KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 15:56

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 0 29.651.939
Transferler
-672.463 672.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.577 -231.950 -229.373 -229.373
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -23.902 165.444 2.512.974 -231.950 29.422.566 29.422.566
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.167 34.930.167
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -9.349 387.469 7.570.602 -2.363.965 32.584.757 32.584.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-741.181 -6.048.167
Dönem Karı (Zararı)
33 -2.363.965 -231.950
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.363.965 -231.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.938 106.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 66.407 82.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.560 -3.203
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.560 -3.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.979 29.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 47.979 29.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -10.888 -2.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.985.277 -5.922.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.321.976 -6.622.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.321.976 -6.622.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.992.172 -5.336.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 3.992.172 -5.336.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.252.248 6.039.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.252.248 6.039.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.623 -4.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -76.623 -4.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
717.250 -6.048.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.336 -6.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.336 -6.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.336 -6.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.623
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
22-25 0 -2.623
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-747.517 -6.057.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-747.517 -6.057.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.720.178 12.077.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.972.661 6.020.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.972.661 5.720.178
Ticari Alacaklar
9 5.199.427 9.521.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.199.427 9.521.403
Diğer Alacaklar
11 25.895.172 28.352.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 25.895.172 28.352.158
Peşin Ödenmiş Giderler
15 107.592 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 107.592 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 27.149 1.688.550
Diğer Dönen Varlıklar
7.348 7.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.348 7.260
ARA TOPLAM
36.209.349 45.323.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.209.349 45.323.549
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
765.690 713.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 765.690 713.155
Maddi Duran Varlıklar
20 109.742 168.084
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 83.045 109.953
Mobilya ve Demirbaşlar
20 5.822 12.809
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 20.875 45.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
459.906 461.635
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 459.906 461.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 18.847 13.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.354.185 1.356.067
TOPLAM VARLIKLAR
37.563.534 46.679.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 4.661.212 9.913.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 164.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.496.711 9.913.460
Diğer Borçlar
25.502 30.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.502 30.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.458.431
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.460 41.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 55.460 41.919
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.871 166.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 94.871 166.912
ARA TOPLAM
4.837.045 11.610.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.837.045 11.610.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
141.732 138.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 141.732 138.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.732 138.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.978.777 11.749.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.584.757 34.930.165
Ödenmiş Sermaye
33 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -9.349 -27.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
387.469 165.444
Yasal Yedekler
33 387.469 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 7.570.602 2.512.974
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -2.363.965 5.279.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.584.757 34.930.165
TOPLAM KAYNAKLAR
37.563.534 46.679.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 253.747.514 154.145.024 100.689.053 92.526.108
Satışların Maliyeti
45 -254.789.665 -159.194.964 -102.673.870 -96.121.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.042.151 -5.049.940 -1.984.817 -3.594.914
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.042.151 -5.049.940 -1.984.817 -3.594.914
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.540.259 -1.232.591 -841.502 -586.807
Pazarlama Giderleri
47-48 -434.581 -382.999 -226.867 -172.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 18.114.646 18.596.287 8.173.010 14.238.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -17.578.619 -12.177.742 -7.169.971 -9.403.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.480.964 -246.985 -2.050.147 481.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 56.795 12.906 46.785 4.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.424.169 -234.079 -2.003.362 486.405
Finansman Gelirleri
51 70.884 32.091
Finansman Giderleri
51 -21.568 -19.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.374.853 -234.079 -1.990.812 486.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.888 2.129 9.108 -4.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 10.888 2.129 9.108 -4.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.363.965 -231.950 -1.981.704 482.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.363.965 -231.950 -1.981.704 482.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.363.965 -231.950 -1.981.704 482.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.555 2.577 47.635 -4.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.555 2.577 47.635 -4.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.234 -727 -13.436 1.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.789 3.304 61.071 -5.230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.555 2.577 47.635 -4.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.345.410 -229.373 -1.934.069 477.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.345.410 -229.373 -1.934.069 477.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781702


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.