KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:42
KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 34.464.149 -2.639.468 -3.666.113 54.961.107 44.178.255 773.731.806 324.199.633 1.303.641.670 254.538.622 1.558.180.292
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.069.267.144 2.069.267.144 437.845.729 2.507.112.873
Transferler
324.199.633 -324.199.633
Dönem Karı (Zararı)
268.671.840 268.671.840 -7.543.910 261.127.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.737.776 -1.150.686 -3.165.253 -683.793 -2.261.956 -2.261.956
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-73.297.710 -73.297.710
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
641.603 641.603 641.603
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 -3.148.551 -6.831.366 54.277.314 44.178.255 3.167.198.583 268.671.840 3.639.960.301 611.542.731 4.251.503.032
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.551.298 -13.674.539 50.734.866 44.178.255 3.361.972.225 431.620.695 3.984.894.430 637.501.779 4.622.396.209
Transferler
464.194 431.156.501 -431.620.695
Dönem Karı (Zararı)
989.869.264 989.869.264 124.747.530 1.114.616.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-484.308 -5.955.562 -2.113.119 2.113.119 -6.439.870 -6.439.870
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-49.082.553 -49.082.553
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.793 34.793 34.793
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -6.000.813 -19.630.101 48.621.747 44.642.449 3.795.241.845 989.869.264 4.968.358.617 713.166.756 5.681.525.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.239.763 -715.929.609
Dönem Karı (Zararı)
1.114.616.794 261.127.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.114.616.794 261.127.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.402.972.664 -638.690.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 36.149.998 19.006.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.346.339 4.948.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.346.339 4.948.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.027.888 3.944.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 69.819 -46.328
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.958.069 3.991.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.500.729 -10.514.540
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -702.231 -6.390.233
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 4.202.960 -4.124.307
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 452.565.470 546.651.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.086.636 -154.335.678
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -189.177.512
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.086.636 34.841.834
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.254.804 -5.104.218
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.254.804 -5.104.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 296.711.306 33.374.637
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -2.172.932.954 -1.076.662.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
300.595.633 -338.367.021
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -155.612.350 -40.222.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 64.360.447 65.372.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.068.899 140.388.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
173.429.346 -75.015.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.998.386 -11.081.205
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -26.779.830 -18.527.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.218.556 7.446.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -45.058.286 -310.152.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 41.336.470 -25.955.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 516.810.769 -157.361.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
654.659.611 -40.758.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.848.842 -116.603.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.651.219 -1.485.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -157.593.605
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
22 0 -157.593.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 558.909 42.035.076
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.744.139 -7.138.872
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.303.048 49.173.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.886.184 144.046.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.566.975 114.030.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
59.863.414 114.030.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.430.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.239.763 -715.929.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.968.154 -36.049.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.623.162 20.264.641
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 13.166.959 20.244.434
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 456.203 20.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.758.225 -56.314.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.214.353 -44.328.325
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -543.872 -11.985.731
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -34.833.091 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.655.634 1.012.333.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.524.156 1.402.780.828
Kredilerden Nakit Girişleri
6 649.524.156 1.402.780.828
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-547.868.522 -390.447.044
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-547.868.522 -390.447.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.927.243 260.354.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.927.243 260.354.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 895.603.132 434.235.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
970.530.375 694.590.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 970.530.375 895.603.132
Finansal Yatırımlar
5 591.154.631 435.542.281
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
551.169.664 398.631.917
Diğer Finansal Yatırımlar
39.984.967 36.910.364
Ticari Alacaklar
8 790.472.535 855.477.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
568.632.752 459.563.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
221.839.783 395.913.237
Diğer Alacaklar
9 209.673.156 109.591.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34.359.830 7.580.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
175.313.326 102.011.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
772.231.496 506.675.060
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
22 772.231.496 506.675.060
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 532.217.060 467.342.695
Stoklar
10 1.469.942.827 1.424.884.541
Peşin Ödenmiş Giderler
11 582.389.952 536.375.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
582.389.952 536.375.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 113.310.828 174.719.671
Diğer Dönen Varlıklar
21 81.013.692 72.468.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
81.013.692 72.468.202
ARA TOPLAM
6.112.936.552 5.478.680.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.112.936.552 5.478.680.321
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 38.153.521 26.236.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.153.521 26.236.526
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 9.154.893.579 7.307.590.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 15.749.071 10.494.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 493.020.738 458.187.647
Maddi Duran Varlıklar
14 167.394.329 169.416.957
Arazi ve Arsalar
