KAP ***XTB*** X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2019 - 17:54
KAP ***XTB*** X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***XTB*** X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.500.000 3.681.593 2.232.109 -219.361 3.059.564 31.253.905 31.253.905
Transferler
0 0 226.315 2.833.249 -3.059.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.723.966 2.723.966 2.723.966
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-2.183.000 -2.183.000 -2.183.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 22.500.000 3.681.593 2.458.424 430.888 2.723.966 su

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.500.000 3.681.593 2.458.424 430.888 2.723.966 31.794.871 31.794.871
Diğer Düzeltmeler
-18.168 -18.168 -18.168
Transferler
276.136 2.447.830 -2.723.966 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.648.261 2.648.261 2.648.261
Kar Payları
-2.447.830 -2.447.830 -2.447.830
Dönem Sonu Bakiyeler
11 22.500.000 3.681.593 2.734.560 412.720 2.648.261 31.977.134 31.977.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.503.115 2.697.496
Dönem Karı (Zararı)
2.648.113 2.723.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.849.926 -2.524.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 49.423 97.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.10 751.093 58.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.497 76.233
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
649.596 -17.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.833.194 -3.784.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.833.194 -3.784.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 930.566 1.117.357
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
252.186 -13.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
147.162 1.167.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 542 10.460.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.940 187.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 12.056 -9.826.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.504 346.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.651 1.366.724
Alınan Faiz
4.217.270 3.784.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -900.142
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -1.363.547 -1.168.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-295.957 -384.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 39.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 54.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.045
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -15.045
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.447.830 -2.183.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-2.447.830 -2.183.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.285 554.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
381.670 13.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.955 568.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.074.539 30.506.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.511.494 31.074.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.474.038 31.402.374
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 64.959 65.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.959 65.351
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.500 25.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.500 25.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 151.106 281.875
ARA TOPLAM
32.718.603 31.775.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.718.603 31.775.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
7 13.348 13.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.348 13.348
Maddi Duran Varlıklar
8 106.097 159.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.082 32.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 55.498 28.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
350.736 393.376
TOPLAM VARLIKLAR
33.069.339 32.168.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 130.768 118.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.373 5.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
125.395 113.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.204 23.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
846.616 133.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 187.560 124.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 659.056 9.460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.607 54.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.607 54.819
ARA TOPLAM
1.011.195 331.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.195 331.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 81.010 42.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
81.010 42.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.010 42.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.092.205 373.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.977.134 31.794.871
Ödenmiş Sermaye
11 22.500.000 22.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 3.681.593 3.681.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.734.560 2.458.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.720 430.888
Net Dönem Karı veya Zararı
2.648.261 2.723.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.977.134 31.794.871
TOPLAM KAYNAKLAR
33.069.339 32.168.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 4.419.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 4.419.789
BRÜT KAR (ZARAR)
0 4.419.789
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -1.741.970 -4.964.573
Pazarlama Giderleri
13,14 -6.181 -436.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.981.707 4.738.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -682.207 -197.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.551.349 3.559.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.551.349 3.559.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.551.349 3.559.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-903.088 -835.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -930.566 -719.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 27.478 -116.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.648.261 2.723.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.648.261 2.723.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.648.261 2.723.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.648.261 2.723.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.648.261 2.723.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738832


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0911 Değişim: 0,10%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5697 Değişim: 0,18%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5747
Açılış: 9,5522
496,30 Değişim: 0,38%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.