Asya Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,87
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.133.395
 • Hacim Adet :2.426.287
* SG: 14.07.2016 - 17:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ASYA KATILIM BANKASI Hisse Senedi
 • XBANK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ASYAB | Yakin izleme Pazari
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2015 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 325.914
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 325.914
 • NAKİT DEĞERLER 325.914
 • B. Menkul Kıymetler 2.722
 • B. Menkul Kıymetler 20.678
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.722
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 20.678
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.722
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 20.678
 • 2.2 Hisse Senetleri 301
 • 2.2 Hisse Senetleri 6.843
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 301
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 6.843
 • Reeskont Karşılığı (-) 301
 • Reeskont Karşılığı (-) 6.843
 • 1. Alıcılar 975.055
 • 1. Alıcılar 1.046.987
 • Acenteler 975.055
 • Acenteler 1.046.987
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 975.055
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.046.987
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 276.236
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 281.219
 • Diğer Alacaklar 276.236
 • Diğer Alacaklar 281.219
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 276.236
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 281.219
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 108
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.678
 • 5.1 Hisse Senetleri 108
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.678
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 108
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.678
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 413
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 413
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 413
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.501.544
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 6.501.544
 • VI. KREDİLER 6.501.544
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.521.627
 • E. Stoklar 5.521.627
 • İŞTİRAKLER 5.521.627
 • 2. Yarı Mamüller 2.175.191
 • 6.3 Takipteki Krediler 2.175.191
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.175.191
 • 3. Ara Mamüller 1.195.274
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 1.195.274
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 1.195.274
 • 5. Emtia 10.243
 • Menkuller 10.243
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10.243
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 51.127
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 98.413
 • Devam Eden Yatırımlar 51.127
 • Devam Eden Yatırımlar 98.413
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 51.127
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 98.413
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 1. Alıcılar 51.127
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 51.127
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 51.127
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 123.314
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 277.733
 • BORÇLAR 123.314
 • BORÇLAR 277.733
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 123.314
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 277.733
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 163.729
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 163.729
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 163.729
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 114.004
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 123.314
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 114.004
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 123.314
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 114.004
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 123.314
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 278.123
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 278.123
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 278.123
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 30.522
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 30.522
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 30.522
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 27.097
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 27.097
 • Diğer Borçlar 27.097
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 62.285
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 64.253
 • Muallak Hasar Karşılığı 62.285
 • Muallak Hasar Karşılığı 64.253
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 62.285
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 64.253
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 9.054
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 17.033
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.054
 • Hayat Matematik Karşılığı 17.033
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.054
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.033
 • 17.1 Şerefiye 4.111
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 4.111
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.111
 • 17.2 Diğer 9.054
 • 17.2 Diğer 12.922
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 9.054
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 12.922
 • Reasürörler Payı (-) 9.054
 • Reasürörler Payı (-) 12.922
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 465.925
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 556.092
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 465.925
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 556.092
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 465.925
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 556.092
 • AKTİF TOPLAMI 9.376.331
 • AKTİF TOPLAMI 9.469.973
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.376.331
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.469.973
 • Reasürörler Payı (-) 9.376.331
 • Reasürörler Payı (-) 9.469.973
 • 1. Arazi ve Arsalar 5.687.727
 • 1. Arazi ve Arsalar 5.856.314
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.687.727
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.856.314
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 5.687.727
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 5.856.314
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 183.651
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 352.238
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 183.651
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 352.238
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 183.651
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 352.238
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 21.807
 • DİĞER PASİFLER 21.807
 • II. PARA PİYASALARI 21.807
 • 2. Haklar 324.147
 • III. ALINAN KREDİLER 324.147
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 324.147
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 35.307
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 316.152
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 35.307
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 316.152
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 35.307
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 316.152
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 280.151
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 286.298
 • KAR 280.151
 • KAR 286.298
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 280.151
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 286.298
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 563.087
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 746.442
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 563.087
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 746.442
 • XII. KARŞILIKLAR 563.087
 • XII. KARŞILIKLAR 746.442
 • 12.1 Genel Karşılıklar 124.146
 • 4. Ödenecek Giderler 124.146
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 124.146
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 61.572
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 64.869
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 61.572
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 64.869
 • Diğer Teknik Karşılıklar 61.572
 • Diğer Teknik Karşılıklar 64.869
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 179.977
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 179.977
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 179.977
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 37.745
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 377.369
 • 8. Borç Reeskontu (-) 37.745
 • 8. Borç Reeskontu (-) 377.369
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 37.745
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 377.369
 • D. Alınan Sipariş Avansları 76.207
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 76.207
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 76.207
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.231.086
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.264.171
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.231.086
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.264.171
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.231.086
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.264.171
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 250.489
 • Diğer Gelirler 250.489
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 250.489
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.307
 • A. Finansal Borçlar 3.307
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.307
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.917
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 4.917
 • Ödenen Komisyonlar (-) 4.917
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 242.265
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 242.265
 • Ödenen Tazminatlar (-) 242.265
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.612.570
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.654.646
 • 2. Borç Senetleri 1.612.570
 • 2. Borç Senetleri 1.654.646
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.612.570
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.654.646
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 95.303
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 98.608
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 95.303
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 98.608
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 95.303
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 98.608
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.485.337
