KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:46

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
34.955.148
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
16.19 120.728.702
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
17 -72.018.454
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 791.063
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19 269.423
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 153.732
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
18 -5.088.262
Ödenen Vergiler
9 -4.641.962
Diğer
18.19 -5.239.094
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-50.939.460
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 52.388.963
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
5.6.9 -729.026
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 -59.858
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -100.537.163
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.12.13 -2.002.376
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-15.984.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-556.818
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.487
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-555.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 144.880.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -130.770.697
Diğer
14 20.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
34.109.303
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.569.660
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 9.871.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 27.441.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 119.282.902
FAKTORİNG GELİRLERİ
119.282.902
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
16 118.491.839
İskontolu
13.540.212
Diğer
104.951.627
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 791.063
İskontolu
688.524
Diğer
102.539
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -72.018.454
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
17 -27.503.333
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
17 -44.515.121
BRÜT KAR (ZARAR)
47.264.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -10.208.249
Personel Giderleri
-5.088.262
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-58.847
Genel İşletme Giderleri
-2.745.545
Diğer
-2.315.595
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
37.056.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 3.939.877
Bankalardan Alınan Faizler
2.236.863
Kambiyo İşlemleri Karı
19 1.433.591
Diğer
269.423
KARŞILIKLAR
13 -181.470
Özel Karşılıklar
-181.470
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -1.387.761
Kambiyo İşlemleri Zararı
19 -1.386.103
Diğer
-1.658
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.426.845
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.426.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -8.696.628
Cari Vergi Karşılığı
9 -7.546.246
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -1.150.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
30.730.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20 30.730.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.730.217
Ana Ortaklık Payları
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 30.730.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-53.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -68.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 15.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.676.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.440.143 1.005 27.441.148
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.440.143 1.005 27.441.148
KREDİLER (Net)
343.914.603 343.914.603
Faktoring Alacakları
342.685.386 342.685.386
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
5 6.313.299 6.313.299
Diğer Faktoring Alacakları
5 336.372.087 336.372.087
Takipteki Alacaklar (Net)
5 1.229.217 1.229.217
Takipteki Faktoring Alacakları
14.618.749 14.618.749
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
-13.389.532 -13.389.532
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 371.578 371.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 81.911 81.911
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 11.265 11.265
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 3.052.567 3.052.567
DİĞER AKTİFLER
6 909.010 909.010
ARA TOPLAM
375.781.077 1.005 375.782.082
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
375.781.077 1.005 375.782.082
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 50.262.832 50.262.832
FAKTORİNG BORÇLARI
5 62.069 62.069
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 193.542.695 193.542.695
Bonolar
106.031.093 106.031.093
Tahviller
87.511.602 87.511.602
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 0
KARŞILIKLAR
13 2.456.893 2.456.893
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
308.582 308.582
Genel Karşılıklar
2.000.000 2.000.000
Diğer Karşılıklar
148.311 148.311
CARİ VERGİ BORCU
9 2.813.107 2.813.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 2.315.595 2.315.595
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 532.458 532.458
ARA TOPLAM
251.985.649 251.985.649
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
123.796.433 123.796.433
Ödenmiş Sermaye
14 49.658.964 49.658.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14 -15.105 -15.105
Kar Yedekleri
43.422.357 43.422.357
Yasal Yedekler
2.316.566 2.316.566
Olağanüstü Yedekler
41.105.791 41.105.791
Kar veya Zarar
20 30.730.217 30.730.217
Dönem Net Kâr veya Zararı
30.730.217 30.730.217
PASİF TOPLAMI
375.782.082 375.782.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
29.658.964 19.504 15.784.281 11.149.638 56.612.387
Yeni Bakiye
29.658.964 19.504 15.784.281 11.149.638 56.612.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 19.005 19.005
Dönem Net Karı (Zararı)
20 16.488.438 16.488.438
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14 11.149.638 -11.149.638
Dönem Sonu Bakiyeler
14 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Yeni Bakiye
29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -53.614 -53.614
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
14 20.000.000 20.000.000
Dönem Net Karı (Zararı)
20 30.730.217 30.730.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14 16.488.438 -16.488.438
Dönem Sonu Bakiyeler
14 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
17.224.020 17.224.020
ALINAN TEMİNATLAR
15 2.077.382.245 26.304.500 2.103.686.745
VERİLEN TEMİNATLAR
15 1.101.855 1.101.855
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
5 88.262.243 2.149.088 90.411.331
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.183.970.363 28.453.588 2.212.423.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744197


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.