KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:26
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.676 9.353.262 9.385.938 0 9.385.938
Dönem Karı (Zararı)
9.353.262 9.353.262 0 9.353.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.676 32.676 0 32.676
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.042.981 3.679.842 804 9.163.424 9.353.262 106.529.096 0 106.529.096
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.890.748 18.841.606 24.732.354 0 24.732.354
Dönem Karı (Zararı)
18.841.606 18.841.606 0 18.841.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.890.748 5.890.748 0 5.890.748
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 29.494.470 4.723.291 804 21.532.657 18.841.606 137.881.611 0 137.881.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.545.657 -24.479.571
Dönem Karı (Zararı)
18.841.606 9.353.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.841.606 9.353.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.510.327 30.964.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.000.930 1.658.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.000 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.943.873 3.564.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
379.858 1.222.283
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 430.046 343.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.133.969 1.998.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.328.229 26.838.725
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.167.192 -3.505.045
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.838.963 30.343.770
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.938.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-458.204 -1.131.292
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -458.204 -1.131.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 103.654 74.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.670.339 2.866.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.360
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.360
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.454.036 -961.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-294.398.396 -57.886.365
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -300.454 1.840.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.669.495 -380.063.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.036 16.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -223.618.459 -380.079.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.383.677 349.422.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -44.383.382 349.422.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.044.770 -29.085.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4-7-9-11-12-15-20 -26.415.371 -29.754.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
370.601 669.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-274.046.463 -17.568.629
Ödenen Temettüler
-3.175.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.142.413 -1.722.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -6.181.781 -2.013.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.810.504 5.590.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 156.498
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 156.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-368.486 -793.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -368.486 -405.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -387.747
Alınan Temettüler
6.409.387 2.671.994
Alınan Faiz
2.769.603 3.555.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
370.398.576 -23.747.257
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.863.131.856 14.958.973.579
Kredilerden Nakit Girişleri
28.863.131.856 14.958.973.579
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.488.969.395 -14.958.052.098
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.380.307.587 -14.958.052.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-108.661.808 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.856.639 0
Ödenen Temettü 573.154
Maddi Duran Varlıklar
8 2.271.858 2.251.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 6.773.510 7.531.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 873.574 1.021.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.110.705 1.067.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.287.133 49.492.009
TOPLAM VARLIKLAR
1.277.017.969 927.721.922
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 601.512.691 319.773.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 903.488 835.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 903.488 835.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 600.609.203 318.938.017
Banka Kredileri
4 75.296.319 20.108.573
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.951.372 1.501.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 131.483.000 131.175.279
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 391.878.512 166.152.527
Ticari Borçlar
6-17 294.461.360 338.845.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-17 0 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 294.461.360 338.844.742
Diğer Borçlar
7 3.026.514 2.675.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.026.514 2.675.910
Türev Araçlar
5 0 490.725
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 490.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.510.316 3.128.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.734.786 15.355.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.476.121 4.526.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.258.665 10.828.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 233.590 271.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 233.590 271.416
ARA TOPLAM
915.479.257 680.540.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
915.479.257 680.540.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 220.953.256 128.441.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.811.369 2.247.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.811.369 2.247.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 219.141.887 126.194.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.179.377 3.451.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 215.962.510 122.742.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.703.845 2.415.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.703.845 2.415.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.657.101 130.857.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.139.136.358 811.397.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.881.611 116.324.257
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 29.494.470 23.603.722
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 29.494.470 23.603.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 29.494.470 23.603.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Yasal Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 21.532.657 9.163.424
Net Dönem Karı veya Zararı
18.841.606 16.587.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.881.611 116.324.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.277.017.969 927.721.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
329.185.097 662.362.813 187.729.594 562.376.360
Satışların Maliyeti
-290.303.123 -633.542.717 -170.015.750 -546.978.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.881.974 28.820.096 17.713.844 15.397.723
BRÜT KAR (ZARAR)
38.881.974 28.820.096 17.713.844 15.397.723
Genel Yönetim Giderleri
-26.909.220 -23.737.743 -14.045.142 -12.290.319
Pazarlama Giderleri
-2.678.600 -2.834.116 -1.292.188 -1.494.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
991.290 793.254 399.661 426.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-393.256 -10.457 -312.844 -5.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.892.188 3.031.034 2.463.331 2.034.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.165.547 61.020.955 13.701.669 10.451.799
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.895.736 -52.555.934 -3.119.860 -6.928.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -103.654 -74.123 -103.654 31.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.058.345 11.421.932 12.941.486 5.588.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.058.345 11.421.932 12.941.486 5.588.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.216.739 -2.068.670 -1.836.332 -1.150.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.110.292 -2.013.333 -1.838.874 -870.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -106.447 -55.337 2.542 -279.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.890.748 32.676 4.875.753 410.827
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.740.887 34.397 4.875.753 432.450
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3 5.740.887 34.397 4.875.753 432.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.861 -1.721 0 -21.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 149.861 -1.721 0 -21.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.890.748 32.676 4.875.753 410.827
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.732.354 9.385.938 15.980.907 4.848.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.732.354 9.385.938 15.980.907 4.848.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863875


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.199 Değişim: 0,09% Hacim : 5.757 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 1.196 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9708 Değişim: 0,42%
Düşük 7,9310 23.10.2020 Yüksek 7,9762
Açılış: 7,9378
9,4417 Değişim: 0,53%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,4489
Açılış: 9,3915
489,88 Değişim: 0,80%
Düşük 485,53 23.10.2020 Yüksek 490,19
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.