KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:46

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.054 1.140 34.519.628 34.491.714 34.491.714
Dönem Karı (Zararı)
34.519.628 34.519.628 34.519.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.054 1.140 -27.914 -27.914
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -185.827 46.286 17.776.531 42.965.653 34.519.628 156.296.663 156.296.663
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
73.200.030 -73.200.030 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.388 -3.039 9.639.071 -9.639.071 40.591.884 40.521.457 40.521.457
Dönem Karı (Zararı)
0 0 40.591.884 40.591.884 40.591.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.388 -3.039 9.639.071 -9.639.071 -70.427 -70.427
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -325.502 48.899 27.415.602 14.942.451 40.591.884 143.847.726 143.847.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.586.962 -26.388.632
Dönem Karı (Zararı)
40.591.884 34.519.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.591.884 34.519.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.731.101 -62.888.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 140.669 139.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-747.555 -860.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.269 103.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-905.824 -963.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.547.648 -10.780.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.547.648 -10.780.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.592.572 -58.195.494
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.592.572 -58.195.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.840.604 -2.291.538
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.840.604 -2.291.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.324.673 9.098.613
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.468.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.526.711 7.029.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
630.770 1.615.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
630.770 1.615.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.890.071 -181.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.890.071 -181.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.760.683 7.385.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.760.683 7.385.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.974.671 -1.789.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.974.671 -1.789.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.387.494 -21.339.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -139.475 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -6.661.057 -5.049.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.480.512 46.900.245
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
48.103.000 68.156.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.500.000 -21.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-286.866 -6.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -145.966 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -140.900 -6.324
Alınan Temettüler
18 164.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.444.103 7.340.437
Alınan Faiz
19.140.058 10.340.437
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.584.161 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.376.629 27.852.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.468.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.908.565 27.852.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.148.842 96.398.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 125.240.277 124.250.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 125.267.951 130.767.926
Finansal Yatırımlar
37.660.536 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.660.536 77.670.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 37.660.536 77.670.964
Ticari Alacaklar
5 13.722.376 14.517.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 525.518 104.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.196.858 14.413.359
Diğer Alacaklar
6 6.490 6.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.490 6.500
Peşin Ödenmiş Giderler
7 419.767 413.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 419.767 413.577
ARA TOPLAM
177.077.120 223.376.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.077.120 223.376.491
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Diğer Alacaklar
6 13.505.652 6.638.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.505.652 6.638.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 18.910.921 15.073.356
Maddi Duran Varlıklar
10 356.935 290.835
Mobilya ve Demirbaşlar
10 344.422 266.852
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 12.513 23.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 312.807 232.710
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 312.807 232.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 773.644 973.424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.049.468 23.398.442
TOPLAM VARLIKLAR
211.126.588 246.774.933
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 57.268.621 40.507.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 852.780 1.833.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.415.841 38.674.485
Diğer Borçlar
2.819.973 1.939.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.819.973 1.939.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.446.989 4.854.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.146.140 881.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.146.140 881.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.195.682 2.365.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.195.682 2.365.992
ARA TOPLAM
65.877.405 50.549.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.877.405 50.549.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.401.457 1.315.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.401.457 1.315.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.401.457 1.315.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.278.862 51.864.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.847.726 194.910.430
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -276.603 -206.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-325.502 -258.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-325.502 -258.114
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
48.899 51.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.415.602 17.776.531
Yasal Yedekler
15 27.415.602 17.776.531
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 14.942.451 42.965.653
Net Dönem Karı veya Zararı
40.591.884 73.200.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.847.726 194.910.430
TOPLAM KAYNAKLAR
211.126.588 246.774.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.568.768.774 469.378.011 5.249.905.263 227.748.646
Satışların Maliyeti
16 -7.524.049.624 -428.620.553 -5.226.447.916 -207.058.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.719.150 40.757.458 23.457.347 20.690.344
BRÜT KAR (ZARAR)
44.719.150 40.757.458 23.457.347 20.690.344
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.050.803 -9.550.944 -7.799.493 -5.032.130
Pazarlama Giderleri
17 -4.240.528 -4.357.242 -2.204.847 -2.413.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.560.427 5.091.111 764.886 398.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -783.226 -1.249.117 172.926 86.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.205.020 30.691.266 14.390.819 13.729.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 3.840.604 2.291.538 1.731.570 1.170.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.045.624 32.982.804 16.122.389 14.899.257
Finansman Gelirleri
19 18.547.648 10.604.936 8.228.704 6.016.471
Finansman Giderleri
19 -676.715 30.501 -556.561 30.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.916.557 43.618.241 23.794.532 20.946.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.324.673 -9.098.613 -4.820.581 -4.348.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.108.046 -8.957.673 -4.736.060 -4.230.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -216.627 -140.940 -84.521 -117.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.591.884 34.519.628 18.973.951 16.598.140
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.591.884 34.519.628 18.973.951 16.598.140
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.591.884 34.519.628 18.973.951 16.598.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,06770000 0,03160000 0,05750000 0,02770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.427 -27.914 28.200 3.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.235 -36.317 35.859 5.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.039 1.140 -487 -173
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.039 1.140 -487 -173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.847 7.263 -7.172 -1.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.847 7.263 -7.172 -1.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.427 -27.914 28.200 3.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.521.457 34.491.714 19.002.151 16.602.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.521.457 34.491.714 19.002.151 16.602.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.