;

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,04
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :10.898.808
 • Hacim Adet :5.365.782
* SG: 31.12.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DOGANLAR MOBILYA Hisse Senedi
 • XKAGT,XKOBI,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : DGKLB | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 333.225.457
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 333.225.457
 • NAKİT DEĞERLER 333.225.457
 • 1.1 Kasa 6.065.727
 • A. Hazır Değerler 6.065.727
 • Kasa 6.065.727
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 107.107.751
 • Acenteler 107.107.751
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 107.107.751
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.794.768
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.794.768
 • İkrazlar 3.794.768
 • 6.1 Kısa Vadeli 176.647.502
 • E. Stoklar 176.647.502
 • İŞTİRAKLER 176.647.502
 • 6. Diğer Stoklar 39.118.509
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 39.118.509
 • Menkuller 39.118.509
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 332.734.257
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 332.734.257
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 332.734.257
 • 8.1.3 Diğer 491.200
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 491.200
 • Gayrimenkuller 491.200
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 263.592.742
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 263.592.742
 • II. DURAN VARLIKLAR 263.592.742
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 463.237
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 463.237
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 463.237
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.469.958
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.469.958
 • Reasürörler Payı (-) 9.469.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 53.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 53.143
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 53.143
 • AKTİF TOPLAMI 220.503.910
 • D. Maddi Duran Varlıklar 220.503.910
 • Reasürörler Payı (-) 220.503.910
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 22.244.318
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.244.318
 • Ödenmiş Sermaye 22.244.318
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 156.642
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 156.642
 • Kanuni Yedek Akçeler 156.642
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.701.534
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.701.534
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.701.534
 • A K T İ F T O P L A M I 596.818.199
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 596.818.199
 • Yeniden Değerleme Fonu 596.818.199
 • 4.1 Bonolar 387.708.409
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 387.708.409
 • Maliyet Artış Fonu 387.708.409
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 143.656.592
 • A. Finansal Borçlar 143.656.592
 • Özel Fonlar 143.656.592
 • B. Ticari Borçlar 189.475.675
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 189.475.675
 • P A S İ F T O P L A M I 189.475.675
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.084.476
 • 2. Borç Senetleri 12.084.476
 • Alınan Primler 12.084.476
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.823.216
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.823.216
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.823.216
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 35.414.240
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 35.414.240
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 35.414.240
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 387.708.409
 • 8. Borç Reeskontu (-) 387.708.409
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 387.708.409
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 132.195.297
 • Diğer Gelirler 132.195.297
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 132.195.297
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 114.108.583
 • A. Finansal Borçlar 114.108.583
 • TEKNİK GİDERLER (-) 114.108.583
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 547.494
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 547.494
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 547.494
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.046.309
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.046.309
 • GENEL GİDERLER (-) 1.046.309
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 14.587.556
 • PASİF TOPLAMI 14.587.556
 • Personel Giderleri (-) 14.587.556
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 38.960
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 38.960
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 38.960
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 76.914.493
 • Faiz Gelirleri 76.914.493
 • III. ÖZ SERMAYE 76.914.493
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 76.914.493
 • A. Sermaye 76.914.493
 • Kar Payı Gelirleri 76.914.493
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 209.069.767
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 209.069.767
 • Satış Karları 209.069.767
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.991
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.991
 • Diğer Giderler (-) -10.991
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 607.177
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 607.177
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 596.818.199
 • P A S İ F T O P L A M I 596.818.199
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 459.274.967
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 459.274.967
 • 1. Satıştan İadeler (-) -287.562.657
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -287.562.657
 • 2. Satış İskontoları (-) 171.712.310
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 171.712.310
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 171.712.310
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 171.712.310
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -74.768.276
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -74.768.276
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.441.296
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.441.296
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.640.617
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.640.617
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -94.850.189
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -94.850.189
 • 4.1.3 Diğer 76.862.121
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 76.862.121
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 26.683.029
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 26.683.029
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.971.676
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.971.676
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 20.711.353
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 20.711.353
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 20.711.353
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 20.711.353
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 20.711.353
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 17,60
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. AKSA AKSA
  2. 54,25
  3. 9,77
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48

Azalan

  1. LIDFA LIDER FAKTORING
  2. 8,20
  3. -9,99
  1. AKFGY AKFEN GMYO
  2. 2,77
  3. -8,88
  1. IHAAS IHLAS HABER AJANSI
  2. 23,50
  3. -8,42
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. NUGYO NUROL GMYO
  2. 4,78
  3. -4,40

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,68
  3. 4,37
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 3,79
  3. 0,80
  1. AKFGY AKFEN GMYO
  2. 2,77
  3. -8,88
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,67
  3. 2,53

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 45,06
  3. 1,35
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,68
  3. 4,37
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 33,08
  3. 2,04
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 14,71
  3. 0,41
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,46
  3. -2,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.