KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:25
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Transferler
1.314.875 -1.314.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.286 14.214 33.500 33.500
Dönem Karı (Zararı)
0 14.214 14.214 14.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.286 0 19.286 19.286
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -159.534 5.228.249 -78.405.527 14.214 67.561.925 67.561.925
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 -680.988 -620.187 -620.187
Dönem Karı (Zararı)
0 -680.988 -680.988 -680.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 0 60.801 60.801
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -194.573 5.228.249 -70.202.665 -680.988 75.034.546 75.034.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.996.256 754.636
Dönem Karı (Zararı)
-680.988 14.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.641 -733.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.130 17.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.428 -447.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.817 32.804
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
276.611 -479.909
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -383.263 -303.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.346 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.320.909 1.473.542
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.264.358 -98.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
933.586 -63.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-934.145 481.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
471.445 78.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
192.281 124.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.831 140.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
266.451 810.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.996.256 754.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.155.932 -2.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.068 -2.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.160.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
419.964 256.780
Alınan Faiz
419.964 256.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.640 1.008.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.640 1.008.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.896.081 8.162.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.475.721 9.170.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.533.400 6.990.461
Finansal Yatırımlar
5 3.230.444 966.086
Ticari Alacaklar
489.026 1.339.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 489.026 1.339.038
Diğer Alacaklar
988.372 558.244
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 16 367.133 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 621.239 558.244
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
434.185 444.220
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.602.734 1.666.406
ARA TOPLAM
17.234.744 14.921.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.234.744 14.921.038
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
723.223 819.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
723.223 819.139
Diğer Alacaklar
34.603 35.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.603 35.024
Stoklar
8 1.081.550 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 66.030.090 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
11 1.336.477 1.349.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.874 8.299
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.441.416 71.605.118
TOPLAM VARLIKLAR
86.676.160 86.526.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
879.471 687.190
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 16 626.692 479.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 252.779 207.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
153.710 123.775
Diğer Borçlar
162.896 179.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 162.896 179.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 290.897 24.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.665.870 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.665.870 2.623.154
ARA TOPLAM
4.152.844 3.637.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.152.844 3.637.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.488.770 7.233.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
919.184 898.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.569.586 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.488.770 7.233.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.641.614 10.871.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.034.546 75.654.733
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.573 -255.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.573 -255.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.573 -255.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.202.665 -78.405.527
Net Dönem Karı veya Zararı
-680.988 8.202.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.034.546 75.654.733
TOPLAM KAYNAKLAR
86.676.160 86.526.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
856.169 1.746.529
Satışların Maliyeti
-50.513 -890.052
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
805.656 856.477
BRÜT KAR (ZARAR)
805.656 856.477
Genel Yönetim Giderleri
-1.107.527 -804.679
Pazarlama Giderleri
-360.753 -420.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 117.312 179.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -975.269 -512.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.520.581 -701.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 456.330 412.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.064.251 -289.183
Finansman Gelirleri
19 383.263 303.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-680.988 14.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-680.988 14.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
-680.988 14.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-680.988 14.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01700000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.801 19.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.801 19.286
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.801 19.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-620.187 33.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-620.187 33.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.333 Değişim: 0,60% Hacim : 3.283 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9570 Değişim: 0,06%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4963 Değişim: 0,16%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
463,49 Değişim: 0,33%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.