KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:47
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -410.701 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -300.376 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.503 -40.645 1.840 892.573 -1.475.929 424.109 4.667.426 4.954.877 112 4.954.989
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 -29.472 4.083.584 4.083.584
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
108 -108 0
Kar Dağıtımı
127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42
Dağıtılan Temettü
-42 -42
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
127.833 3.486.248 -3.614.081 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
216.053.385 358.751.820 574.805.205
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 26.281.959 59.503.230 85.785.189
Teminat Mektupları
3.1.2.2 26.111.200 40.357.031 66.468.231
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.768.512 38.962.053 42.730.565
Diğer Teminat Mektupları
21.779.897 154.036 21.933.933
Banka Kredileri
0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
152.733 11.040.080 11.192.813
Belgeli Akreditifler
152.733 11.039.517 11.192.250
Diğer Akreditifler
563 563
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 57.594.918 27.612.945 85.207.863
Cayılamaz Taahhütler
56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.990.824 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.551 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.189.895 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.510 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
835.563 18.563.453 19.399.016
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
835.563 18.472.473 19.308.036
Diğer Cayılabilir Taahhütler
90.980 90.980
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
132.176.508 271.635.645 403.812.153
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.681.680 48.579.047 97.260.727
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
549.020 3.717.204 4.266.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
83.494.828 223.056.598 306.551.426
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.163.952 11.115.016 19.278.968
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.862.433 6.037.224 9.899.657
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.301.519 5.077.792 9.379.311
Para ve Faiz Swap İşlemleri
69.476.428 175.834.744 245.311.172
Swap Para Alım İşlemleri
15.933.191 63.810.780 79.743.971
Swap Para Satım İşlemleri
46.261.237 35.319.820 81.581.057
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.150.512.497 658.025.444 3.808.537.941
EMANET KIYMETLER
363.119.243 531.619.754 894.738.997
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
339.110.318 530.965.211 870.075.529
Tahsile Alınan Çekler
18.335.720 63.956 18.399.676
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.615.061 510.019 6.125.080
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
2.767.738.690 116.528.747 2.884.267.437
Menkul Kıymetler
249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
1.144.853 317.023 1.461.876
Emtia
17.430 17.430
Varant
0
Gayrimenkul
2.589.950.921 93.382.777 2.683.333.698
Diğer Rehinli Kıymetler
176.375.595 22.818.924 199.194.519
Rehinli Kıymet Alanlar
9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.366.565.882 1.016.777.264 4.383.343.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.667.538
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
287.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
446.698
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
545.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.110
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-159.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
892.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.892.583
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.162.325
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-618.595
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
297.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.954.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 35.508.387
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 25.681.345
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
415.131
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 773.117
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.739
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 7.182.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.535.722
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.635.438
Finansal Kiralama Gelirleri
930.218
Diğer Faiz Gelirleri
467.491
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -21.011.923
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -14.331.588
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -2.446.396
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.506.986
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.174.148
Diğer Faiz Giderleri
-552.805
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.496.464
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.236.344
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.630.813
Gayri Nakdi Kredilerden
798.094
Diğer
4.832.719
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.394.469
Gayri Nakdi Kredilere
-28.293
Diğer
-1.366.176
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -3.051.597
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.3 14.567
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.4 -81.168
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
129.989
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 11.895.305
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-12.106.462
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.7 1.255.118
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.869.728
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
4.6 -7.304.266
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.8 -3.633.384
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.932.078
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
115.817
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 6.047.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 -1.380.357
Cari Vergi Karşılığı
-1.025.376
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-354.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.667.538
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.11 4.667.538
Grubun Karı (Zararı)
4.667.426
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.12 112
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00730000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.908.822 60.155.450 121.064.272
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 17.099.244 45.118.858 62.218.102
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
16.756.471 40.074.837 56.831.308
Bankalar
1.4 237.598 5.031.965 5.269.563
Para Piyasalarından Alacaklar
105.175 12.056 117.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 26.978 221.178 248.156
