KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:04

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Yeni Bakiye
14 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.423 13.423
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 20.000.000
Kar Dağıtımı
16.488.438 16.488.438
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.488.438 -16.488.438
Diğer
11.772.172 11.772.172
Dönem Sonu Bakiyeler
14 49.658.964 43.422.357 11.772.172 104.905.425
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 49.658.964 15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Yeni Bakiye
14 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.751 162.751
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.730.218 -30.730.218
Kar Dağıtımı
30.730.217 30.730.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.730.217 30.730.218
Diğer
11.191.219 11.191.219
Dönem Sonu Bakiyeler
14 49.658.964 147.646 74.152.574 11.191.219 135.150.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 45.825.012 53.468.152
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 45.825.012 53.468.152
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
45.825.003 52.757.360
İskontolu
400.232 10.508.889
Diğer
45.424.771 42.248.471
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 9 710.792
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -30.160.166 -33.278.988
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
17 -8.260.525 -14.840.313
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
17 -238.545
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
17 -21.644.692 -18.394.184
Diğer Faiz Giderleri
-16.404 -44.491
BRÜT KAR (ZARAR)
15.664.846 20.189.164
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -4.449.121 -5.345.301
Personel Giderleri
-1.936.950 -2.582.334
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-9.636 -35.917
Genel İşletme Giderleri
-1.212.031 -1.371.064
Diğer
-1.290.504 -1.355.986
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.215.725 14.843.863
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 3.179.114 1.331.465
Bankalardan Alınan Faizler
3.122.740 123.644
Kambiyo İşlemleri Karı
4.230 1.019.169
Diğer
52.144 188.652
KARŞILIK GİDERLERİ
13 -25.326 -113.591
Özel Karşılıklar
-25.326 -113.591
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -34.025 -983.494
Kambiyo İşlemleri Zararı
-34.025 -983.494
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.335.488 15.078.243
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.335.488 15.078.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -3.144.270 -3.306.071
Cari Vergi Karşılığı
9 -3.157.746 -2.492.315
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -813.756
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 13.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.191.218 11.772.172
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 11.191.218 11.772.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.191.218 11.772.172
Ana Ortaklık Payları
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
9.632.825 13.417.516
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
16,19 45.825.003 52.881.004
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
17 -30.160.166 -33.234.497
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 9 710.792
Elde Edilen Diğer Kazançlar
188.652
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-14.030 -113.591
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
18,5 -4.883.429 -2.582.334
Ödenen Vergiler
9 -3.157.746 -1.660.727
Diğer
18,19 2.023.184 -2.771.783
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.946.976 -65.818.830
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 1.265.513 -58.647.478
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-109.750 -1.315.273
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 1.153.668 1.064.707
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5,7 2.289.770
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 9.387.168 -6.482.393
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9,12,13 -2.039.393 -438.393
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.579.801 -52.401.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -1.888
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 116.386.989 72.060.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -157.977.404 -27.121.299
Diğer
20.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-41.590.415 64.938.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 -20.012.502 12.537.387
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 27.441.148 9.871.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.428.646 22.408.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 11.191.218 11.772.172
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
162.751 13.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162.751 13.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 208.655 17.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -45.904 -3.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.353.969 11.785.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 7.428.639 5 7.428.644 27.440.143 1.005 27.441.148
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
342.623.763 342.623.763 343.914.603 343.914.603
Faktoring Alacakları
5 338.532.440 338.532.440 342.685.386 342.685.386
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.700.524 4.700.524 6.313.299 6.313.299
Diğer Faktoring Alacakları
333.831.916 333.831.916 336.372.087 336.372.087
Takipteki Alacaklar
5 17.492.151 17.492.151 14.618.749 14.618.749
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-13.400.828 -13.400.828 -13.389.532 -13.389.532
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.514.628 2.514.628 371.578 371.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 63.086 63.086 81.911 81.911
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
101.765 101.765 11.265 11.265
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 3.025.606 3.025.606 3.052.567 3.052.567
DİĞER AKTİFLER
6 955.218 955.218 909.010 909.010
ARA TOPLAM
356.712.705 5 356.712.710 375.781.077 1.005 375.782.082
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
356.712.705 5 356.712.710 375.781.077 1.005 375.782.082
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 60.025.861 60.025.861 50.262.832 50.262.832
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.215.737 1.215.737 62.069 62.069
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.289.770 2.289.770
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 151.952.280 151.952.280 193.542.695 193.542.695
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
13 2.180.436 2.180.436 2.456.893 2.456.893
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
122.536 122.536 308.582 308.582
Genel Karşılıklar
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Diğer Karşılıklar
57.900 57.900 148.311 148.311
CARİ VERGİ BORCU
9 1.083.864 1.083.864 2.813.107 2.813.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
2.321.062 2.321.062 2.315.595 2.315.595
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 493.299 493.299 532.458 532.458
ARA TOPLAM
221.562.309 221.562.309 251.985.649 251.985.649
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
135.150.401 135.150.401 123.796.433 123.796.433
Ödenmiş Sermaye
14 49.658.964 49.658.964 49.658.964 49.658.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.646 147.646 -15.105 -15.105
Kar Yedekleri
74.152.572 74.152.572 43.422.357 43.422.357
Yasal Yedekler
3.853.077 3.853.077 2.316.566 2.316.566
Olağanüstü Yedekler
14 70.299.495 70.299.495 41.105.791 41.105.791
Kar veya Zarar
11.191.219 11.191.219 30.730.217 30.730.217
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.191.219 11.191.219 30.730.217 30.730.217
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
356.712.710 356.712.710 375.782.082 375.782.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
15.928.056 15.928.056 17.224.020 17.224.020
ALINAN TEMİNATLAR
15 4.102.582.839 66.183.650 4.168.766.489 2.077.382.245 26.304.500 2.103.686.745
VERİLEN TEMİNATLAR
15 1.797.954 1.797.954 1.101.855 1.101.855
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
5 89.684.745 2.350.970 92.035.715 88.262.243 2.149.088 90.411.331
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.209.993.594 68.534.620 4.278.528.214 2.183.970.363 28.453.588 2.212.423.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782179


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,02% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,7004 Değişim: 0,05%
Düşük 5,6832 21.11.2019 Yüksek 5,7103
Açılış: 5,6973
6,3173 Değişim: 0,12%
Düşük 6,2991 21.11.2019 Yüksek 6,3322
Açılış: 6,3096
269,28 Değişim: -0,20%
Düşük 267,76 21.11.2019 Yüksek 270,56
Açılış: 269,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.