KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.05.2019 - 02:53

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
104.261 68.742
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.415 945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.415 945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
21.246 1.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.831 -692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.676 69.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
945 68.742 69.687 69.687
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 -13.967 9.691 184.562 68.742 1.499.028 1.499.028
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 25.660 322.665 2.218.584 2.218.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 25.660 322.665 2.164.532 2.164.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.415 104.261 121.676 121.676
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
250.000 191 76.956 327.147 327.147
Kar Dağıtımı
322.665 -322.665
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
322.665 -322.665 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 250.000 1.664 -22.392 235.549 348.325 104.261 2.667.407 2.667.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 792.313 357.930
Kredilerden Alınan Kar Payları
643.732 321.927
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
13.480 6.562
Bankalardan Alınan Gelirler
288 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
41.452 18.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
41.452 18.648
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
87.190 10.473
Diğer Kar Payı Gelirleri
6.171 320
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -536.081 -208.518
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-370.617 -175.709
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-151.899 -31.429
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-4.261 -1.380
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-4.604 Giderleri
-18 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
256.232 149.412
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.751 9.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.125 13.716
Gayri Nakdi Kredilerden
26.304 10.455
Diğer
4.821 3.261
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.374 -4.689
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -2
Diğer
-7.339 -4.687
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.762 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 13.489 3.988
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
121 -870
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
28.058 -15.417
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-14.690 20.275
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 98.291 17.162
FAALİYET BRÜT KÂRI
394.525 179.589
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -148.458 -32.293
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-7.316 -1.276
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-44.686 -28.739
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -59.829 -30.648
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
134.236 86.633
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 134.236 86.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -29.975 -17.891
Cari Vergi Karşılığı
-26.161 -20.986
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.297 -1.985
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.483 5.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 104.261 68.742
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
104.261 68.742
Grubun Karı (Zararı)
104.261 68.742
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06000000 0,05500000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.648.570 2.674.931 4.323.501 1.520.928 2.577.299 4.098.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
220.733 2.391.118 2.611.851 337.570 2.456.239 2.793.809
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 204.764 1.889.942 2.094.706 333.810 1.673.503 2.007.313
Bankalar
(2) 16.355 501.176 517.531 4.935 782.736 787.671
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -386 0 -386 -1.175 0 -1.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 1.427.664 256.968 1.684.632 1.183.345 121.017 1.304.362
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.672 0 7.672 4.897 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
1.419.992 256.968 1.676.960 1.178.448 121.017 1.299.465
Türev Finansal Varlıklar
(5) 173 26.845 27.018 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
173 26.845 27.018 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.017.305 7.194.283 20.211.588 12.565.543 5.173.882 17.739.425
Krediler
(6) 11.929.618 4.991.611 16.921.229 12.274.161 4.969.829 17.243.990
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.403.202 2.202.672 3.605.874 499.781 204.053 703.834
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-315.515 0 -315.515 -208.399 0 -208.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 40.252 0 40.252 4.259 0 4.259
Satış Amaçlı
40.252 0 40.252 4.259 0 4.259
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 46.878 0 46.878 100 0 100
İştirakler (Net)
46.778 0 46.778 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.778 0 46.778 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 139.131 0 139.131 52.116 0 52.116
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 86.991 0 86.991 80.396 0 80.396
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.991 0 86.991 80.396 0 80.396
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 47.572 0 47.572 49.870 0 49.870
DİĞER AKTİFLER
(15) 57.706 4.061 61.767 161.719 2.691 164.410
VARLIKLAR TOPLAMI
15.084.405 9.873.275 24.957.680 14.434.931 7.753.872 22.188.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 8.405.989 7.640.722 16.046.711 8.248.548 6.902.550 15.151.098
ALINAN KREDİLER
(2) 2.425.079 2.921.268 5.346.347 1.391.745 1.970.129 3.361.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 50.173 0 50.173 864.414 0 864.414
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.863 1.863 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.863 1.863 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 84.163 5.704 89.867 0 415 415
KARŞILIKLAR
(8) 112.299 26.717 139.016 117.948 14.016 131.964
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.838 0 28.838 21.640 0 21.640
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
