Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,99
 • Değişim :1,53 %
 • Hacim TL :35.699.167
 • Hacim Adet :17.833.274
* SG: 08.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AK ENERJI Hisse Senedi
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKENR | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 174.929.437
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 174.929.437
 • NAKİT DEĞERLER 174.929.437
 • 1.1 Kasa 45.241.003
 • A. Hazır Değerler 45.241.003
 • Kasa 45.241.003
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 497.923
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 497.923
 • Sigortalılar 497.923
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 90.248.146
 • Acenteler 90.248.146
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 90.248.146
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.448.154
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.448.154
 • İkrazlar 2.448.154
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.666.918
 • E. Stoklar 1.666.918
 • İŞTİRAKLER 1.666.918
 • 6. Diğer Stoklar 34.827.293
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 34.827.293
 • Menkuller 34.827.293
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 174.929.437
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 174.929.437
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 174.929.437
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 5.622.646.513
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.622.646.513
 • II. DURAN VARLIKLAR 5.622.646.513
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 15.064.575
 • Devam Eden Yatırımlar 15.064.575
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 15.064.575
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 315.502
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 315.502
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 315.502
 • 15.2 Menkul Değerlerin 100.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 100.000
 • Reasürörler Payı (-) 100.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.390.359.318
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.390.359.318
 • Reasürörler Payı (-) 5.390.359.318
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 113.308.159
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.308.159
 • Ödenmiş Sermaye 113.308.159
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.795.470
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.795.470
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.795.470
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 69.548.645
 • F. Diğer Duran Varlıklar 69.548.645
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 69.548.645
 • A K T İ F T O P L A M I 5.797.575.950
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.797.575.950
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.797.575.950
 • 4.1 Bonolar 610.027.383
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 610.027.383
 • Maliyet Artış Fonu 610.027.383
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 382.791.156
 • A. Finansal Borçlar 382.791.156
 • Özel Fonlar 382.791.156
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 15.163.211
 • Net Dönem Karı 15.163.211
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 15.163.211
 • B. Ticari Borçlar 187.880.851
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 187.880.851
 • P A S İ F T O P L A M I 187.880.851
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.658.839
 • 2. Borç Senetleri 1.658.839
 • Alınan Primler 1.658.839
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 568.374
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 568.374
 • XII. KARŞILIKLAR 568.374
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.477.185
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.477.185
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.477.185
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 935.414
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 935.414
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 935.414
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 610.027.383
 • 8. Borç Reeskontu (-) 610.027.383
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 610.027.383
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.383.993.978
 • Diğer Gelirler 3.383.993.978
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.383.993.978
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.833.787.191
 • A. Finansal Borçlar 2.833.787.191
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.833.787.191
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 17.585.703
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 17.585.703
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 17.585.703
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 200.734.583
 • B. Ticari Borçlar 200.734.583
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 200.734.583
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.728
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.728
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.728
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.244.119
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.244.119
 • GENEL GİDERLER (-) 3.244.119
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 328.626.654
 • PASİF TOPLAMI 328.626.654
 • Personel Giderleri (-) 328.626.654
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.803.554.589
 • Faiz Gelirleri 1.803.554.589
 • III. ÖZ SERMAYE 1.803.554.589
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.803.554.589
 • A. Sermaye 1.803.554.589
 • Kar Payı Gelirleri 1.803.554.589
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 729.164.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 729.164.000
 • Satış Karları 729.164.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.988.910
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.988.910
 • MALİ GİDERLER (-) 101.988.910
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.730.450
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.730.450
 • Diğer Giderler (-) 7.730.450
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.053.172
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.053.172
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.797.575.950
 • P A S İ F T O P L A M I 5.797.575.950
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.855.097.831
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.855.097.831
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.796.560.026
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.796.560.026
 • 2. Satış İskontoları (-) 58.537.805
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 58.537.805
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 58.537.805
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 58.537.805
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -53.712.941
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -53.712.941
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -53.712.941
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -53.712.941
 • 4.1.3 Diğer 4.824.864
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.824.864
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -526.227.411
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -526.227.411
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.183.028
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.183.028
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -505.044.383
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -505.044.383
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -505.044.383
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -505.044.383
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -505.044.383
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 28.677,00
  3. 10,00
  1. NETAS NETAS TELEKOM.
  2. 22,24
  3. 9,99
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 38,96
  3. 9,99
  1. PARSN PARSAN
  2. 41,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 4,74
  3. 9,98

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 267,30
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 39,94
  3. -9,96
  1. HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
  2. 3,29
  3. -9,86
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,05
  3. -9,80
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,78
  3. -9,64

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,29
  3. 3,62
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,24
  3. 1,89
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,20
  3. -0,76
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,20
  3. 1,94

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,75
  3. 0,95
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 28,70
  3. 4,06
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,90
  3. 2,14
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,00
  3. 4,42
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.