İttifak Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,52
 • Değişim :-0,65 %
 • Hacim TL :22.871.721
 • Hacim Adet :14.962.920
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İTTİFAK HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHOLD,XSKON,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ITTFH | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 777.632.802
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 777.632.802
 • NAKİT DEĞERLER 777.632.802
 • 1.1 Kasa 27.000.244
 • A. Hazır Değerler 27.000.244
 • Kasa 27.000.244
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 134.858.590
 • Acenteler 134.858.590
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 134.858.590
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 21.023.617
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 21.023.617
 • İkrazlar 21.023.617
 • 6.1 Kısa Vadeli 480.687.606
 • E. Stoklar 480.687.606
 • İŞTİRAKLER 480.687.606
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 6.128.887
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 6.128.887
 • İştirakler 6.128.887
 • 6. Diğer Stoklar 99.169.346
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 99.169.346
 • Menkuller 99.169.346
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 777.632.802
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 777.632.802
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 777.632.802
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 870.688.757
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 870.688.757
 • II. DURAN VARLIKLAR 870.688.757
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 466.832
 • Devam Eden Yatırımlar 466.832
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 466.832
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.388.487
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.388.487
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.388.487
 • 15.2 Menkul Değerlerin 397.388
 • C. Finansal Duran Varlıklar 397.388
 • Reasürörler Payı (-) 397.388
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 8.334.389
 • Muallak Hasar Karşılığı 8.334.389
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8.334.389
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 394.499.619
 • Hayat Matematik Karşılığı 394.499.619
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 394.499.619
 • AKTİF TOPLAMI 397.559.276
 • D. Maddi Duran Varlıklar 397.559.276
 • Reasürörler Payı (-) 397.559.276
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.001.582
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.001.582
 • Ödenmiş Sermaye 3.001.582
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.312.589
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 22.312.589
 • Kanuni Yedek Akçeler 22.312.589
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 39.129.418
 • F. Diğer Duran Varlıklar 39.129.418
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 39.129.418
 • A K T İ F T O P L A M I 1.648.321.559
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.648.321.559
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.648.321.559
 • 4.1 Bonolar 746.409.225
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 746.409.225
 • Maliyet Artış Fonu 746.409.225
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 384.734.183
 • A. Finansal Borçlar 384.734.183
 • Özel Fonlar 384.734.183
 • B. Ticari Borçlar 285.147.669
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 285.147.669
 • P A S İ F T O P L A M I 285.147.669
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.189.130
 • 2. Borç Senetleri 8.189.130
 • Alınan Primler 8.189.130
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.282.614
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.282.614
 • XII. KARŞILIKLAR 1.282.614
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.631.128
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.631.128
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.631.128
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 57.284.858
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 57.284.858
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 57.284.858
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 746.409.225
 • 8. Borç Reeskontu (-) 746.409.225
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 746.409.225
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 406.028.836
 • Diğer Gelirler 406.028.836
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 406.028.836
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 223.718.184
 • A. Finansal Borçlar 223.718.184
 • TEKNİK GİDERLER (-) 223.718.184
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 11.044.967
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.044.967
 • GENEL GİDERLER (-) 11.044.967
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 95.735.753
 • PASİF TOPLAMI 95.735.753
 • Personel Giderleri (-) 95.735.753
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 75.529.932
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 75.529.932
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 75.529.932
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 495.883.498
 • Faiz Gelirleri 495.883.498
 • III. ÖZ SERMAYE 495.883.498
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 354.835.325
 • A. Sermaye 354.835.325
 • Kar Payı Gelirleri 354.835.325
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 60.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 60.000.000
 • Satış Karları 60.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -9.459.717
 • C. Emisyon Primi -9.459.717
 • Kira Gelirleri -9.459.717
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.844.094
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.844.094
 • MALİ GİDERLER (-) 2.844.094
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.558
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.558
 • Diğer Giderler (-) -5.558
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.514.943
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.514.943
 • 2. ........... Yılı Zararı 141.048.173
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 141.048.173
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.648.321.559
 • P A S İ F T O P L A M I 1.648.321.559
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 814.621.482
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 814.621.482
 • 1. Satıştan İadeler (-) -618.293.225
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -618.293.225
 • 2. Satış İskontoları (-) 196.328.257
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 196.328.257
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 196.328.257
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 196.328.257
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -116.255.813
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -116.255.813
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34.194.633
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -34.194.633
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -525.141
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -525.141
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -150.975.587
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -150.975.587
 • 4.1.3 Diğer 45.352.670
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 45.352.670
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.414.369
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -2.414.369
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.372.251
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.372.251
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 957.882
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 957.882
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 957.882
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 957.882
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.904.018
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -2.946.136
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.