Devlet Borçlanma Senetleri
17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
6.640 170.522 177.162
Diğer Finansal Varlıklar
2.652 2.652
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.906.333 4.033.208 26.939.541
Devlet Borçlanma Senetleri
22.814.906 2.173.404 24.988.310
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
64.144 2.650 66.794
Diğer Finansal Varlıklar
27.283 1.857.154 1.884.437
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.8 12.967.307 9.838.372 22.805.679
Devlet Borçlanma Senetleri
12.967.307 9.077.343 22.044.650
Diğer Finansal Varlıklar
761.029 761.029
Türev Finansal Varlıklar
1.3 7.975.297 1.092.687 9.067.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.3.1,2 5.105.944 792.954 5.898.898
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.3.2 2.869.353 299.733 3.169.086
Donuk Finansal Varlıklar
77 77
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-66.337 -148.930 -215.267
KREDİLER (Net)
1.7 127.880.228 107.087.728 234.967.956
Krediler
121.616.780 98.932.043 220.548.823
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
121.616.780 98.932.043 220.548.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.233.359 9.998.120 12.231.479
Finansal Kiralama Alacakları
2.871.280 11.450.708 14.321.988
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-637.921 -1.452.588 -2.090.509
Faktoring Alacakları
1.803.367 1.615.493 3.418.860
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.803.367 1.615.493 3.418.860
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.7.11 13.016.677 283.685 13.300.362
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.789.955 -3.741.613 -14.531.568
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-709.174 -608.200 -1.317.374
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-697.788 -2.944.253 -3.642.041
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
1.7.10 -9.382.993 -189.160 -9.572.153
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.17 289.796 8.674 298.470
Satış Amaçlı
289.796 8.674 298.470
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
297.293 784.140 1.081.433
İştirakler (Net)
1.9 268.828 784.140 1.052.968
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
262.727 784.140 1.046.867
Konsolide Edilmeyenler
6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
21.165 21.165
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.293.383 18.792 3.312.175
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.791.184 25.928 1.817.112
Şerefiye
979.493 979.493
Diğer
811.691 25.928 837.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.15 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.851 3.653 9.504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.16 712.891 712.891
DİĞER AKTİFLER
1.18 3.393.959 6.718.482 10.112.441
VARLIKLAR TOPLAMI
198.573.407 174.802.847 373.376.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 92.742.975 117.548.498 210.291.473
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.329.596 45.742.406 47.072.002
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.205.920 1.314.293 3.520.213
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 3.900.361 17.541.842 21.442.203
Bonolar
1.373.498 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.835.712 3.835.712
Tahviller
2.526.863 13.706.130 16.232.993
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.383.398 904.351 7.287.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.840.503 835.840 6.676.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
2.5 0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
2.5.2 0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
2.6 3.114.494 344.691 3.459.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.2 680.071 2.197 682.268
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
2.6.4 2.434.423 342.494 2.776.917
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.121.246 1.186 1.122.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
2.401 8.265 10.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 15.046.590 3.593.906 18.640.496
ÖZKAYNAKLAR
2.10 39.109.703 -102.425 39.007.278
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.985.153 0 1.985.153
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.428.216 1.428.216
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.661.712 7.315 1.669.027
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
871.298 -68.333 802.965
Kar Yedekleri
19.836.498 -41.407 19.795.091
Yasal Yedekler
869.410 869.410
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
18.959.274 -41.407 18.917.867
Diğer Kar Yedekleri
7.814 7.814
Kar veya Zarar
6.307.380 0 6.307.380
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.667.426 4.667.426
Azınlık Payları
611 611
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
165.287.594 208.088.660 373.376.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.051.749
Alınan Faizler
28.860.286
Ödenen Faizler
-20.355.110
Alınan Temettüler
14.567
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.630.813
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.121.212
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.380.367
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.390.993
Ödenen Vergiler
-642.045
Diğer
6.3 -567.348
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.802.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-145.539
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.785.334
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.307.429
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.951.381
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
950.497
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
35.336.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.736.167
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.615.301
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 -20.044
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.249.428
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.866.239
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-554.845
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
75.760
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.723.476
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.415.812
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.065.376
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.985.886
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.943.393
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.594.516
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.734.665
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.083.584
Temettü Ödemeleri
-42
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 15.321.623
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.648.205
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 23.844.278
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 46.492.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737342


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.