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.486.366
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.485.337
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.486.366
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.485.337
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.486.366
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3.193
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 69.672
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 3.193
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 69.672
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 3.193
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 69.672
 • 1. Ortaklara Borçlar -1.563.875
 • 1. Ortaklara Borçlar -1.531.973
 • 15.4 Kâr veya Zarar -1.563.875
 • 15.4 Kâr veya Zarar -1.531.973
 • Diğer Giderler (-) -1.563.875
 • Diğer Giderler (-) -1.531.973
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -1.074.774
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -1.042.804
 • 2. İştiraklere Borçlar -1.074.774
 • 2. İştiraklere Borçlar -1.042.804
 • TEKNİK KAR/ZARAR -1.074.774
 • TEKNİK KAR/ZARAR -1.042.804
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -489.169
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -489.169
 • GENEL GİDERLER (-) -489.169
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 9.376.331
 • PASİF TOPLAMI 9.376.331
 • Personel Giderleri (-) 9.376.331
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar -489.101
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 51.194
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -489.101
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 51.194
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) -489.101
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 51.194
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 454.052
 • 6. Borç Reeskontu (-) 454.052
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 454.052
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 22.911
 • Amortisman Giderleri (-) 22.911
 • D. Alınan Sipariş Avansları 22.911
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 9.469.973
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 9.469.973
 • Karşılıklar (-) 9.469.973
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 516.112
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 516.112
 • Diğer Giderler (-) 516.112
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 454.052
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 454.052
 • MALİ GELİRLER 454.052
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.594
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.594
 • Kambiyo Karları 2.594
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 318
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 318
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 318
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 2.594
 • E. Yedekler 2.594
 • Faiz Giderleri (-) 2.594
 • 1. Yasal Yedekler 3.282
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.282
 • Satış Zararları (-) 3.282
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 37.541
 • 2. Statü Yedekleri 37.541
 • Kambiyo Zararları (-) 37.541
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 37.504
 • 4. Olağanüstü Yedek 37.504
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 37.504
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 37
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 704
 • 5. Maliyet Artış Fonu 37
 • 5. Maliyet Artış Fonu 704
 • Diğer Giderler (-) 37
 • Diğer Giderler (-) 704
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 294
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 38.045
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 294
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 38.045
 • DÖNEM KAR/ZARARI 294
 • DÖNEM KAR/ZARARI 38.045
 • F. Net Dönem Karı 47
 • F. Net Dönem Karı 209.213
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 47
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 209.213
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 47
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 209.213
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 37.504
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 123.676
 • G. Dönem Zararı (-) 37.504
 • G. Dönem Zararı (-) 123.676
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 37.504
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 123.676
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 494
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 494
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 294
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 294
 • 1. ........... Yılı Zararı 203.368
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 203.368
 • 2. ........... Yılı Zararı 117.466
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 117.466
 • 2. Yurtdışı Satışlar 20.124
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 20.124
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 63.481
 • 3. Diğer Satışlar 63.481
 • 2. Satış İskontoları (-) 20.124
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 20.124
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 63.481
 • 3. Diğer İndirimler (-) 63.481
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.932
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.932
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 302.727
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 302.727
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 126.641
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 126.641
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 180.008
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 180.008
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 2.297
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 2.297
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 59.315
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 312.744
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 59.315
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 312.744
 • 4.1.3 Diğer 120.693
 • 4.1.3 Diğer 126.335
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 120.693
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 126.335
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 53.367
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 198.615
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 53.367
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 198.615
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 19
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 59.315
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 19
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 59.315
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.393
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 53.348
 • 4.2.3 Diğer 1.393
 • 4.2.3 Diğer 53.348
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 509
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 7.228
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 509
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 7.228
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 19
 • H. Finansman Giderleri (-) 19
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.369
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 72.261
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.369
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 72.261
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 337
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 795
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 337
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 795
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -120.671
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -120.671
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 8.351
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 255.109
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8.351
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 255.109
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.565
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 683.617
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.565
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 683.617
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -109.049
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 696.427
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -109.049
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 696.427
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 44.207
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 44.207
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) -45.488
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 332.064
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) -45.488
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 332.064
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 780.289
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 780.289
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 692.025
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 692.025
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -45.488
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 543.751
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -45.488
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 543.751
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -455.487
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 34.289
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -455.487
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 34.289
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.388
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.388
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -456.875
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 33.238
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -489.169
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE HOLDİNG
  2. 3,41
  3. 10,00
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 17,49
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 203,70
  3. 9,99
  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 22,02
  3. 9,99

Azalan

  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 13,49
  3. -9,95
  1. TSGYO TSKB GMYO
  2. 3,17
  3. -6,21
  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 29,10
  3. -5,83
  1. SEKFK ŞEKER FİN. KİR.
  2. 6,28
  3. -4,99
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,13
  3. 0,95
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,26
  3. 3,67
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,39
  3. 1,45

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,39
  3. 1,45
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,59
  3. 0,21
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.