • Nominal Sermaye 15.415.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 68.833.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 68.833.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 68.833.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 126.437.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 126.437.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 126.437.000
 • A K T İ F T O P L A M I 2.969.372.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.969.372.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.969.372.000
 • 4.1 Bonolar 219.139.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 219.139.000
 • Maliyet Artış Fonu 219.139.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 36.478.000
 • A. Finansal Borçlar 36.478.000
 • Özel Fonlar 36.478.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.944.000
 • Net Dönem Karı 2.944.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.944.000
 • B. Ticari Borçlar 74.393.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 74.393.000
 • P A S İ F T O P L A M I 74.393.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.177.000
 • 2. Borç Senetleri 1.177.000
 • Alınan Primler 1.177.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 33.011.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 33.011.000
 • XII. KARŞILIKLAR 33.011.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.754.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.754.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.754.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 60.382.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 60.382.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 60.382.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 219.139.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 219.139.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 219.139.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 128.681.000
 • Diğer Gelirler 128.681.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 128.681.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 19.591.000
 • A. Finansal Borçlar 19.591.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 19.591.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.738.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.738.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.738.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.920.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.920.000
 • GENEL GİDERLER (-) 12.920.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.894.000
 • PASİF TOPLAMI 4.894.000
 • Personel Giderleri (-) 4.894.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 74.538.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 74.538.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 74.538.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.621.552.000
 • Faiz Gelirleri 2.621.552.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.621.552.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.504.162.000
 • A. Sermaye 1.504.162.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.504.162.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 388.080.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 388.080.000
 • Satış Karları 388.080.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 283.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 283.000
 • Kambiyo Karları 283.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.291.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.291.000
 • Diğer Giderler (-) -5.291.000
 • F. Net Dönem Karı 27.312.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 27.312.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 27.312.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 93.936.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 93.936.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 953.936.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 953.936.000
 • 1. ........... Yılı Zararı 45.906.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 45.906.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.117.390.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.117.390.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.969.372.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.969.372.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 663.347.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 663.347.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -389.470.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -389.470.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 273.877.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 273.877.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 273.877.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 273.877.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -15.659.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -15.659.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -106.912.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -106.912.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -20.757.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -20.757.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -143.328.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -143.328.000
 • 4.1.3 Diğer 130.549.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 130.549.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 246.885.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 246.885.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -64.973.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -64.973.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -58.211.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -58.211.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -6.762.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -6.762.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 181.912.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 181.912.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 181.912.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 181.912.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 136.006.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 45.906.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.
  2. 3,08
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 231,70
  3. 9,97

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 28,94
  3. -9,96
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 55,10
  3. -9,67
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,58
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,59
  3. 9,28
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 5,85

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,60
  3. -0,26
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,20
  3. -3,46
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 284,70
  3. 4,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.