KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2019 - 16:44

***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 41.124 964.852 1.576.763 6.855.239 21.453.485 21.453.485
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
382.133 6.473.106 -6.855.239 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.721 7.809.260 7.826.981 7.826.981
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.049.869 7.809.260 28.280.466 28.280.466
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.049.869 7.809.260 28.280.466 28.280.466
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.042.196 7.809.260 28.272.793 28.272.793
Transferler
12.000.000 529.219 -4.719.959 -7.809.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.328 8.637.480 8.578.152 8.578.152
Dönem Karı (Zararı)
8.637.480 8.578.152 8.578.152
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 24.000.000 15.507 -483 1.876.204 322.237 8.637.480 34.850.945 34.850.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.072.495 4.733.150
Dönem Karı (Zararı)
8.637.480 7.809.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.947.458 -743.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 113.115 99.491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
650.214 564.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
650.214 564.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.137.105 -3.360.289
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.137.105 -3.360.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.473 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.438.791 1.953.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
171.250 218.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
284.568 -53.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
491.835 -53.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-207.267 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.413 3.497
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.531 -15.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.118 19.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.021 189.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28 -5.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.993 195.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.116 79.449
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.422 -1.275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.694 80.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.861.272 7.283.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -455.633 -519.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.333.144 -2.031.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -435.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.811
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -465.378
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 0 -465.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.915.706 2.294.388
Ödenen Temettüler
11 -2.000.000 -1.000.000
Alınan Faiz
5.915.706 3.294.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988.201 6.591.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988.201 6.591.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.393.352 20.801.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.381.553 27.393.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.729.071 27.519.471
Ticari Alacaklar
5 1.174.637 1.459.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 967.370 1.459.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 207.267 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.132 63.719
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 69.132 54.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 9.118
ARA TOPLAM
35.972.840 29.042.395
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.972.840 29.042.395
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.013 2.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 275 275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.738 1.738
Maddi Duran Varlıklar
7 311.215 412.197
Mobilya ve Demirbaşlar
7 185.460 247.307
Özel Maliyetler
7 125.755 164.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 21.829 33.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 21.829 33.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 120.542 63.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
455.599 512.111
TOPLAM VARLIKLAR
36.428.439 29.554.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 78.960 249.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 31.920 31.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 47.040 218.033
Diğer Borçlar
6 238.257 229.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 238.257 229.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 477.851 335.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 311.819 235.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 311.819 235.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 61.502 7.139
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 17.197 1.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 44.305 5.364
ARA TOPLAM
1.168.389 1.057.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.389 1.057.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
409.105 216.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 409.105 216.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.105 216.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.577.494 1.274.040
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.850.945 28.280.466
Ödenmiş Sermaye
11 24.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 15.507 15.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -483 58.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483 58.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483 58.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.876.204 1.346.985
Yasal Yedekler
1.876.204 1.346.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 322.237 7.049.869
Net Dönem Karı veya Zararı
8.637.480 7.809.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.850.945 28.280.466
TOPLAM KAYNAKLAR
36.428.439 29.554.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 11.431.924 12.206.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.431.924 12.206.972
BRÜT KAR (ZARAR)
11.431.924 12.206.972
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.318.943 -5.665.536
Pazarlama Giderleri
13 -176.659 -209.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 149.755 147.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 0 -53.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.086.077 6.425.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.086.077 6.425.997
Finansman Gelirleri
15 5.988.138 3.336.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.074.215 9.762.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.436.735 -1.953.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.475.762 -1.957.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 39.027 4.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.637.480 7.809.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.637.480 7.809.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.637.480 7.809.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-59.328 17.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.328 17.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.832 -4.430
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -74.160 22.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.328 17.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.578.152 7.826.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.578.152 7.826.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735813


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.