Artı Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,05
 • Değişim :10 %
 • Hacim TL :1.212.983
 • Hacim Adet :205.621
* SG: 26.02.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ARTI YATIRIM HOLDİNG Hisse Senedi
 • XUTUM,XYORT : ARTI | Yakin izleme Pazari
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 46.526.059
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 46.526.059
 • NAKİT DEĞERLER 46.526.059
 • 1.1 Kasa 2.671.711
 • A. Hazır Değerler 2.671.711
 • Kasa 2.671.711
 • B. Menkul Kıymetler 530.188
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 530.188
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 530.188
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 24.348.153
 • Acenteler 24.348.153
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 24.348.153
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.961.352
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.961.352
 • İkrazlar 1.961.352
 • 6.1 Kısa Vadeli 9.027.775
 • E. Stoklar 9.027.775
 • İŞTİRAKLER 9.027.775
 • 6. Diğer Stoklar 7.095.791
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.095.791
 • Menkuller 7.095.791
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 45.634.970
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 45.634.970
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 45.634.970
 • 8.1.3 Diğer 891.089
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 891.089
 • Gayrimenkuller 891.089
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 105.098.369
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 105.098.369
 • II. DURAN VARLIKLAR 105.098.369
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.685.051
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.685.051
 • Reasürörler Payı (-) 7.685.051
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.525.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.525.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.525.000
 • AKTİF TOPLAMI 89.141.448
 • D. Maddi Duran Varlıklar 89.141.448
 • Reasürörler Payı (-) 89.141.448
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.287.447
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.287.447
 • Ödenmiş Sermaye 4.287.447
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.869.357
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.869.357
 • Nominal Sermaye 2.869.357
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 459.423
 • F. Diğer Duran Varlıklar 459.423
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 459.423
 • A K T İ F T O P L A M I 151.624.428
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 151.624.428
 • Yeniden Değerleme Fonu 151.624.428
 • 4.1 Bonolar 77.372.337
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 77.372.337
 • Maliyet Artış Fonu 77.372.337
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10.537.737
 • A. Finansal Borçlar 10.537.737
 • Özel Fonlar 10.537.737
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 88.966
 • KAR 88.966
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 88.966
 • B. Ticari Borçlar 40.363.489
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 40.363.489
 • P A S İ F T O P L A M I 40.363.489
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 18.417.735
 • 2. Borç Senetleri 18.417.735
 • Alınan Primler 18.417.735
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 143.673
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 143.673
 • XII. KARŞILIKLAR 143.673
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 365.819
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 365.819
 • Diğer Teknik Karşılıklar 365.819
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.200.106
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.200.106
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.200.106
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 77.372.337
 • 8. Borç Reeskontu (-) 77.372.337
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 77.372.337
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 30.813.150
 • Diğer Gelirler 30.813.150
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 30.813.150
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 27.784.273
 • A. Finansal Borçlar 27.784.273
 • TEKNİK GİDERLER (-) 27.784.273
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 966.597
 • B. Ticari Borçlar 966.597
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 966.597
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 89.292
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 89.292
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 89.292
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.370.452
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.370.452
 • GENEL GİDERLER (-) 1.370.452
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 179.171
 • PASİF TOPLAMI 179.171
 • Personel Giderleri (-) 179.171
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 423.365
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 423.365
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 423.365
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 43.438.941
 • Faiz Gelirleri 43.438.941
 • III. ÖZ SERMAYE 43.438.941
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.863.255
 • A. Sermaye 10.863.255
 • Kar Payı Gelirleri 10.863.255
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.000.000
 • Satış Karları 10.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -104.479
 • 5. Maliyet Artış Fonu -104.479
 • Diğer Giderler (-) -104.479
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 448.209
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 448.209
 • 2. ........... Yılı Zararı 32.575.686
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 32.575.686
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 151.624.428
 • P A S İ F T O P L A M I 151.624.428
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 119.337.076
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 119.337.076
 • 1. Satıştan İadeler (-) -108.675.566
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -108.675.566
 • 2. Satış İskontoları (-) 10.661.510
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 10.661.510
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.661.510
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.661.510
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -790.804
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -790.804
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.809.487
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.809.487
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.600.291
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.600.291
 • 4.1.3 Diğer 4.061.219
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.061.219
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.443.061
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.443.061
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -349.563
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -349.563
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.093.498
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.093.498
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.093.498
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.093.498
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 649.165
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 444.333
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RODRG RODRİGO TEKSTİL
  2. 18,70
  3. 10,00
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 5,50
  3. 10,00
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.655,20
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 352.110,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 18,81
  3. -10,00
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 17,26
  3. -9,96
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 13,07
  3. -9,68
  1. PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  2. 32,04
  3. -8,98
  1. DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
  2. 28,52
  3. -8,24

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,12
  3. -4,50
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,17
  3. -2,69
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,19
  3. -2,03
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,66
  3. 2,37

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,66
  3. 2,37
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,19
  3. -2,03
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,12
  3. -4,50
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
  2. 6,79
  3. 0,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.