KAP ***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 19:20

***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.371.691.227 795.118.883
Satışların Maliyeti
14 -1.180.248.687 -608.400.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.442.540 186.718.589
BRÜT KAR (ZARAR)
191.442.540 186.718.589
Genel Yönetim Giderleri
14 -32.648.387 -16.825.277
Pazarlama Giderleri
14 -22.126.809 -19.283.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 61.117.055 34.609.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -38.091.939 -30.126.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.692.460 155.093.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.692.460 155.093.457
Finansman Gelirleri
16 8.156.490 22.312.851
Finansman Giderleri
16 -82.292.751 -20.153.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.556.199 157.252.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.565.555 -34.383.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.873.730 -14.567.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.691.825 -19.816.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.990.644 122.868.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.990.644 122.868.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.990.644 122.868.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04870000 0,16030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -255.838 -205.838 -205.838
Transferler
-255.838 255.838 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.045.402 123.045.402
Dönem Karı (Zararı)
0 122.868.812 122.868.812 122.868.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.590 0 176.590 176.590
Sermaye Arttırımı
1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.050.000 176.590 -255.838 122.868.812 1.272.839.564 1.272.839.564
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.150.050.000 -1.310.228 -255.838 111.938.714 1.260.422.648 1.260.422.648
Transferler
111.938.714 -111.938.714 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.723 55.990.644 56.994.367 56.994.367
Dönem Karı (Zararı)
0 55.990.644 55.990.644 55.990.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.723 0 1.003.723 1.003.723
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.050.000 -306.505 111.682.876 55.990.644 1.317.417.015 1.317.417.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.958.395 75.125.112
Dönem Karı (Zararı)
55.990.644 122.868.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.990.644 122.868.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.877.312 103.160.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 32.067.652 26.221.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.204.721 16.048.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.417.228 -643.298
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.574.527 -21.862.474
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.047.422 38.554.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.369.526 11.030.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.142.943 -4.596.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 16.635.687 8.031.055
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 876.782 7.595.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.920.700 15.477.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.565.555 34.383.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.587.710 -165.480.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.794.265 41.785.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.061.693 -68.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.732.572 41.853.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.175.803 -539.979
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.406 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.076.397 -539.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.329.225 -46.074.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.826.066 457.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.496.841 -46.532.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.563.387 -15.871.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.563.387 -15.871.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.851.804 -144.779.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-52.414.327 -38.316.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.437.477 -106.462.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-109.719.754 60.549.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.241.023 -1.231.800
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.814.790 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.817.172 15.807.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.268.985.768
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.217.599.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -51.386.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.232.440 1.320.177.500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.150.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.150.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
39.635.241 179.764.177
Ödenen Faiz
-14.161.983 -8.031.055
Alınan Faiz
6.138.064 4.596.259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.621.118 -6.151.881
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.725.955 126.316.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.725.955 126.316.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.493.346 432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.767.391 126.317.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
55.990.644 122.868.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.003.723 176.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.254.654 220.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-250.931 -44.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-250.931 -44.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.003.723 176.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.994.367 123.045.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.994.367 123.045.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.604.666 77.951.739
Ticari Alacaklar
210.559.030 148.764.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 2.061.693 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 208.497.337 148.764.765
Diğer Alacaklar
15.206.021 4.029.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 99.406 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.106.615 4.029.370
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 106.101.103 130.999.352
Peşin Ödenmiş Giderler
4.166.646 3.835.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.166.646 3.835.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.343.580 10.812.492
Diğer Dönen Varlıklar
137.740.775 145.042.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 137.740.775 145.042.096
ARA TOPLAM
508.721.821 521.434.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.721.821 521.434.838
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 848
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 529.243.725 508.335.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.578.287.180 1.610.354.832
Şerefiye
402.237.055 402.237.055
Diğer Haklar
1.176.050.125 1.208.117.777
Peşin Ödenmiş Giderler
21.098.693 27.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.098.693 27.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37.039.490 59.988.825
Diğer Duran Varlıklar
101.481.363 52.753.591
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 101.481.363 52.753.591
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.267.150.451 2.231.460.850
TOPLAM VARLIKLAR
2.775.872.272 2.752.895.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.094 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.094 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11,17 11.094 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.061.566 29.004.375
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.302.007 20.644.501
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11,17 51.302.007 20.644.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.759.559 8.359.874
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 41.759.559 8.359.874
Ticari Borçlar
311.562.589 346.891.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 1.827.846 146.653.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 309.734.743 200.237.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.491.017 6.539.195
Diğer Borçlar
287.042.799 238.600.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 287.042.799 238.600.294
Ertelenmiş Gelirler
79.606.756 143.946.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 79.606.756 143.946.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.625.359 46.672.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.395.062 4.326.524
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 32.230.297 42.346.257
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.440.138 27.489.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 19.440.138 27.489.540
ARA TOPLAM
835.841.318 839.144.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
835.841.318 839.144.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
353.389.387 373.216.958
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
230.859.030 206.445.005
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
11,17 230.859.030 206.445.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.530.357 166.771.953
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 122.530.357 166.771.953
Diğer Borçlar
21.433.998 27.235.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.433.998 27.235.848
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.681.747 10.792.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.681.747 10.792.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
238.108.807 242.083.216
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.613.939 653.328.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.458.455.257 1.492.473.040
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.317.417.015 1.260.422.648
Ödenmiş Sermaye
12 1.150.050.000 1.150.050.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-306.505 -1.310.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-306.505 -1.310.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-306.505 -1.310.228
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.682.876 -255.838
Net Dönem Karı veya Zararı
55.990.644 111.938.714
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.317.417.015 1.260.422.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.775.872.272 2.752.895.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704397


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.