AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 18,20
 • Değişim :-0,82 %
 • Hacim TL :749.509
 • Hacim Adet :40.988
* SG: 30.07.2021 - 17:50 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT Hisse Senedi
 • : AVISA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 589.738.443
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 589.738.443
 • NAKİT DEĞERLER 589.738.443
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 340.823.953
 • 2. Bankalar 340.823.953
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 340.823.953
 • 1.4 Diğer -99.499
 • 3. Diğer Hazır Değerler -99.499
 • Menkul Değerler Cüzdanı -99.499
 • B. Menkul Kıymetler 249.013.989
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 249.013.989
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 249.013.989
 • 1. Hisse Senetleri 547.825.900
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 547.825.900
 • ALACAKLAR 547.825.900
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 37.064.147
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 37.064.147
 • Sigortalılar 37.064.147
 • 2.1.3 Diğer 85.044.018
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 85.044.018
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 85.044.018
 • 1. Alıcılar 425.717.735
 • Acenteler 425.717.735
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 425.717.735
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 37.241.266
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 37.241.266
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 37.241.266
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 23.531.390
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 23.531.390
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 23.531.390
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20.782
 • Diğer Alacaklar 20.782
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20.782
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 13.689.094
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 13.689.094
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 13.689.094
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.319.529
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.319.529
 • İştirakler 1.319.529
 • 6. Diğer Stoklar 2.094
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.094
 • Menkuller 2.094
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.317.435
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.317.435
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.317.435
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.292.667
 • Devam Eden Yatırımlar 1.292.667
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.292.667
 • 1. Alıcılar 42.436.847
 • 9.1 Mali İştirakler 42.436.847
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 42.436.847
 • 2. Alacak Senetleri 9.136.090
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 9.136.090
 • A K T İ F T O P L A M I 9.136.090
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.228.990.742
 • BORÇLAR 1.228.990.742
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.228.990.742
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 15.457.681.920
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 15.457.681.920
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 15.457.681.920
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 21.009
 • Borç Reeskontu (-) 21.009
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 21.009
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 868.012
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 868.012
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 868.012
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 868.012
 • Muallak Hasar Karşılığı 868.012
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 868.012
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 19.421.582
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 19.421.582
 • Deprem Hasar Karşılığı 19.421.582
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 9.952.653
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 9.952.653
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.952.653
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 15.622.217
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.622.217
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 15.622.217
 • 1. Arazi ve Arsalar 16.689.454
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 16.689.454
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 16.689.454
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 646.011
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 646.011
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 646.011
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -24.731.002
 • 3. Binalar -24.731.002
 • Reasürörler Payı (-) -24.731.002
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.242.249
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.242.249
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.242.249
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 32.602.134
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 32.602.134
 • B-Serbest Karşılıklar 32.602.134
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 47.993.417
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 47.993.417
 • ÖZKAYNAKLAR 47.993.417
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -35.087.170
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -35.087.170
 • Ödenmiş Sermaye -35.087.170
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 19.695.887
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 19.695.887
 • Nominal Sermaye 19.695.887
 • 2. Haklar 1.335.057
 • III. ALINAN KREDİLER 1.335.057
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.335.057
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.080.411
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.080.411
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.080.411
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 15.528.010.125
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 15.528.010.125
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 15.528.010.125
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 16.757.000.867
 • 5. Verilen Avanslar 16.757.000.867
 • İhtiyari Yedek Akçeler 16.757.000.867
 • B. Ticari Borçlar 286.792.203
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 286.792.203
 • P A S İ F T O P L A M I 286.792.203
 • 1. Satıcılar 18.067.007
 • TEKNİK GELİRLER 18.067.007
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 18.067.007
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 268.563.826
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 268.563.826
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 268.563.826
 • 11.1 Mevduatın 161.370
 • 5. Borç Reeskontu (-) 161.370
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 161.370
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.373.105
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 4.373.105
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 4.373.105
 • 11.4 Diğer 126.074
 • 2. İştiraklere Borçlar 126.074
 • Hayat Matematik Karşılığı 126.074
 • 12.3 Vergi Karşılığı 556.419
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 556.419
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 556.419
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.690.612
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.690.612
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.690.612
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 18.587.654
 • 8. Borç Reeskontu (-) 18.587.654
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 18.587.654
 • D. Alınan Sipariş Avansları 190.047.055
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 190.047.055
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 190.047.055
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 117.303.570
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 117.303.570
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 117.303.570
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 5.798.137
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 5.798.137
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 5.798.137
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 66.945.348
