KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 20:36

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -461.542 -73.784 -147.958 -40.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 108.537 57.555 25.734 38.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -15.413 -3.550 -12.867 -3.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-368.418 -19.779 -135.091 -4.973
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4 -4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-368.422 -19.779 -135.095 -4.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-368.422 -19.779 -135.095 -4.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.515 527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.515 527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-366.907 -19.779 -134.568 -4.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
-366.907 -19.779 -134.568 -4.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-366.907 -19.779 -134.568 -4.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.779 -19.779 -19.779
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -19.779 980.221 980.221
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 -45.846 954.072 954.072
Transferler
-45.846 45.846
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
624 -366.907 -366.283 -366.283
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 542 -45.846 -366.907 587.789 587.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.382 -8.612
Dönem Karı (Zararı)
-366.907 -19.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.602 -3.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.271 323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.578 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.578 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.268 -3.506
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 15.268 -3.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.515 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.923 14.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122 -859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.596 9.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 12.185 4.682
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.264 1.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-304.382 -8.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 -2.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.166 -984.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216 -995.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.216 -995.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803 1.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
587 4.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-366.907 -19.779 -134.568 -4.973
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
624 0 935 82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 780 0 1.169 103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-156 0 -234 -21
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156 0 -234 -21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
624 0 935 82
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.283 -19.779 -133.633 -4.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-366.283 -19.779 -133.633 -4.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 587 1.803
Finansal Yatırımlar
4 637.455 955.889
Diğer Alacaklar
1.441 860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.441 860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 0 459
ARA TOPLAM
639.483 959.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
639.483 959.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 2.043 2.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.527 3.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.710 201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.280 6.040
TOPLAM VARLIKLAR
645.763 965.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.877 280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.877 280
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 16.142 3.957
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.841 4.576
ARA TOPLAM
51.860 8.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.860 8.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.964 2.166
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 150 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.114 2.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.974 10.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
587.789 954.072
Ödenmiş Sermaye
13 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
542 -82
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
542 -82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 542 -82
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.846 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-366.907 -45.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
587.789 954.072
TOPLAM KAYNAKLAR
645.763 965.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716591


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.