KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2019 - 20:40

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
16 -540.035 -144.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 164.667 102.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.437 -3.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-390.805 -46.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-375.505 -46.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-375.505 -46.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.258 180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.258 180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.247 -45.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.247 -45.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-374.247 -45.846
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -82 -45.846 -45.928
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -82 -45.846 954.072 0 954.072
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 -45.846 954.072
Transferler
-45.846 45.846 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -374.247 -374.216
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-622 -991.827
Dönem Karı (Zararı)
-374.247 -45.846
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.727 -16.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 531 531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.506
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.446 2.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.446 2.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.956
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.439
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.250 -201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
366.441 -929.506
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
364.021 -937.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.358 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-581 -860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.894 280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 340 3.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.125 4.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.125 4.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.079 -991.827
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.370
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-622 1.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-622 1.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.181 1.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.247 -45.846
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 39 -103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -8 21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31 -82
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-374.216 -45.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-374.216 -45.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.181 1.803
Finansal Yatırımlar
4 591.868 955.889
Ticari Alacaklar
5 13.358 0
Diğer Alacaklar
1.441 860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.441 860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 2 459
ARA TOPLAM
607.850 959.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
607.850 959.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 2.150 2.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.158 3.474
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.158 3.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.916 201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.224 6.040
TOPLAM VARLIKLAR
615.074 965.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.174 280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 13.174 280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.297 3.957
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.701 4.576
ARA TOPLAM
25.172 8.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.172 8.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9.581 2.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.581 2.166
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 465 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.046 2.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.218 10.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
579.856 954.072
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51 -82
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51 -82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51 -82
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.846 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-374.247 -45.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
579.856 954.072
TOPLAM KAYNAKLAR
615.074 965.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751153


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.511 Değişim: 3,81% Hacim : 4.544 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7824 Değişim: -0,74%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4459 Değişim: -0,65%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,12 Değişim: -0,84%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.