 • Diğer Gelirler 66.945.348
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 66.945.348
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 16.272.639
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 16.272.639
 • Ödenen Tazminatlar (-) 16.272.639
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 9.509.915
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 9.509.915
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 9.509.915
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.794.822
 • B. Ticari Borçlar 2.794.822
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.794.822
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 28.512.057
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 28.512.057
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 28.512.057
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -24.544.244
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -24.544.244
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -24.544.244
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 89
 • 5. Borç Reeskontu (-) 89
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 89
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 22.076.656
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 22.076.656
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 22.076.656
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.856.926
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.856.926
 • Diğer Giderler (-) 3.856.926
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 4.076.214
 • 2. İştiraklere Borçlar 4.076.214
 • TEKNİK KAR/ZARAR 4.076.214
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 546.082.452
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 546.082.452
 • GENEL GİDERLER (-) 546.082.452
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 15.319.314.977
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 15.319.314.977
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 15.319.314.977
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 605.708.797
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 605.708.797
 • Karşılıklar (-) 605.708.797
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 586.589.199
 • Faiz Gelirleri 586.589.199
 • III. ÖZ SERMAYE 586.589.199
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 19.119.598
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 19.119.598
 • Kambiyo Karları 19.119.598
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 9.407.700
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.407.700
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 9.407.700
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 12.440.746
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 12.440.746
 • Diğer Gelirler 12.440.746
 • 1. Yasal Yedekler 15.946.872.220
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 15.946.872.220
 • Satış Zararları (-) 15.946.872.220
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 118.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 118.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 118.000.000
 • 3. Özel Yedekler 118.000.000
 • Karşılıklar (-) 118.000.000
 • F. Net Dönem Karı 837.095
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 837.095
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 837.095
 • 2. ........... Yılı Zararı 837.095
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 837.095
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 43.519.347
 • P A S İ F T O P L A M I 43.519.347
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 26.807.343
 • A. Brüt Satışlar 26.807.343
 • 1. Yurtiçi Satışlar 11.494
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 11.494
 • 2. Yurtdışı Satışlar 26.298.845
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 26.298.845
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na -3.130.948
 • B. Satışlardan İndirimler (-) -3.130.948
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.467.387
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.467.387
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 101.689.753
 • C. Net Satışlar 101.689.753
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 264.046.195
 • D. Satışların Maliyeti (-) 264.046.195
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 16.757.000.867
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 16.757.000.867
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 58.529.587
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 58.529.587
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 58.529.587
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 58.529.587
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 67.863.249
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 67.863.249
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -9.333.662
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -9.333.662
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -59.008.821
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -59.008.821
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -6.747.322
 • 4.2.3 Diğer -6.747.322
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -8.749.951
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -8.749.951
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.002.629
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 2.002.629
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -566.969
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -566.969
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -51.666.542
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -51.666.542
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -479.234
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -479.234
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 461.866.281
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 461.866.281
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 353.304.463
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 353.304.463
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 387.015.625
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 387.015.625
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -33.711.162
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -33.711.162
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 96.127.579
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 96.127.579
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 12.458.695
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 12.458.695
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -404.516.361
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -404.516.361
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -91.491.638
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -91.491.638
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -86.507.275
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -86.507.275
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.984.363
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -90.767.351
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 329.514
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -4.129.563
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -153.403.507
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM
  2. 1,32
  3. 10,00
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 14,08
  3. 10,00
  1. KTSKR KÜTAHYA ŞEKER
  2. 22,02
  3. 9,99
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 8,17
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLİETİLEN
  2. 6,66
  3. -10,00
  1. METUR METEMTUR YATIRIM
  2. 6,82
  3. -9,91
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,67
  3. -9,73
  1. VESTL VESTEL
  2. 29,86
  3. -7,38
  1. YAYLA YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ.
  2. 4,05
  3. -6,68

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,39
  3. 3,46
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,57
  3. 8,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,52
  3. 2,16
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,52
  3. 2,16
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,57
  3. 8,81
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,85
  3. 1,03
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.