KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:43

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -262.859 -127.217 -61.894 -54.395
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 322.801 14.873.663 -2.051.080 14.873.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.021 -67.500 -8.379 -67.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.921 14.678.946 -2.121.353 14.751.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.118 0 3.118 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.039 14.678.946 -2.118.235 14.751.768
Finansman Gelirleri
33 155.221 79.320 153.994 52.827
Finansman Giderleri
33 -5.399 -80.748 -319 -80.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
202.861 14.677.518 -1.964.560 14.723.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.868.374 -2.961.125 2.381.144 -2.961.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.868.374 -2.961.125 2.381.144 -2.961.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.071.235 11.716.393 416.584 11.762.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.071.235 11.716.393 416.584 11.762.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.071.235 11.716.393 416.584 11.762.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,30680000 1,73580000 0,06170000 1,74260000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 0 171.022 0 821.910 0 1.745.600 0 0 5.690 -3.531.536 37.083.958 43.464.576 0 43.464.576
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0
Transferler
27 37.083.958 -37.083.958 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
785.520 11.716.393 12.501.913 12.501.913
Dönem Karı (Zararı)
27 11.716.393 11.716.393 11.716.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
785.520 785.520 785.520
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 0 171.022 0 821.910 0 2.531.120 0 0 5.690 33.552.422 11.716.393 55.966.489 0 55.966.489
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 0 171.022 0 0 0 821.910 2.051.080 0 0 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 0 250.728.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -2.051.080 0 0 0 2.051.080 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 -2.051.080 0 0 0 2.051.080 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.750.000 417.932 0 171.022 0 0 821.910 0 0 0 0 5.690 35.603.502 206.958.704 250.728.760 0 250.728.760
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.958.704 -206.958.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.071.235 2.071.235 0 2.071.235
Dönem Karı (Zararı)
27 2.071.235 2.071.235 0 2.071.235
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-700.240 -700.240 -700.240
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 0 0 0 821.910 0 5.690 242.562.206 2.071.235 252.099.755 0 252.099.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.652 273
Dönem Karı (Zararı)
2.071.235 11.716.393
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.071.235 11.716.393
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.336.375 -11.844.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 0 536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 67.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,31 0 67.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-155.221 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -155.221 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.021 -14.873.663
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 10.021 -14.873.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.868.374 2.961.125
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -322.801 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.217.873 4.565.882
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7,27 3.023.561 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.297.731 1.105.722
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 2.297.731 1.105.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -151 -850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.180 9.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 12.359 -7.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 22.886.420 3.458.346
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 22.886.420 3.455.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 0 3.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.133 683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 7.133 683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.952.733 4.437.773
Alınan Temettüler
11.894.698 0
Alınan Faiz
155.221 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -40.000.000 -4.437.500
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
22 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.652 273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.652 273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.488 1.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.140 1.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 2.071.235 11.716.393 416.584 11.762.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 785.520 0 -87.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 981.900 0 -109.100
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -196.380 0 21.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -196.380 0 21.820
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 785.520 0 -87.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.071.235 12.501.913 416.584 11.675.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.071.235 12.501.913 416.584 11.675.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.140 3.488
Finansal Yatırımlar
7 25.629 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 5.246.401 7.544.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 5.246.401 7.544.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 500 349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 261 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 27.448 34.842
ARA TOPLAM
5.306.379 7.582.811
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.306.379 7.582.811
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 346.592.156 321.923.504
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
346.592.156 321.923.504
TOPLAM VARLIKLAR
351.898.535 329.506.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 64.394 73.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 64.394 73.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 28.298 15.939
Diğer Borçlar
11 40.669.711 17.783.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 40.506.063 17.654.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 163.648 129.101
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
40.762.403 17.872.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.762.403 17.872.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 59.036.377 60.904.751
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.036.377 60.904.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.798.780 78.777.555
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 252.099.755 250.728.760
Ödenmiş Sermaye
27 6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -700.240 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 171.022 171.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 2.051.080
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 242.562.206 33.552.422
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.071.235 206.958.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.099.755 250.728.760
TOPLAM KAYNAKLAR
351.898.535 329.506.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702283


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.242 Değişim: -0,95% Hacim : 3.162 Mio.TL Son veri saati : 15:55
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8928 Değişim: 0,14%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5540 Değişim: 0,54%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,17 Değişim: 0,09%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.