83.461 26.717 110.178 96.308 14.016 110.324
CARİ VERGİ BORCU
(9) 60.938 0 60.938 53.974 0 53.974
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 300.390 0 300.390 0 0 0
Krediler
300.390 0 300.390 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 181.879 73.089 254.968 368.202 32.133 400.335
ÖZKAYNAKLAR
(14) 2.663.913 3.494 2.667.407 2.218.279 305 2.218.584
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
250.000 0 250.000 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
250.000 0 250.000 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.664 0 1.664 1.473 0 1.473
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-25.886 3.494 -22.392 -40.112 305 -39.807
Kar Yedekleri
235.549 0 235.549 158.593 0 158.593
Yasal Yedekler
20.201 0 20.201 9.961 0 9.961
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
204.972 0 204.972 138.256 0 138.256
Diğer Kar Yedekleri
10.376 0 10.376 10.376 0 10.376
Kar veya Zarar
452.586 0 452.586 348.325 0 348.325
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
348.325 0 348.325 25.660 0 25.660
Dönem Net Kâr veya Zararı
104.261 0 104.261 322.665 0 322.665
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.286.686 10.670.994 24.957.680 13.263.110 8.925.693 22.188.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 4.965.657 10.306.529 15.272.186 4.369.125 8.684.102 13.053.227
GARANTİ VE KEFALETLER
4.198.692 6.631.966 10.830.658 4.070.241 6.213.201 10.283.442
Teminat Mektupları
4.190.799 4.848.091 9.038.890 4.058.895 4.581.471 8.640.366
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
221.250 1.528.896 1.750.146 263.507 1.436.775 1.700.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.788.928 0 3.788.928 3.622.754 0 3.622.754
Diğer Teminat Mektupları
180.621 3.319.195 3.499.816 172.634 3.144.696 3.317.330
Banka Kredileri
0 6.251 6.251 0 3.591 3.591
İthalat Kabul Kredileri
0 6.251 6.251 0 3.591 3.591
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
3.763 776.638 780.401 5.584 611.224 616.808
Belgeli Akreditifler
3.763 776.638 780.401 5.584 611.224 616.808
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 997.630 997.630 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
4.130 3.356 7.486 5.762 6.642 12.404
TAAHHÜTLER
(1) 449.540 214.489 664.029 298.884 59.931 358.815
Cayılamaz Taahhütler
449.540 214.489 664.029 298.884 59.931 358.815
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
155.961 214.489 370.450 28.133 59.931 88.064
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
137.768 0 137.768 102.994 0 102.994
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
8.404 0 8.404 6.925 0 6.925
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
147.407 0 147.407 160.832 0 160.832
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 317.425 3.460.074 3.777.499 0 2.410.970 2.410.970
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
317.425 3.460.074 3.777.499 0 2.410.970 2.410.970
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
317.425 3.460.074 3.777.499 0 2.410.970 2.410.970
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
317.425 1.588.894 1.906.319 0 1.204.570 1.204.570
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.871.180 1.871.180 0 1.206.400 1.206.400
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
21.769.607 3.530.024 25.299.631 19.380.896 2.390.013 21.770.909
EMANET KIYMETLER
1.793.245 890.761 2.684.006 1.322.027 752.222 2.074.249
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.299.435 0 1.299.435 919.760 0 919.760
Tahsile Alınan Çekler
442.966 72.756 515.722 361.417 61.070 422.487
Tahsile Alınan Ticari Senetler
50.569 16.729 67.298 39.613 2.604 42.217
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
275 265.989 266.264 1.237 297.828 299.065
Emanet Kıymet Alanlar
0 535.287 535.287 0 390.720 390.720
REHİNLİ KIYMETLER
19.976.362 2.639.263 22.615.625 18.058.869 1.637.791 19.696.660
Menkul Kıymetler
1.260.793 480.968 1.741.761 919.767 442.154 1.361.921
Teminat Senetleri
1.219.858 176.324 1.396.182 1.204.313 156.295 1.360.608
Emtia
1.257.772 420.146 1.677.918 1.286.488 367.493 1.653.981
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.576.740 800.076 14.376.816 12.115.418 105.561 12.220.979
Diğer Rehinli Kıymetler
2.661.199 761.749 3.422.948 2.532.883 566.288 3.099.171
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
26.735.264 13.836.553 40.571.817 23.750.021 11.074.115 34.824.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-67.455 -13.172
Alınan Kar Payları
680.042 350.168
Ödenen Kar Payları
-460.398 -200.559
Alınan Temettüler
2.762 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.751 13.716
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.239 483
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.108 5.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-45.576 -30.837
Ödenen Vergiler
-6.175 -46.760
Diğer
-283.208 -104.536
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.133.569 392.176
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.560 -2.213
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-223.591 -274.533
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
736.069 -848.460
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
68.771 -29.328
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-9.159 35.218
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
879.858 770.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
681.031 162.118
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-978.850 578.414
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.066.114 379.004
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-388.719 -245.894
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.173 -7.144
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-380.283 -238.750
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.263 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.167.373 214.817
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.800.000 679.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.959.496 -462.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.877 -1.254
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
82.265 70.516
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-407.713 418.443
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.145.532 601.801
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
737.819 1.020.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.