KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:50
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -252.450 -262.859 -186.797 -61.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 -1.549 322.801 -2.863 -2.051.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.021 -8.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-253.999 49.921 -189.660 -2.121.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.118 3.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-253.999 53.039 -189.660 -2.118.235
Finansman Gelirleri
33 12.508 155.221 12.508 153.994
Finansman Giderleri
33 -24 -5.399 -7 -319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-241.515 202.861 -177.159 -1.964.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.356 1.868.374 -32.514 2.381.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -18.356 1.868.374 -32.514 2.381.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-259.871 2.071.235 -209.673 416.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
-259.871 2.071.235 -209.673 416.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-259.871 2.071.235 -209.673 416.584
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,03850000 0,30680000 -0,03110000 0,06170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146 2.652
Dönem Karı (Zararı)
-259.871 2.071.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-259.871 2.071.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.397 -2.336.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.508 -155.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.508 -155.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.549 10.021
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 1.549 10.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.356 -1.868.374
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -322.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
239.820 28.217.873
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7,27 3.023.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.504.212 2.297.731
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 13.504.212 2.297.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -6.814 -151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.174 -9.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 41.856 12.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.297.549 22.886.420
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -13.296.464 22.886.420
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.059 7.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -25.059 7.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.654 27.952.733
Alınan Temettüler
11.894.698
Alınan Faiz
12.508 155.221
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -40.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146 2.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146 2.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.118 3.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.972 6.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.972 6.118
Finansal Yatırımlar
7 18.166 19.715
Diğer Alacaklar
11 261 13.504.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 13.504.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.111 297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 261
Diğer Dönen Varlıklar
26 38.038 12.718
ARA TOPLAM
69.548 13.543.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.548 13.543.582
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 274.029.640 274.029.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.029.640 274.029.640
TOPLAM VARLIKLAR
274.099.188 287.573.222
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 88.393 65.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 20.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 68.106 65.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 117.725 75.869
Diğer Borçlar
11 35.762.548 49.060.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 35.631.764 48.928.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 130.784 131.869
ARA TOPLAM
35.968.666 49.201.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.968.666 49.201.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 44.540.928 44.522.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.540.928 44.522.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.509.594 93.723.757
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 193.589.594 193.849.465
Ödenmiş Sermaye
6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
417.932 417.932
Geri Alınmış Paylar (-)
-700.240 -700.240
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
171.022 171.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
186.383.151 242.562.206
Net Dönem Karı veya Zararı
-259.871 -56.179.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.589.594 193.849.465
TOPLAM KAYNAKLAR
274.099.188 287.573.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 171.022 821.910 821.910 5.690 33.552.422 206.958.704 240.511.126 250.728.760 250.728.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.051.080 -2.051.080 2.051.080 2.051.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -2.051.080 -2.051.080 2.051.080 2.051.080
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.750.000 417.932 171.022 821.910 821.910 5.690 35.603.502 206.958.704 242.562.206 206.958.704 -206.958.704 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.071.235 2.071.235 2.071.235 2.071.235
Dönem Karı (Zararı)
27 2.071.235 2.071.235 2.071.235 2.071.235
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-700.240 -700.240 -700.240
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 821.910 5.690 242.562.206 2.071.235 244.633.441 252.099.755 252.099.755
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 186.383.151 193.849.465 193.849.465
Transferler
27 -56.179.055 56.179.055 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-259.871 -259.871 -259.871 -259.871
Dönem Karı (Zararı)
27 -259.871 -259.871 -259.871 -259.871
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 821.910 5.690 186.383.151 -259.871 186.123.280 193.589.594 193.589.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -259.871 2.071.235 -209.673 416.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-259.871 2.071.235 -209.673 416.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-259.871 2.071.235 -209.673 416.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782072


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.196 Değişim: -0,20% Hacim : 6.875 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 1.195 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9713 Değişim: 0,42%
Düşük 7,9310 23.10.2020 Yüksek 7,9762
Açılış: 7,9378
9,4378 Değişim: 0,49%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,4489
Açılış: 9,3915
489,72 Değişim: 0,77%
Düşük 485,53 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.