KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2019 - 00:15

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
15.851.451 -15.851.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.272 4.503.534 4.498.262 4.498.262
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 115.030 2.333.741 24.863.377 4.503.534 44.315.682 44.315.682
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Transferler
20.808.634 -20.808.634
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.250 7.424.551 7.414.301 7.414.301
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 137.330 3.125.874 44.879.878 7.424.551 68.067.633 68.067.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.208.255 5.428.002
Dönem Karı (Zararı)
7.424.551 4.503.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-858.547 -202.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 149.582 115.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
534.809 33.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
534.809 33.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.671.013 -1.803.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.671.013 -1.803.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.639 136.615
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21.639 136.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.106.436 1.313.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.653.416 -313.723
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.756.464 -145.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.153 974.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.331 1.092.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-347.484 -117.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.256.041 5.075
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.209.552 5.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-443.366 -2.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-713.257 -177.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-647.298 6.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.959 -183.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
108.781 1.065
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.716.084 -969.852
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.716.084 -969.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.912.588 3.986.876
Alınan Faiz
3.622.507 1.609.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -326.840 -154.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.998.253 -15.743
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.001.003 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
23.729.969 4.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -444.301 -20.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -444.301 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.282.918 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.789.998 5.412.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.789.998 5.412.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.402.941 36.970.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.612.943 42.383.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.848.888 59.587.380
Finansal Yatırımlar
5 178.431 172.572
Ticari Alacaklar
6 4.000.891 3.691.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.380.909 3.419.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
619.982 272.498
Diğer Alacaklar
7 509.281 21.316
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 63.959 17.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
445.322 3.846
Peşin Ödenmiş Giderler
643.825 200.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 643.825 200.459
ARA TOPLAM
40.181.316 63.673.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.181.316 63.673.465
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.742 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 5.090
Maddi Duran Varlıklar
8 1.126.779 424.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
316.652 333.107
Mobilya ve Demirbaşlar
381.883 49.649
Özel Maliyetler
409.343 41.760
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18.901 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.925.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.832.199 114.034
Şerefiye
30.723.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.136 114.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 385.387 242.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.274.740 786.389
TOPLAM VARLIKLAR
75.456.056 64.459.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 261.095 974.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 86.006 733.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
175.089 241.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 421.976 313.195
Diğer Borçlar
7 282.781 220.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.055 912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
280.726 219.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.919.671 1.355.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.170.666 670.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 441.351 194.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 729.315 475.622
ARA TOPLAM
4.056.189 3.534.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.056.189 3.534.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.025.310 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.025.310 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 3.025.310 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 306.924 272.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.332.234 272.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.388.423 3.806.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.067.633 60.653.332
Ödenmiş Sermaye
13 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.330 147.580
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 137.330 147.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 3.125.874 3.125.874
Yasal Yedekler
3.125.874 3.125.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 44.879.878 24.071.244
Net Dönem Karı veya Zararı
7.424.551 20.808.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.067.633 60.653.332
TOPLAM KAYNAKLAR
75.456.056 64.459.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 11.204.065 7.611.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.204.065 7.611.428
BRÜT KAR (ZARAR)
11.204.065 7.611.428
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.055.310 -3.543.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 358.618 497.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-647.399 -550.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.859.974 4.014.384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.859.974 4.014.384
Finansman Gelirleri
16 3.671.013 1.803.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.530.987 5.817.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.106.436 -1.313.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.246.511 -1.340.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 140.075 26.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.424.551 4.503.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.424.551 4.503.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.424.551 4.503.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.250 -5.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.250 -5.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -12.813 -6.590
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.563 1.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.250 -5.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.414.301 4.498.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.414.301 4.498.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764239


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 0,00% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9219 Değişim: 0,09%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9301
Açılış: 5,9168
6,5358 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5447
Açılış: 6,5303
282,68 Değişim: 0,37%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 283,00
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.