16.625.000 16.625.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.600.733 1.227.480
Binalar
30.569.411 31.380.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
55.652.200 46.903.393
Taşıtlar
11.568.770 12.110.931
Mobilya ve Demirbaşlar
26.977.816 28.414.710
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.270.825 3.027.020
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
21.084.289 29.677.627
Diğer Maddi Duran Varlıklar
45.285 49.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
828.011.875 848.112.088
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 757.429.263 775.039.740
Diğer Haklar
15 1.216.111 1.410.078
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 39.866.501 42.162.270
Peşin Ödenmiş Giderler
11 351.275.078 438.625.616
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
351.275.078 438.625.616
Diğer Duran Varlıklar
21 19.834.257 26.834.318
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.834.257 26.834.318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.068.332.448 9.285.498.202
TOPLAM VARLIKLAR
17.181.269.000 14.764.178.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 333.771.175 272.537.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.771.175 272.537.588
Banka Kredileri
76.914.211 225.703.196
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.658.729 37.235.954
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
219.194.836 9.553.236
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.399 45.202
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.073.662.756 571.916.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.073.662.756 571.916.125
Banka Kredileri
1.073.662.756 571.916.125
Ticari Borçlar
8 1.335.956.685 814.942.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
986.026.108 331.366.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
349.930.577 483.576.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.355.639 8.704.420
Diğer Borçlar
9 79.078.459 110.966.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.234.941 24.979.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
56.843.518 85.987.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 39.941.635 35.140.992
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
39.941.635 35.140.992
Türev Araçlar
7 72.944.550 231.477.851
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
72.944.550 231.477.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 23.536.805 47.857.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.536.805 47.857.100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.548.420 2.065.983
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 29.229.049 24.270.980
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
29.229.049 24.270.980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 47.379.453 25.823.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.379.453 25.823.755
ARA TOPLAM
3.049.404.626 2.145.704.264
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.049.404.626 2.145.704.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.544.864.321 6.583.241.438
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.544.864.321 6.583.241.438
Banka Kredileri
5.666.966.541 5.477.156.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
562.897.780 581.085.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
315.000.000 525.000.000
Diğer Borçlar
9 172.501.489 140.054.525
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.501.489 140.054.525
Türev Araçlar
7 287.214.614 146.654.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 512.610.460 489.760.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
512.610.460 489.760.265
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.376.059 5.306.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.376.059 5.306.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 927.772.058 631.060.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.450.339.001 7.996.078.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.499.743.627 10.141.782.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.968.358.617 3.984.894.430
Ödenmiş Sermaye
75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.201.112 31.650.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.201.112 31.650.627
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.201.925 37.201.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.000.813 -5.551.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.991.646 37.060.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.630.101 -13.674.539
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
48.621.747 50.734.866
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
48.621.747 50.734.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.642.449 44.178.255
Yasal Yedekler
44.642.449 44.178.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.795.241.845 3.361.972.225
Net Dönem Karı veya Zararı
989.869.264 431.620.695
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
713.166.756 637.501.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.681.525.373 4.622.396.209
TOPLAM KAYNAKLAR
17.181.269.000 14.764.178.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.381.714.237 1.947.327.264
Satışların Maliyeti
25 -1.025.584.939 -1.607.301.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
356.129.298 340.025.538
BRÜT KAR (ZARAR)
356.129.298 340.025.538
Genel Yönetim Giderleri
26 -21.159.088 -19.364.381
Pazarlama Giderleri
26 -5.230.079 -4.804.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 16.816.440 13.475.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -38.822.977 -130.018.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
307.733.594 199.313.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 4.086.131 189.177.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.318.809 5.209.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
317.138.534 393.700.521
Finansman Gelirleri
31 2.066.677.414 802.874.903
Finansman Giderleri
32 -917.724.023 -902.194.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.466.091.925 294.380.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-351.475.131 -33.252.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.400.604 -2.540.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -350.074.527 -30.711.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.114.616.794 261.127.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.114.616.794 261.127.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
124.747.530 -7.543.910
Ana Ortaklık Payları
989.869.264 268.671.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 -449.515 2.228.693
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.737.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-484.308 -1.150.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.793 641.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.793 641.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 -8.068.681 -3.165.253
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.955.562 -3.165.253
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.955.562 -3.165.253
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.113.119 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-2.113.119 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.518.196 -936.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.106.098.598 260.191.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -27.709.033
Ana Ortaklık Payları
1.106.098.598 287.900.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8145 Değişim: 0,02%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8174
Açılış: 7,8127
9,2597 Değişim: -0,05%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
480,83 Değişim: -0,55%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.